Silvia Lunjek Majcog

mag.comm.

Žene su u nadzornim odborima dok su mlade, nakon 50-te sve ih je manje

Jedna od najglasnijih udruga kad je riječ o pravima žena u Republici Hrvatskoj jest HUZUPP – Hrvatska udruga žena u pravnoj profesiji, čiji je cilj promoviranje, unaprjeđenje i afirmacija...