Kada su pokloni vlastitih proizvoda troškovi marketinga, a kada troškovi reprezentacije?

Poduzetnici često kupce i poslovne partnere daruju vlastitim proizvodima. Saznajte kada se ti troškovi smatraju troškovima marketinga, a kada troškovima reprezentacije. Razlikovanje je veoma važno jer o tome ovisi i njihov porezni tretman.

Pokloni kupcima u uobičajenom komercijalnom pakiranju ulaze u troškove reprezentacije, bez obzira što im vrijednost nije veća od 160,00 kn. Da bi se proizvodi i roba smatrali promidžbenima, moraju biti pakirani i prilagođeni za promidžbene potrebe s naznakom »nije za prodaju«, i tada su to troškovi promidžbe.

Promidžbeni predmeti kao darovi kupcima – bez obračuna PDV-a

U smislu propisa o PDV-u, poklonima male vrijednosti smatraju se pokloni čija vrijednost nije veća od 160,00 kn. Davanje poklona, odnosno dobara u svrhu promidžbe, čija je pojedinačna vrijednost do 160,00 kn bez PDV-a, nije isporuka dobara uz naknadu i na takve isporuke ne plaća se PDV, pod uvjetom da se radi o posebno prilagođenim stvarima koje imaju oznaku „nije za prodaju“ ili ako se radi o reklamnim predmetima, odnosno predmetima namijenjenima promidžbi, na kojima se nalazi naziv poduzeća ili proizvoda.

Dobra se ne smiju davati istim osobama i ne smije postojati pravna obveza ili protuusluga primatelja dobra. Ako želimo da se takvo davanje ne smatra isporukom, istoj osobi u jednom tromjesečju može se dati najviše jedan poklon.

Znači, isporuka dobara uz naknadu NIJE, tj. ne smatra se davanje poklona u svrhu promidžbe pojedinačne vrijednosti do 160,00 kn bez PDV-a, ako se radi o posebno prilagođenim dobrima s oznakom „nije za prodaju“ ili o reklamnim predmetima s nazivom tvrtke ili proizvoda kao što su čaše, pepeljare, olovke, stolnjaci, podmetači, privjesci, prospekti, katalozi, vrećice i slični proizvodi.

Promidžbenim predmetima smatraju se:

proizvodi i roba iz asortimana poreznog obveznika prilagođeni za te svrhe s oznakom »nije za prodaju«,

drugi reklamni predmeti s nazivom tvrtke, proizvoda i drugog oblika reklame (čaše, pepeljare, stolnjaci, podmetači, olovke, rokovnici, upaljači, privjesci i sl.) dani za uporabu u prodajnom prostoru kupca,

do 160,00 kn pojedinačne vrijednosti.

Uzorcima se smatraju dobra koja su obilježena kao uzorci, testeri i predstavljaju vrstu robe koja je rezultat poslovanja poreznog obveznika, odnosno mora biti povezana s obavljanjem djelatnosti poreznog obveznika. Uzorcima se smatraju dobra koja se daju u obliku i pakiranju koji je različit od oblika i pakiranja tih dobara namijenjenih prodaji.

Za besplatna davanja uzoraka i povremena davanja poklona vrijednosti do 160,00 kn bez PDV-a poduzetnici su obvezni sastavljati odgovarajuće isprave, što znači da se izlazak proizvoda mora popratiti nekom “internom izdatnicom “ da skladište “štima”.

Sve reklamne aktivnosti poduzeća, odnosno obrta, troškovi su tekućeg razdoblja i porezno priznati rashod pri utvrđivanju osnovice poreza na dobit, odnosno osnovice poreza na dohodak od samostalne djelatnosti.

Zaključak: Povremeno davanje poklona pojedinačne vrijednosti do 160,00 kn bez PDV-a, koje se daje u okviru obavljanja svoje gospodarske ili druge djelatnosti, ne smatra se isporukom dobara uz naknadu.

Troškovi reprezentacije – darivanje i ugošćivanje poslovnih partnera

Troškovi reprezentacije su:

ugošćivanja poslovnih partnera,

darivanje poslovnih partnera prigodnim poklonima (darovi sa ili bez utisnutog znaka tvrtke ili proizvoda),

plaćanje poslovnim partnerima izdataka odmora, sporta, rekreacije i razonode, izdataka za zakup automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor i razonodu i sl.

Osnovica poreza na dobit uvećava se 70% troškova reprezentacije, što znači da samo 30% troškova nastalih iz poslovnog odnosa s poslovnim partnerom predstavlja porezno dopustiv izdatak. Poslovnim partnerima smatraju se osobe s kojima postoji poslovni odnos ili se očekuje da će se takav odnos uspostaviti.

PDV obračunan na računima za dobra ili usluge primljene u tuzemstvu, odnosno porez obračunan pri stjecanju dobara iz EU-a, kao i porez plaćen pri uvozu dobara koja služe za potrebe reprezentacije, ne može se odbiti kao pretporez.

Ako se za potrebe reprezentacije koriste dobra koja su nabavljena kao trgovačka roba ili dobra koja poduzetnik sam proizvodi ili u tu svrhu koristi usluge svojeg poduzeća, a pri nabavi, odnosno proizvodnji tih dobara/usluga, je odbio pretporez, u tom slučaju obvezan je na tržišnu vrijednosti takvih isporuka obračunati PDV.

Autorica: Ivona Platnar, vlasnica i direktorica knjigovodstvenog servisa Biro59 te partnerica u našem članskom programu.

PPUB-Disclaimer

 

Foto: 123rf

POVEZANI ČLANCI

PROČITAJTE JOŠ:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više

- Advertisment -