Pravila privatnosti i opći uvjeti poslovanja

I. Privatnost

Web portal www.womeninadria.com (dalje u tekstu PORTAL)  poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja. Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, PORTAL neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.
PORTAL može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja portala (isključivo podaci o računalu i podaci o internet provideru). Ove podatke PORTAL koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao portal i njegove sadržaje dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjećuje.
PORTAL se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila PORTALA  ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Zloupotreba interneta i slanje neželjene elektroničke pošte

Ovdje na PORTALU vjerujemo u internetski svijet bez zloupotrebe naših klijenata i posjetitelja putem neželjene elektroničke pošte (SPAM) te ćemo učiniti sve što je u našoj moći da pojedincima, kompanijama i organizacijama koji zloupotrebljavaju internet na štetu nas pružatelja internetskih usluga i korisnika stanemo na kraj putem svim pravnih raspoloživih sredstava. PORTAL vam ni u kojem slučaju neće slati e-mail newslettere za koje se niste prijavili na našim web stranicama tako da svoje elektroničke sandučiće možete koristiti za spremanje i pregledavanje samo korisnih emailova.

Vaše e-mail adrese

PORTAL pohranjuje vaše e-mail adrese i ostale podatke koje ste dobrovoljno dali prilikom upisa u neke na našu newsletter listu. PORTAL koristi vaše e-mail adrese za slanje newslettera putem newsletter management softvera, i to samo onih za koji ste se prijavili da ga želite primati u vaš elektronički sandučić. Vi se možete ispisati iz newsletter liste u bilo kojem trenutku iz bilo kojeg razloga. Ukoliko budete imali bilo kakav tehnički problem pri ispisivanju iz newsletter liste, ne oklijevajte nas kontaktirati putem e-maila u bilo koje doba i naš tehnički odjel će vas odmah ispisati iz newsletter liste ukoliko to sami ne uspijete putem ponuđenih linkova za ispis. Ukoliko opet poželite biti našim newsletter pretplatnikom to uvijek možete učiniti ispunjavajući formu na ovim web stranicama.
PORTAL koristi podatke poput: ime, prezime, spol, dob i dr. kako bi personalizirao vaš profil koji ste kreirali i isključivo iz razloga da vam pošaljemo korisnu i točnu informaciju shodnu vašim navedenim podacima ili u svrhu provođenja i obrade istraživanja putem newslettera, a sve u svrhu dobivanja relevantnih istraživačkih podataka koje nam koriste da budemo još bolji u poslu kojega obavljamo za vas.

Izjava o odricanju odgovornosti

Matić savjetovanje d.o.o., kroz PORTAL pruža velike količine informacija, sadržaja i hiperlinkova, ali NE garantira za njihovu ažurnost, točnost, potpunost i pouzdanost. Jedino što garantiramo je da ćemo dati sve od sebe kako bismo Vam omogućili zanimljive i korisne informacije.
Tvrtka Matić savjetovanje d.o.o., njezini direktori, zaposlenici i suradnici neće odgovarati za bilo koju Vašu poslovnu odluku ili akciju koju ste učinili na temelju informacija, novosti, mišljenja ili bilo kojeg drugog materijala objavljenog kroz naše sadržaje i usluge.
Matić savjetovanje d.o.o. nije i ne može biti odgovoran za sve vaše eventualne odluke o poslovanju, koje ste poduzeli na temelju informacija dostupnih na PORTALU.
Sva mišljenja, stavovi i zaključci izneseni od strane autora na PORTALU su isključivo njihovi privatni i kao takvi ne moraju nužno predstavljati mišljenja, stavove i zaključke institucija u kojima autori rade.

Webinari

Kupovinom pristupa snimljenim webinarima dobivate pristup webinaru godinu dana. Tijekom godinu dana možete neograničeno pregledavati sadržaj. Istekom godinu dana pristup sadržaju više neće biti moguć.

Događanja

Sudjelovanje na našim događajima podrazumijeva da će vas PORTAL snimati i fotografirati i koristiti vaše ime, slike ili glas na događaju na PORTALU i ostalim medijima neograničeni vremenski period bez naknade u svrhu promocije proizvoda i usluga PORTALA.

II. Pravila i uvjeti nagradnih natječaja

Organizator

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Matić savjetovanje d.o.o. za usluge (brand Women in Adria), Radnička cesta 80, Zagreb, OIB: 03402308165 (u daljnjem tekst Organizator).

Trajanje, svrha i mjesto provođenja nagradnog natječaja

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora ili drugih navedenih u nagradnom natječaju. Trajanje nagradnog natječaja navedeno je u svakom natječaju zasebno i odnosi se na područje Republike Hrvatske.

Područje promocije

Promotivni materijali će biti dostupni na službenoj Web stranici organizatora te drugim mrežama na kojima Organizator ima službeni profil.

Fond nagrada koji utvrđuje organizator

Fond nagrada utvrđuje Organizator u tekst svakog nagradnog natječaja zasebno. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu.

Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj te su registrirane kao članice Women in Adria kluba, osim Organizatora, članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) te zaposlenika Organizatora.

Kako sudjelovati u nagradnom natječaju

Uvjeti za sudjelovanje u nagradnim natječajima Organizatora bit će istaknuti u svakom natječaju, kao i načini na koji će se proglasiti pobjednik/ici.

