Gošća autorica

Ovo su ključne izmjene Zakona o radu koje Vlada predlaže, uključite se u javnu raspravu!

Temeljem Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09) i Zakona o pravu na pristup informacijama(NN 25/13., 85/15. i...