Znate li zašto je leasing dobra poslovna odluka?

Današnji način života više nego ikad možemo zvati životom u pokretu. Moderan život i njemu pripadajuća dinamika zahtijevaju određeni oblik prijevoza koji će nas najbrže ili najefikasnije dovesti do određene lokacije. Iako je danas u ponudi respektabilan broj prijevoznih sredstava, od romobila, bicikla, motora, autobusa ili tramvaja, ipak je ukupno gledano automobil i dalje najviše korišteno prijevozno sredstvo. To posebno vrijedi ako gledamo iz poslovne perspektive.

Zato se svi mi, prije ili kasnije, nađemo u trenutku kada razmišljamo o nabavci vozila. Novog, malo ili više rabljenog, nekog vozila s domaćeg tržišta ili možda iz unosa – sve su to varijacije na temu. Ono što je zajedničko svim ovim kombinacijama je situacija u kojoj je potrebno angažirati određenu svotu novaca.

S obzirom da nabavka automobila još uvijek predstavlja jednu od krucijalnih ekonomskih aktivnosti unutar (ili povrh) raspoloživog budžeta, logično je da se u tom trenutku pojavljuje bezbroj otvorenih pitanja. Jedno od njih je svakako na koji način nabaviti vozilo.

Nabava vozila putem leasinga

Prilikom donošenja odluke o načinu financiranja, nužno je dobro proanalizirati svaku konkretnu situaciju i ciljeve koji se žele ostvariti. Leasing je ugovorni odnos na temelju kojeg najmodavac prenosi na najmoprimca, kao zamjenu za najamninu, pravo na korištenje nekog sredstva za dogovoreno razdoblje.

Osnovne prednosti leasinga

 • brz i jednostavan postupak ugovaranja leasinga
 • rate leasinga se otplaćuju iz prihoda koji se ostvaruju upotrebom predmeta najma
 • kreiranje otplate prema vlastitim mogućnostima i potrebama
 • niski troškovi sklapanja ugovora – bez solemnizacije ugovora
 • mogućnost odabira modela leasinga (financijski ili operativni), trajanja, dinamike otplate (mjesečne, kvartalne ili godišnje rate), visine učešća, fiksne ili promjenjive kamatne stope
 • pogodnosti u osiguranju, dodatne pogodnosti vezano za vozilo (npr. održavanje, produženo jamstvo)

Dvije vrste leasinga

Dva su osnovna modela leasinga koja se nude kao izbor – operativni i financijski.

Operativni leasing je ugovor o najmu koji primatelju leasinga pruža mogućnost korištenja objekta leasinga na ugovoreno razdoblje. Za korištenje objekta leasinga primatelj leasinga plaća određenu naknadu koja ne mora uzimati u obzir cjelokupnu vrijednost objekta (dio vrijednosti objekta može predstavljati ostatak vrijednosti koji se ne otplaćuje u mjesečnim najamninama). Istekom ugovora o leasingu objekt leasinga se vraća leasing društvu koje je njegov pravni i ekonomski vlasnik. Postoji mogućnost da primatelj leasinga otkupi objekt leasinga nakon isteka ugovora, ali isključivo po cijeni koja predstavlja tržišnu cijenu tog objekta u trenutku otkupa.

U operativnom leasingu s akontacijom primatelj leasinga na početku leasinga uplaćuje akontaciju, tj. dio vrijednosti objekta leasinga koja umanjuje osnovicu za izračun rate. S druge strane, operativni leasing s jamčevinom podrazumijeva uplatu jamčevine (beskamatnog depozita) koji služi kao osiguranje u slučaju neredovite naplate potraživanja. Jamčevina ne umanjuje osnovicu za izračun rate i nakon isteka leasinga vraća se primatelju leasinga ukoliko su sve obveze prema najmodavcu (leasing društvu) podmirene.

U ponudi je također i operativni leasing s uključenim povezanim uslugama – Mobility Concept Leasing, a uključuje redovno i prošireno održavanje, pomoć na cesti, osiguranje od automobilske odgovornosti, kasko osiguranje, gume s uslugom čuvanja, tehnički pregled i registraciju i porez na cestovna motorna vozila. Kod ovog modela financiranje vozila i  povezanih usluga su uključeni u mjesečnu najamninu.

Prednosti operativnog leasinga:

 • mjesečni računi za troškove najamnine
 • mjesečni odbitak PDV-a
 • najamnina se iskazuje u Računu dobiti i gubitka
 • nema imovine i obveza u Bilanci
 • ne povećava se stupanj zaduženosti (bolji kreditni rating)
 • ostaje prostor za eventualno novo zaduživanje

Financijski leasing je ugovorni odnos u kojem primatelj leasinga za korištenje objekta najma plaća određenu naknadu koja uzima u obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga. Kod ove vrste leasinga, primatelj leasinga je ekonomski vlasnik objekta leasinga tj. posjednik koji ima isključivo pravo korištenja objekta leasinga, a leasing društvo je pravni vlasnik. Objekt leasinga se vodi kao imovina i amortizira u poslovnim knjigama primatelja leasinga.

Učešće u financijskom leasingu umanjuje iznos financiranja i na njega se ne obračunava kamata. Ugovorom o financijskom leasingu je predviđen otkup objekta leasinga, što znači da vlasništvo nad objektom leasinga s plaćanjem zadnje rate leasinga prelazi u vlasništvo primatelja leasinga.

Prednosti financijskog leasinga:

 • korištenje i stjecanje vlasništva po isteku leasinga
 • predmet leasinga se amortizira u poslovnim knjigama primatelja leasinga
 • primatelj leasinga dobiva račun za financijski leasing na početku leasinga
 • pravo na odbitak pdv-a po primljenom računu (sukladno Zakonu o pdv-u)
 • nema pdv-a na kamatu

Nova i rabljena vozila

Putem leasinga je moguće financiranje novih i rabljenih vozila, s time da rabljena vozila mogu biti iz Republike Hrvatske ili iz unosa. Financiraju se vozila do 5 godina starosti. Maksimalna dozvoljena starost rabljenih vozila na isteku leasinga je 7 godina, što znači da vozilo staro 5 godina može biti financirano na max rok od 2 godine. U iznimnim slučajevima max starost vozila na isteku leasinga može biti 10 godina.

Rok financiranja vozila

Vozila se financiraju na rok od 2 do 5 godina. U iznimnim slučajevima taj se rok može produžiti.

Ustup leasing ugovora

Ugovor o leasingu je moguće ustupiti novom primatelju leasinga. Odluku o ustupu donosi davatelj leasinga, tj. leasing društvo. Naknadu za ustup određuje davatelj leasinga.

Prijevremeni raskid ugovora o leasingu

Ugovor o leasingu se može raskinuti u svakom trenutku. Naknadu za prijevremeni raskid određuje leasing društvo.

Tko može upravljati vozilom u leasingu?

Vozilom u leasingu mogu upravljati osobe koje predloži primatelj leasinga, a odobri davatelj leasinga.

Leasing je moderan način financiranja za pravne i za fizičke osobe, prilagođen današnjem načinu života i  poslovanja. Odlikuju ga jednostavnost, transparentnost i fleksibilnost i zato je odlična poslovna odluka.

Women in Adria članice ostvaruju posebne pogodnosti kod Unicredit leasinga

Foto: PR

POVEZANI ČLANCI

PROČITAJTE JOŠ:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više

- Advertisment -