Proglašenje pobjednika natječaja

Pobjednika bira Organizator i/ili po potrebi, drugi članovi žirija. Imena dobitnika nagrada bit će objavljena u roku 24 sati po završetku natječaja na službenoj Web i/ili drugim stranicama/profilima organizatora, tj. branda Women in Adria.

Kako preuzeti nagradu

Dobitnik nagrade biti će obaviješten putem jednog ili više sljedećih kanala: na službenoj web stranici, na Facebook stranici, Twitter profilu, LinkedIn profilu ili grupi Organizatora, odnosno brenda Women in Adria, ili putem e-maila sudionika. Isto tako, putem tih kanala dobitnik nagrade bit će obaviješten o načinima preuzimanja nagrade.

Sudionici u nagradnom natječaju

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Publicitet

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade.

Porezi

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

U slučaju spora

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja spor će rješavati nadležan sud.

Mogućnost prekida nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti pravovremeno obaviješteni putem službenih kanala (web stranice i/ili društvenih mreža).

Izmjene pravila

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja.

III. Opći uvjeti Kluba Women in Adria

Članstvo u Klubu

Članstvo u klubu ostvaruje se uplatom članarine.
Na temelju članske iskaznice član kluba Women in Adria može ostvarivati sve pogodnosti iz Uvjeta. Članicama će se njihova članska iskaznica dostaviti zajedno sa uvjetima članstva.
Matić savjetovanje d.o.o. se obvezuje se da će sve osobne podatke članica kluba Women in Adra koristiti u skladu sa zakonom te isključivo za vlastite marketinške potrebe ili u svrhu unapređivanja svojih usluga kao i dostavu obavijesti o posebnim pogodnostima ili informacija o članstvu članicama Kluba.
Članska iskaznica je na ime i neprenosiva te ju može upotrijebiti isključivo osoba na koju glasi uz predočenje osobne iskaznice.
U slučaju gubitka, krađe ili oštećenja članske iskaznice, članica Kluba dužna je o tome, bez odgode, odmah obavijestiti Matić savjetovanje d.o.o., u protivnom odgovara za eventual­no nastalu štetu.
Članska iskaznica Kluba ostaje vlasništvo Matić savjetovanje i članica ju je na zahtjev dužna vratiti.
Matić savjetovanje određuje rok valjanosti članske iskaznice Kluba o čemu će pravodobno obavijestiti članicu.
Podaci o članici (ime, prezime, adresa itd.) moraju biti istiniti, Matić savjetovanje d.o.o., ne odgovara za zakašnjelu, izgubljenu ili pogrešno adresiranu poštu zbog pogrešno navedene adrese ili ne­obavještavanja o promjeni adrese, a biti će promijenjeni jedino ako članica redovito ažurira svoj članski profil.
Gubitak, krađu ili oštećenje članske iskaznice te sve dodatne informacije, pritužbe i ostale informacije vezane za članstvo članica kluba Women in Adria može javiti ili sa­znati na info telefon 091/1400091 ili elektroničkom poštom: [email protected].
Pružatelj usluge članstva i pogodnosti u Klubu te izdavatelj članske iskaznice je Matić savjetovanje d.o.o., Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, OIB: 03402308165.
Članske pogodnosti ostvaruju se isključivo putem važeće kartice/članske iskaznice Women in Adria.
Primanjem ili preuzimanjem kartice/ članske iskaznice smatra se da se članica u potpunosti slaže s odredbama Uvjeta te ih prihvaća u cijelosti.

Pogodnosti članstva u klubu

Posebne popuste i pogodnosti na proizvode i usluge Matić savjetovanje članica Kluba ostvaruje uz predočenje članske i osobne iskaznice.
Posebne popuste i pogodnosti na proizvode i usluge partnera Matić savjetovanje članica Kluba ostvaruje uz predočenje članske i osobne iskaznice.
Članica Kluba ima pravo i na sve ostale pogodnosti koje će Matić savjetovanje d.o.o. organizirati za svoje članice.
Članica Kluba može osvajati nagrade kao i ostvarivati pravo na promotivne proizvode.
Nagrade ili promotivne proizvode koji se dodjeljuju članici Kluba neprenosive su i može ih iskoristiti samo članica Kluba Women in Adria.
O načinu preuzimanja nagrada i promotivnih proizvoda svaka članica kluba Women in Adria bit će primjereno obaviještena, i iste se u pravilu dostavljaju putem pošte ili kurirske službe uz mo­gućnost osobnog preuzimanja.

Prestanak članstva

Članstvo u Klubu uvijek prestaje zadnjim danom članarine za godinu.
Članstvo u Klubu može prestati i na pisani zahtjev članice.
U slučaju zlouporabe članstva ili iskaznice, članstvo prestaje danom zaprimanja pisane obavijesti od strane Matić savjetovanje d.o.o.
Prestankom članstva u Klubu članica je dužna u roku od 15 dana Matić savjetovanje izvršiti povrat članske iskaznice Kluba Women in Adria, a u protivnom odgovara za svu štetu.

Obavijesti

Sve obavijesti vezane za članstvo u Klubu članica dostavlja na Matić savjetovanje d.o.o. Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb.