Kako vas štitimo?

Vaš radni dan je beskrajan, pun poslovnih i obiteljskih obaveza. Bolest često prehodate, a ako završite u bolnici ili na bolovanju sve se oko vas ruši. Zato smo tu mi da vam pomognemo.

Za Women in Adria članice smo u suradnji s Allianzom osigurali podršku za situacije bolesti i privremene nesposobnosti, smrtnog slučaja zbog nezgode i trajnog invaliditeta:

Kako_vas_štitimo

Kućna njega

Pokriće nudi sljedeće usluge:

  • Pomoć u obavljanju svih redovitih kućanskih poslova nakon bolesti ili nezgode koje su dovele do stacionarnog liječenja od minimalno 24 sata, prijeloma kosti ili rupture ligamenata, kao što su na primjer: čišćenje, pranje rublja, peglanje i sl., do najviše 4 sata dnevno, nabavka hrane, briga o maloljetnoj djeci i briga o kućnim ljubimcima, najviše do iznosa u protuvrijednosti 90 € po danu
  • Psihološku pomoć nakon nezgode
  • Pokriće troškova posjeta bliske osobe nakon nezgode – troškovi putovanja u zemlji
  • Mogućnost drugog liječničkog mišljenja ukoliko je zbog težine tjelesnih ozljeda uzrokovanih nesretnim slučajem, nužno daljnje liječenje i/ili operativni zahvati

Smrt zbog nezgode/smrt zbog prometne nezgode

Korisnicima osiguranja (zakonskim nasljednicima) isplaćuju se navedeni iznosi. Ukoliko je smrtni slučaj posljedica prometne nezgode isplaćuju se svote za smrt zbog nezgode i smrt zbog prometne nezgode.

Trajni invaliditet

Osiguranici se isplaćuje iznos naknade do maksimalno 75.000 kuna, ovisno o postotku tjelesnog oštećenja.

Dnevna naknada za privremenu nesposobnost za rad

Ako osigurani slučaj ima za posljedicu privremenu nesposobnost za rad, Allianz isplaćuje osiguranici naknadu u ugovorenoj visini do posljednjeg dana trajanja radne nesposobnosti, ali najviše za 150 dana. Pravo na isplatu dnevne naknade stječe se poslije isteka ugovorene odgode (karence) od 7 dana.

Hospitalizacija

Osiguratelj se obvezuje u slučaju da je kod osiguranice nastupio invaliditet korisniku osiguranja isplatiti i za boravak u bolnici osiguranice u trajanju od:

  • 7-14 dana – naknadu u iznosu od 2% od osiguranog iznosa za trajni invaliditet
  • 15-21 dan – naknadu u iznosu od 3% od osiguranog iznosa za trajni invaliditet
  • 22 dana i više – naknadu u iznosu od 4% od osiguranog iznosa za trajni invaliditet

Kozmetička operacija

Osiguratelj se obvezuje isplatiti korisniku osiguranja naknadu za kozmetičku operaciju osiguranice, ako se uslijed nesretnog slučaja (nezgode) površina tijela osiguranika ošteti ili izobliči na način da je po završetku liječenja vanjski izgled osiguranice time trajno narušen, te ako se osiguranica odluči podvrći kozmetičkoj operaciji u svrhu otklanjanja tog nedostatka. Osiguratelj je obvezan isplatiti stvarno učinjene troškove liječenja, lijekova, zavojnog materijala i ostalih sredstava koje propiše liječnik u svezi s operacijom i kliničkim liječenjem, te troškove smještaja i prehrane u bolnici do maksimalnog iznosa od 2.500 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan nastupa nesretnog slučaja.

Operacija i kliničko liječenje moraju biti obavljeni do isteka 3. godine od dana nastanka nesretnog slučaja.

Isključeni su troškovi prehrambenih namirnica i osvježavajućih sredstava (sokovi, kava i sl.), boravci u kupkama ili oporavilištima, te bolesničke njege, osim ako je angažman profesionalnih njegovatelja propisan od strane liječnika.

Osiguratelj nije u obvezi isplatiti naknadu s osnova kozmetičke operacije osiguranice, ako uzrok trajnog narušenja vanjskog izgleda ne proizlazi iz osiguranog slučaja prilikom kojeg je kod osiguranice nastupio invaliditet.

Opći uvjeti:

Provjerite i ostale pogodnosti za naše članice i pridružite nam se!