Ana Mišin

Na internetu 200 milijuna muškaraca više nego žena

Internet je napravio revoluciju u našim životima, omogućio nam pristup informacijama i povezanost kao nikada dosad. Unatoč tome, nemaju svi isti pristup internetu. U Sjevernoj Americi pristup internetu je pet puta...

Uredski e-mail e-diot

Danas postoji mnoštvo načina komunikacije i čini se, da što se više načina izmisli, da su ljudi sve gori na tom području. Unatoč rastu komunikacijskih kanala, sve lošije komuniciramo e-mailom E-mail...