Mia Žilavec

Mia Žilavec je iskusna menadžerica s više od 15 godina radnog iskustva u nizu hrvatskih i multinacionalnih kompanija na području Hrvatske i tržišta Adria regije. Iskustvo koje je gradila radeći za velike kompanije, sada koristi u radu s malim i srednje velikim trvtkama koje su suočene s nedostatkom internih marketing ekspertiza, kvalitetnog proizvoda ili usluge koje kupci nisu prepoznali, nedovoljno učinkovitim investicijama u marketing aktivnosti; tvrtkama koje ne znaju kreirati marketing strategiju koja će im osigurati da na tržištu realiziraju svoj maksimalni potencijal. Prva u Hrvatskoj nudi usluge outsourcinga marketing usluga, više o njenim uslugama na www.virtualni-suradnik.hr

Digitalni marketing: SEO

Ok, složili smo super web stranicu: odličan dizajn, sadržaj kakav ciljana publika želi vidjeti, pregledno i razumljivo. I sad, naravno, želimo posjetitelje koji će taj naš dobro odrađeni posao vidjeti....

Digitalni Marketing: Web stranica

U prelasku s tradicionalnih alata marketinške komunikacije na digitalne, prva tema o kojoj ćemo pričati je web stranica,koju smatram osnovom svih naših aktivosti u digitalnom okruženju. Prvo WEB STRANICA, pa...

Direct mailing – Izravna pošta

U odnosu na maildrop o kojem smo pričali prošlog puta, glavna razlika kod direct mailing-a je to što poštu šaljemo na poznatog primaoca. Bilo da je direct mailing u formi...

Maildrop-što je to i kako ga koristiti?

Još uvijek smo na temi marketinške komunikacije, a u okviru tradicionalnih metoda pokriti ćemo još maildrop. Nastaviti ću koristiti ovaj engleski izraz jer smatram da ne postoji dovoljno dobar i koncizan...

Kada koristiti tradicionalne medije

Prošloga smo puta kratko spomenuli alate komunikacije kao jedan od elemenata u planiranju marketinške komunikacije. Pa budući je to dosta široko područje, krenuti ćemo od tradicionalnih medija...

Marketing komunikacija -to košta!

Godinama sam dobivala alergijske reakcije na tvrdnje da je marketing trošak, jer se često doživljavao kao bacanje novca u vjetar.Po principu 'prodaja zarađuje novac, a marketing ga troši'. Alergija...