„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj”

 

Naziv projekta:

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke Matić savjetovanje d.o.o.

Kratki opis projekta:

Ključni poslovni proces tvrtke Matić savjetovanje d.o.o. je upravljanje članicama. Do sad je većina tog procesa bila ručna te nije postojala integracija s ostalim poslovnim procesima u poduzeću.

Projekt se odnosi na optimizaciju procesa upravljanja članicama, što će integrirati i poboljšati i ostale poslovne procese u društvu (ljudski resursi, financije i računovodstvo, logistika, marketing, nabava, prodaja, strateško planiranje i upravljanje rizicima).

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Projektom će se unaprijediti poslovni proces upravljanja članicama uključujući procese pristupanja članica, praćenja aktivnosti članica, obnove članstva, izvještavanja, praćenja preporuka, fakturiranja i upravljanja korisničkim profilima. Projekt će utjecati na integraciju svih poslovnih procesa u tvrtci te posljedično na povećanje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke Matić savjetovanje d.o.o.

Podaci o financiranju, fondu i odgovornoj osobi:

Ukupna vrijednost projekta: 225.500,00 kuna

Iznos koji su financira EU: 117.760,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 15.01.2020.- 15.05.2021.

Kontakt osoba za više informacija: Ivana Matić, email: [email protected]

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija: 
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost društva Matić savjetovanje d.o.o.