Uvjeti prodaje

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Zakonom o trgovini, Zakonom o elektroničkoj trgovini, Zakonom o obveznim odnosima te ostalim propisima kojima se reguliraju prava i obveze glede sklapanja ugovora na daljinu, a koji su primjenjivi na području EU i/ili Republike Hrvatske ovi uvjeti kupnje služe tome da prije sklapanja ugovora na daljinu, trgovačko društvo MATIĆ SAVJETOVANJE d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ede Peročevića 6,  OIB: 03402308165, vlasnik branda Women in Adria (dalje u tekstu: “Women in Adria”) na jasan i razumljiv način obavijesti korisnika o nizu okolnosti važnih za zaključenje, izvršenje i raskid tog ugovora.

U slučaju sklapanja ugovora s korisnikom koji je trgovac ne primjenjuju se odredbe o zaštiti potrošača, a osobito odredbe o pravu na jednostrani raskid ugovora i alternativnom rješavanju potrošačkih sporova. Ugovorne strane u tom slučaju suglasno isključuju obveze Women in Adria od obveza sadržanih u članku 12. stavcima 1. i 2. Zakona o elektroničkoj trgovini, a sve na temelju članka 12., stavka 3. istog zakona

Ovi Uvjeti prodaje su sastavni dio Uvjeta poslovanja.

 Usluge

Women in Adria omogućuje kupnju sljedećih usluga putem svoje internetske trgovine:

  • Članski programi – sadržaj i cijene članskih programa možete pronaći ovdje [link]
  • Sudjelovanje na eventima i edukacijama – sadržaj i cijene događanja možete pronaći ovdje [link]

Podaci o prodajnom mjestu

Sva Vaša pitanja vezana uz naše proizvode i usluge i bilo kakva dodatna pitanja uputite na sljedeće kontakte:

MATIĆ SAVJETOVANJE d.o.o.
Ulica Ede Peročevića 6, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska
(poslovna jedinica/ured: Palinovečka 43, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska)
Upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem upisa (MBS): 080792862, OIB: 03402308165
E-mail: [email protected]
IBAN: HR2123600001102270647 otvoren kod Zagrebačke banke d.d.

Cijena

Cijene usluga su jasno istaknute na mrežnoj stranici kod pojedine opisane usluge te su izražene su u kunama. Trošak PDV-a je uračunat u cijenu usluge, a što je posebno iskazano prilikom svake pojedine kupnje. Prije potvrde narudžbe korisnik je na jasan način informiran o ukupnoj konačnoj cijeni koju plaća za naručenu uslugu.

U slučaju postojanja opcije plaćanja e-bankingom i općom uplatnicom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

Prijevoz i dostava

S obzirom na narav usluga ne postoje troškovi prijevoza i dostave zbog čega se isti posebno ne iskazuju.

Troškovi uporabe sredstava daljinske komunikacije

S obzirom na narav usluga ne postoje troškovi uporabe sredstava daljinske komunikacije zbog čega se isti posebno ne iskazuju.

Uvjeti i rokovi plaćanja, uvjeti isporuke, vrijeme isporuke i sklapanje ugovora

Plaćanje možete obaviti na sljedeće načine:

  • E-bankingom ili općom uplatnicom – u kojem slučaju ćete na svoju e-mail adresu dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti iznos narudžbe i poziv na broj. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internetskoga bankarstva ili putem opće uplatnice – u banci, pošti, Fini ili sl. Rok plaćanja je 7 dana, nakon čega predmetna ponuda više ne vrijedi.
  • Kreditnom karticom ili debitnom karticom (__________________) – u kojem slučaju ćete primiti email poruku s poveznicom za plaćanje. Dobivena poveznica za plaćanje će vas odvesti na obrazac od CorvusPay-a, gdje se Vaša narudžba može sigurno provesti.

Jednokratno plaćanje je moguće kod svih gore navedenih načina plaćanja dok je plaćanje u obrocima moguće ako je izričito navedeno uz cijenu pojedine usluge.

Smatrat će se da je kupnja pojedine usluge izvršena odnosno da je ugovor sklopljen nakon što je ukupni iznos cijene te usluge zaprimljen na bankovnom računu Women in Adria te nakon što Women in Adria potvrdi korisniku usluge pravilno popunjenu narudžbu usluge putem e-maila.

