Titula u muškom rodu?

Istraživanje varšavskog sveučilišta je pokazalo da naglašavanje da se radi o ženi njenom titulom, joj može nanijeti više štete nego koristi.

Žene čije su titule u ženskom rodu se smatraju manje sposobnim od onih čije su pozicije u muškom rodu

Ova praksa  usmjerena prema većoj jednakosti spolova može dovesti do suprotnog učinka, odnosno još veće diskriminacije i to od muškaraca i od žena koje imaju titule u muškom rodu.

Magdalena Formanowicz, autorica istraživanja, je napravila nekoliko upitnika gdje su sudionici morali ocijeniti sposobnost osobe za određeni posao. Jedina razlika između kandidata je bila titula u ženskom odnosno muškom rodu. Muškarci odnosno žene sa titulama u muškom rodu su ocijenjeni znatno sposobnijim za navedeni posao u odnosu na žene sa titulama u ženskom rodu.

Autori smatraju da razlozi za ovo mogu biti da se na žene sa titulama u ženskom rodu gleda kao feministkinje, što konzervativni muškarci smatraju negativnim. Dodatno, titule u muškom rodu su uobičajene, pa titula u ženskom rodu može zvučati čudno mnogima.

2 komentara

Komentirajte

Vaša email adresa neće biti objavljena.