Vaze i tegle

Ove vaze mogu poslužiti za živo i umjetno cvijeće, ali i kao stalak za olovke.