Narudžba mora sadržavati sve potrebne informacije iz predviđenog obrasca. Za valjano sklopljeni ugovor potrebno je da je korisnik osoba koja ima potpunu poslovnu sposobnost. Korisnik odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom narudžbe.

Do kraja tekućeg mjeseca u kojem je narudžba plaćena, Women in Adria će pripremiti račun s istaknutom cijenom usluge i sadržajem propisanim u skladu sa zakonom te će ga poslati na e-mail adresu korisnika usluge.

Izjava o korištenju CorvusPay-a

Women in Adria koristi CorvusPay za online plaćanja napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay sustav osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih i osobnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Pay sve prikupljene informacije smatra tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Hvala što koristite CorvusPay!

Trajanje ugovora

Ugovor sklopljen na način opisan u ovim uvjetima kupnje je jednokratni ugovor o kupoprodaji proizvoda i/ili usluga na daljinu.

Jednostrani raskid ugovora

Ugovor sklopljen s potrošačem na daljinu možete jednostrano raskinuti bez navođenja razloga u roku od 14 dana. Rok započinje teći od dana sklapanja ugovora. Ova odredba o jednostranom raskidu ugovora ne vrijedi za ugovore koje je Women in Adria sklopila s korisnicima koji nisu potrošači, odnosno s korisnicima koji su poslovni subjekti.

Ako želite raskinuti ugovor morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka navedenog roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom putem e-mail adrese ili poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte.

Ako jednostrano raskinete Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu obavijest o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu.

Ugovor ne možete raskinuti na ovaj način ako ga je Women in Adria ispunio, odnosno pružio Vam ugovorenu uslugu te nakon proteka ugovorenog termina za pružanje pojedine usluge.

U slučaju raskida ugovora kojim korisnik kupuje članski paket, iznos cijene koji će Women in Adria vratiti korisniku će biti umanjen za iznos pogodnosti koje je korisnik iskoristio, i to na način da će cijena biti umanjena za konkretan iznos iskorištenih popusta koje korisnik članskog paketa može koristiti u odnosu na kupca koji nije korisnik članskog paketa. U slučaju da je korisnik iskoristio neke druge pogodnosti (npr promotivni članak i sl.) iznos cijene koji će Women in Adria vratiti korisniku će biti umanjen za pola.

U slučaju raskida ugovora kojim se pružaju usluge sudjelovanja na eventima tjedan dana prije ugovorenog termina za njihovo pružanje nije moguć povrat uplaćenih sredstava.

Odgovornost za materijalne nedostatke i reklamacija

Women in Adria odgovara za eventualne nedostatke u vezi s uslugama koje pruža u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.

U skladu s člankom 10. Zakona o zaštiti potrošača Women in Adria omogućuje kupcima podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama za koji će bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak (u odnosu na proces kupnje i sl.). Također omogućuje svim korisnicima podnošenje pisanog prigovora putem pošte ili elektroničke pošte na kontakte navedene u ovim uvjetima prodaje (Podaci o prodajnom mjestu). Women in Adria će u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Radi zaprimanja odgovora korisnik treba navesti točne podatke za primitak istog.

Alternativno rješavanje potrošačkih sporova

Člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 524/2013. o online rješavanju potrošačkih sporova, koja se primjenjuje od 9. siječnja 2016., propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji ili uslugama te online tržištima koja su uspostavljena u Uniji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS. Platforma za internetsko rješavanje sporova (ORS) nalazi se na slijedećoj poveznici:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

U slučaju spora s korisnikom koji je poslovni subjekt, nadležan je sud u Zagrebu.

Jezik ugovora

Ugovor se sklapa na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke.

Conversion statement

All payments will be effected in Croatian currency. The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of Croatian National Bank.

Izmjene Uvjeta prodaje i Općih uvjeta

Women in Adria može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Uvjete prodaje i Opće uvjete bez prethodne obavijesti, te će tako promijenjene Uvjete prodaje i Opće uvjete objaviti na mrežnoj stranici www.womeninadria.com. Izmjene Uvjeta prodaje i Općih uvjeta primjenjuju se od dana objave.

Opći uvjeti i Uvjeti prodaje su posljednji put ažurirani i objavljeni 14.07.2021.