Coach

Rad od kuće povećava šanse za burnout

Sindrom sagorijevanja odnosno burnout dobio je svoju službenu medicinsku dijagnozu. No, što je točno burnout? Medicina ovaj sindrom opisuje  kao rezultat kroničnog stresa koji...