Mia Žilavec

Mia Žilavec je iskusna menadžerica s više od 15 godina radnog iskustva u nizu hrvatskih i multinacionalnih kompanija na području Hrvatske i tržišta Adria regije. Iskustvo koje je gradila radeći za velike kompanije, sada koristi u radu s malim i srednje velikim trvtkama koje su suočene s nedostatkom internih marketing ekspertiza, kvalitetnog proizvoda ili usluge koje kupci nisu prepoznali, nedovoljno učinkovitim investicijama u marketing aktivnosti; tvrtkama koje ne znaju kreirati marketing strategiju koja će im osigurati da na tržištu realiziraju svoj maksimalni potencijal. Prva u Hrvatskoj nudi usluge outsourcinga marketing usluga, više o njenim uslugama na www.virtualni-suradnik.hr

Vizija i misija firme – Što je to i da li nam treba?

Još smo na osnovama, ali prije nego krenemo kopati po detaljima marketing miksa, a posebno komunikaciji, imamo još par bitnih termina koje treba pokriti. Za viziju i misiju firme ste sigurno...

Ciljna skupina – kako ju odabrati

Dakle, kad pričamo o ciljnoj skupini, ne govorimo o svima onima koji će naš proizvod/uslugu kupiti i/ili koristiti jer se onda vrlo lako postavimo kao 'proizvod za...

Marketing miks – znamo što je marketing. Ili?

Marketing još uvijek obuhvaća marketing miks, odnosno 4P, unatoč brojnim pokušajima izmišljanja tople vode. Dakle, krećemo s Marketing akademijom u malom i proći ćemo sve, od A do Ž. I...