Gost autor

Kako ostvariti pravo na otpis poreznih obveza zbog korona krize?

Porezna uprava objavila je informacije koje se odnose na predaju Zahtjeva za ostvarivanje prava na oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza, odnosno Zahtjev za odgodu plaćanja poreza,...

Kako istražiti tržište za potrebe plasiranja novog proizvoda ili usluge u malom poduzetništvu?

Kad razmišljamo o pokretanju novog proizvoda ili neke usluge, našoj kreativnosti nema kraja. Prepuštamo se maštanju kako naš proizvod ili uslugu učiniti savršenim, najboljim, profitabilnim. I...