Jezični savjetnik: Na koji način promatrate svijet oko sebe?

promatrati svijet oko sebe

Vjerujemo da se mnogi često puta zabune i nepravilno koriste riječi look, see and watch.

U osnovi se radi o sličnim pojmovima odnosno načinu promatranja, no budući da ne postoje stopostotni sinonimi, i u ovom slučaju je važno razumjeti razlike pri korištenju navedenih termina.

Razlike pri korištenju riječi  look, see and watch

To look means to direct your eyes in a particular direction, but only for a shorter period of time.

Example:  “Look at this dress.” „Not once did he look in their direction.“

(Po)gledati (look) znači svojevoljno usmjeriti oči u određenom smjeru, ali samo na kratko.

Primjer: „Pogledaj ovu haljinu.“ „Niti jednom nije pogledao u njihovom smjeru.“

To see means to notice or become aware of (someone or something) by using your eyes. When your eyes are open, you see automatically without thinking about it.

 Example:  “I will see you tomorrow.”   “He will not see me untill he comes very near.“

Vidjeti znači primijetiti ili postati svjestan (nekoga ili nečega) koristeći oči. Kada su oči otvorene vidite automatski bez razmišljanja o tome.

Primjer: “Vidimo se sutra.” “Neće me vidjeti dok ne dođe veoma blizu.”

Curiosity: To watch means to observe someone or something for a certain amount of time and pay attention to what is happening.

Example: „Have you been watching the presidential campaign?“ „I like watching movies.“

Zanimljivost: Gledati (watch) znači svojevoljno gledati(look at) u nekoga ili nešto određeni period vremena i pratiti što se događa.

Primjer: „Jesi li gledao (pratio) predsjedničku kampanju?“ „Volim gledati filmove.“

Foto: Pexels

Autorica: Maja Hrastović, profesorica u centru Moje znanje.

Izvori: http://learnersdictionary.com/qa/see-look-watch-hear-and-listen ; http://www.5minuteenglish.com/jan31.htm

Nema komentara

Komentirajte

Vaša email adresa neće biti objavljena.