Jezični savjetnik: Kada osiguravajuće kuće postanu zaštitarske tvrtke…

osigurati

Alati za prevođenje postaju sve sofisticiraniji, a time i precizniji. No, neovisno o tome pukom usporedbom tiskanih primjeraka jednojezičnog i dvojezičnog engleskog rječnika već na prvi pogled je vidljiva značajna kvantitativna razlika u fondu riječi u jednojezičnom rječniku.

Danas će nam kao primjer poslužiti hrvatska riječ OSIGURATI. Na engleskom jeziku ona ima najmanje tri vrlo različita prijevoda.

Kako prevesti riječ OSIGURATI?

Translating tools are becoming more and more sophisticated and thus also more precise. Nevertheless, just by mere visual comparison of the hard copies of monolingual and bilingual English dictionaries, theere is an obvious quantitative difference of the vocabulary range – in favour of the monolingual dictionaries.

Today, as an example of this fact we will use the word OSIGURATI which in English translates into at least three different words – ENSURE; INSURE; SECURE.

ENSURE – means to make sure, guarantee or take care of something.

Example: “John was to ensure timely computer delivery.”

OSIGURATI (ensure) – znači pobrinuti se za nešto odnosno garantirati nešto.

Primjer: „John je trebao osigurati pravovremenu dostavu računala. “

INSURE – provide financial compensation in the event of damage to something (e.g. property).

Example: “Car insurance is required by law.“

OSIGURATI (insure) – znači pružiti financijsku naknadu u slučaju štete (npr. na nekretnini).

Primjer: “Osiguranje auta je propisano zakonom.”

Curiosity:

SECURE – means to protect something from attack, harm or damage.

Example: “The security company protects the politicians in risky situations.”

Zanimljivost:

OSIGURATI (secure) – koristi se u kontekstu zaštite od napada, štete ili oštećenja.

Primjer: „Zaštitarska tvrtka štiti političare u rizičnim situacijama.“

Foto: Pixabay

Sources: Macmillan Dictionary; Oxford Dictionary

Nema komentara

Komentirajte

Vaša email adresa neće biti objavljena.