Prodavatelj i kupac

Prodavatelj i vlasnik proizvoda na stranicama www.womeninadria.com je Matić savjetovanje d.o.o., Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, OIB 03402308165, tel 091/1 4000 91, e-mail: [email protected], MBO: 2863448. Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-14/27897-5. Račun društva se vodi kod: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, IBAN: HR2123600001102270647

Kupac je posjetitelj Internet domene http://www.womeninadria.com koji na web stranici Internet domene Prodavatelja http://www.womeninadria.com odabere barem jedan proizvod i pošalje narudžbu, a Prodavatelj istu narudžbu prihvatio. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba.

Uvjeti prodaje

Sve cijene proizvoda su izražene u hrvatskim kunama s uračunatim PDV-om, a prodavatelj zadržava pravo izmjene cijena bez prethodne najave. Za knjige, prodavatelj snosi troškove poštarine u Hrvatskoj.

Slanjem narudžbe smatra se da je kupac upoznat s Uvjetima prodaje te da pristaje na uvjete prodaje. Prihvat narudžbe od strane Prodavatelja se smatra dostavom potvrde kupcu od strane Prodavatelja o prihvaćenoj narudžbi na e-mail adresu kupca koju je kupac definirao prilikom narudžbe. Prodavatelj zadržava pravo neisporuke narudžbe ukoliko postoji sumnja na zlouporabu.

Prodavatelj se obvezuje isporučiti sve naručene i plaćene proizvode. Ukoliko prodavatelj nije u mogućnosti dostaviti proizvode kontaktirat će kupca i dogovoriti novi rok isporuke ili otkazivanje naručenog proizvoda. U slučaju nemogućnosti isporuke naručenog, a već plaćenog proizvoda, prodavatelj će kupcu izvršiti povrat sredstava.

Dostava naručenih proizvoda odvija se putem DPD Hrvatska, ili drugačije na zahtjev kupca. Svi proizvodi su zapakirani tako da se izbjegnu oštećenja prilikom transporta. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pošiljke provjeriti eventualna oštećenja na pošiljci, te odbiti primiti oštećeni proizvod. Prodavatelj se obvezuje izvršiti zamjenu oštećene pošiljke bez obračunavanja dodatnih troškova.

Naručene proizvode kupac iz Hrvatske može platiti putem internet bankarstva/Paypalom

Kupac može reklamaciju na proizvod/pisani prigovor uputiti poštom, e-mailom ili usmeno u roku 8 dana od primitka proizvoda.

Kupac može odustati od kupnje u roku 14 dana od narudžbe, te vratiti o svom trošku neoštećeni proizvod na našu adresu sa zahtjevom za povrat novca. U tom slučaju kupcu vraćamo novac, odnosno iznos cijene proizvoda (bez poštarine).

Plaćanje internet bankarstvom/općom uplatnicom

Prodavatelj po zaprimljenoj narudžbi Kupcu na e-mail naveden u narudžbi dostavlja ponudu za plaćanje sa svim elementima. Kupac može uplatiti iznos naveden u ponudi putem internet bankarstva ili općom uplatnicom. Ponuda se smatra plaćenom u trenutku zaprimanja uplate kod Prodavatelja ili po zaprimanju potvrde o plaćanju od Kupca. Ukoliko Kupac ne izvrši plaćanje po ponudi u roku od 30 dana po izdavanju iste, smatra se da je Kupac odustao od kupnje.

Dostava

Dostava proizvoda vrši se putem DPD Hrvatska, osim za knjige koje se dostavljaju putem Hrvatske pošte. Dostava poslovnih poklona se dogovara posebno sa svakim kupcem.

Rok dostave je od 2 do 7 radnih dana nakon vidljive uplate (subota,nedjelja i praznici se ne računaju u rok dostave), a za poslovne poklone 14 radnih dana.

Kupac će od DPD Hrvatska dobiti SMS s predviđenim satom dostave.

Kod dostave putem Hrvatske pošte, ukoliko poštar kupca ne zatekne kod kuće, ostavit će obavijest o prispijeću pošiljke u sandučiću. Ukoliko kupac ne podigne pošiljku u poštanskom uredu u roku od 5 radnih dana od poštanske obavijesti o prispijeću pošiljke, pošiljka se vraća na našu adresu i nastaju dodatni troškovi povrata pošiljke.

U slučaju da Kupac naruči robu i odbije je primiti, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.

Pošiljku šaljemo ponovno samo pod sljedećim uvjetima: ukoliko kupac podmiri sve nastale troškove: slanje, povrat i ponovno slanje proizvoda. Kupac koji naruči proizvod pouzećem a ne preuzme naručenu pošiljku, ne može više naručivati pouzećem.

Otkazivanje ugovora

Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu, u roku od četrnaest (14) radnih dana. Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je kupac primio robu. Kupac mora obavijestiti trgovca o otkazivanju ugovora pismenim putem preko obrasca objavljenog na web stranici Internet domene Prodavatelja http://www.womeninadria.com. Ugovor se smatra otkazanim kada Prodavatelj primi pismenu obavijest. U slučaju otkazivanja ugovora Kupac je dužan o svom trošku vratiti robu Prodavatelju u roku od 7 dana od otkazivanja ugovora. Roba koju vraća kupac Prodavatelju mora biti kompletna, u originalnoj i neoštećenoj ambalaži. Pravo na otkaz ugovora kupac ima sukladno odrebama Zakonu o zaštiti potrošača važećem u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji i to temeljem odredbi koje reguliraju sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu.
Ukoliko Kupac po jednostranom raskidu ugovora, vrati proizvod u originalnom obliku kakav je i isporučen, Prodavatelj će u roku od četrnaest (14) radnih dana izvršiti cjelokupni povrat uplaćenih sredstava. Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je proizvod otpečaćen nakon isporuke (Zakon o zaštiti potrošača NN 14/14, 110/15, čl. 79, toč. 9).

Prilikom otkaza ugovora povrat proizvoda nije moguć pouzećem.
Povrat uplaćenih novčanih sredstava za vraćene proizvode u slučaju otkaza ugovora Prodavatelj vrši na naznačeni račun od strane Kupca ili na adresu koju je Kupac naznačio za dostavu ukoliko Kupac naknadno ne naznači drugu adresu.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje.

Podnošenje prigovora

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača: sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Matić savjetovanje d.o.o. Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu: [email protected]
Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Pravo na odgovornosti za materijalne nedostatke

Pravo na odgovornosti za materijalne nedostatke kupac u odnosu na Prodavatelja ima sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima važećem u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Zaštita osobnih podataka

Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri u kojoj su oni nužni za ispunjenje obveze Prodavatelja, za informiranje o novim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.
Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca. Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.

Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

Rješavanje sporova

Eventualne sporove prodavatelj i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.