UVJETI POSLOVANJA:

I. Članstvo u Klubu:

Članstvo u klubu ostvaruje se uplatom članarine. Na temelju članske iskaznice član kluba Women in Adria može ostvarivati sve pogodnosti iz Uvjeta. Članicama će se njihova članska iskaznica dostaviti zajedno sa uvjetima članstva.

Matić savjetovanje d.o.o. se obvezuje se da će sve osobne podatke članica kluba Women in Adria koristiti u skladu sa zakonom, a u svrhu unapređivanja svojih usluga kao i dostavu obavijesti o posebnim pogodnostima ili informacija o članstvu članicama Kluba. Članska iskaznica je na ime i neprenosiva te ju može upotrijebiti isključivo osoba na koju glasi uz predočenje osobne iskaznice.

U slučaju gubitka, krađe ili oštećenja članske iskaznice, članica Kluba dužna je o tome, bez odgode, odmah obavijestiti Matić savjetovanje d.o.o., u protivnom odgovara za eventual­no nastalu štetu. Članska iskaznica Kluba ostaje vlasništvo Matić savjetovanje i članica ju je na zahtjev dužna vratiti.

Matić savjetovanje određuje rok valjanosti članske iskaznice Kluba o čemu će pravodobno obavijestiti članicu. Podaci o članici (ime, prezime, adresa itd.) moraju biti istiniti, Matić savjetovanje d.o.o., ne odgovara za zakašnjelu, izgubljenu ili pogrešno adresiranu poštu zbog pogrešno navedene adrese ili ne­obavještavanja o promjeni adrese, a biti će promijenjeni jedino ako članica redovito ažurira svoj članski profil.

Gubitak, krađu ili oštećenje članske iskaznice te sve dodatne informacije, pritužbe i ostale informacije vezane za članstvo članica kluba Women in Adria može javiti ili sa­znati na info telefon 091/1400091 ili elektroničkom poštom: [email protected].

Pružatelj usluge članstva i pogodnosti u Klubu te izdavatelj članske iskaznice je Matić savjetovanje d.o.o., Ulica Ede Peročevića 6, 10000 Zagreb, OIB: 03402308165.

Članske pogodnosti ostvaruju se isključivo putem važeće kartice/članske iskaznice Women in Adria. Primanjem ili preuzimanjem kartice/ članske iskaznice smatra se da se članica u potpunosti slaže s odredbama Uvjeta te ih prihvaća u cijelosti.

Prestanak članstva:

Članstvo u Klubu uvijek prestaje zadnjim danom članarine za godinu.
Članstvo u Klubu može prestati i na pisani zahtjev članice.
U slučaju zlouporabe članstva ili iskaznice, članstvo prestaje danom zaprimanja pisane obavijesti od strane Matić savjetovanje d.o.o.
Prestankom članstva u Klubu članica je dužna u roku od 15 dana Matić savjetovanje izvršiti povrat članske iskaznice Kluba Women in Adria, a u protivnom odgovara za svu štetu.

Obavijesti:

Sve obavijesti vezane za članstvo u Klubu članica dostavlja na Matić savjetovanje d.o.o. Palinovečka 43, 10 000 Zagreb ili na [email protected].

II. Izjava o odricanju odgovornosti

Matić savjetovanje d.o.o., kroz portal Women in Adria pruža velike količine informacija, sadržaja i hiperlinkova, ali NE garantira za njihovu ažurnost, točnost, potpunost i pouzdanost. Jedino što garantiramo je da ćemo dati sve od sebe kako bismo Vam omogućili zanimljive i korisne informacije.

Trgovačko društvo Matić savjetovanje d.o.o., njegovi direktori, zaposlenici i suradnici neće odgovarati za bilo koju Vašu poslovnu odluku ili akciju koju ste učinili na temelju informacija, novosti, mišljenja ili bilo kojeg drugog materijala objavljenog kroz naše sadržaje i usluge.

Matić savjetovanje d.o.o. nije i ne može biti odgovorno za sve vaše eventualne odluke o poslovanju, koje ste poduzeli na temelju informacija dostupnih na portalu Women in Adria.

Sva mišljenja, stavovi i zaključci izneseni od strane autora na portalu Women in Adria su isključivo njihovi privatni i kao takvi ne moraju nužno predstavljati mišljenja, stavove i zaključke institucija u kojima autori rade.

III. Zloupotreba interneta i slanje neželjene elektroničke pošte

Ovdje na portalu Women in Adria vjerujemo u internetski svijet bez zloupotrebe naših klijenata i posjetitelja putem neželjene elektroničke pošte (SPAM) te ćemo učiniti sve što je u našoj moći da pojedincima, kompanijama i organizacijama koji zloupotrebljavaju internet na štetu nas pružatelja internetskih usluga i korisnika stanemo na kraj putem svim pravnih raspoloživih sredstava. Portal vam ni u kojem slučaju neće slati e-mail newslettere za koje se niste prijavili na našim web stranicama tako da svoje elektroničke sandučiće možete koristiti za spremanje i pregledavanje samo korisnih emailova.

IV. Događanja

Sudjelovanje na našim događajima podrazumijeva da će vas portal Women in Adria snimati i fotografirati i koristiti vaše ime, slike ili glas na događaju na portalu i ostalim medijima neograničeni vremenski period bez naknade u svrhu promocije proizvoda i usluga portala.

V. Pravila i uvjeti nagradnih natječaja

Organizator

Nagradne natječae priređuje i organizira: Matić savjetovanje d.o.o. za usluge (brand Women in Adria), Radnička cesta 80, Zagreb, OIB: 03402308165 kao organizator.

Trajanje, svrha i mjesto provođenja nagradnog natječaja

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije organizatora ili drugih navedenih u nagradnom natječaju. Trajanje nagradnog natječaja navedeno je u svakom natječaju zasebno i odnosi se na područje Republike Hrvatske.

Područje promocije

Promotivni materijali će biti dostupni na službenoj Web stranici organizatora te drugim mrežama na kojima organizator ima službeni profil.

Fond nagrada koji utvrđuje organizator

Fond nagrada utvrđuje organizator u tekstu svakog nagradnog natječaja zasebno. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu.

Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj te su registrirane kao članice Women in Adria kluba, osim organizatora, članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) te zaposlenika organizatora.

Kako sudjelovati u nagradnom natječaju

Uvjeti za sudjelovanje u nagradnim natječajima organizatora bit će istaknuti u svakom natječaju, kao i načini na koji će se proglasiti pobjednik/ici.

Proglašenje pobjednika natječaja

Pobjednika bira organizator i/ili po potrebi, drugi članovi žirija. Imena dobitnika nagrada bit će objavljena u roku 24 sati po završetku natječaja na službenoj Web i/ili drugim stranicama/profilima organizatora, tj. branda Women in Adria.

Kako preuzeti nagradu

Dobitnik nagrade biti će obaviješten putem jednog ili više sljedećih kanala: na službenoj web stranici, na Facebook stranici, Twitter profilu, LinkedIn profilu ili grupi organizatora, odnosno brenda Women in Adria, ili putem e-maila sudionika. Isto tako, putem tih kanala dobitnik nagrade bit će obaviješten o načinima preuzimanja nagrade.

Sudionici u nagradnom natječaju

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim pravilima od strane organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova pravila.

Publicitet

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime i slika mogu od strane organizatora objaviti i koristiti bez naknade.

Porezi

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

U slučaju spora

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja spor će rješavati nadležan sud u Zagrebu.

Mogućnost prekida nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti pravovremeno obaviješteni putem službenih kanala (web stranice i/ili društvenih mreža).

VI.  Izmjene pravila

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja.