orada (2)

orada
orada u škartocu

Pročitajte više