Korana Povijač

Titulu prvostupnice novinarstva stekla sam na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a na istom fakultetu trenutno pohađam i diplomski studij. Već četvrtu godinu volontiram u studentskom listu Global gdje sam urednica rubrike Lifestyle. Studentsku praksu, a zatim i prvi posao u novinarstvu, odradila sam u jednom od vodećih lifestyle magazina u Hrvatskoj. Nova iskustva danas stječem na portalu Women in Adria.