Kako objasniti termine konsolidiranih izvještaja na engleskom

Za svladavanje osnovnih termina iz područja konsolidiranih izvještaja / consolidated financial statements, možda je najbolje krenuti od jednostavne definicije koja kaže da su to the combined financial statements of a parent company / matica and its subsidiaries / podružnice. U tim se izvještajima imovina, obveze, dioničarske glavnice, prihod i rashodi iskazuju kao da je riječ o jednom ekonomskom subjektu, odnosno na engleskom bismo rekli: the assets, liabilities, equity, income and expenses are presented as those of a single economic entity. Izvještaji se sastavljaju u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima, koji se na engleskom nazivaju International Financial Reporting Standard, a često se koristi i kratica IFRS.

U kontekstu konsolidiranih izvještaja možemo čuti i izraze poput zbrojeni financijski izvještaji, zbrojene stavke izvještaja, zbrojene pozicije, sistemski pregled financijskog položaja ili eventualno grupni financijski izvještaj, dok se na engleskom koriste izrazi poput consolidated accounts, group accounts, group statement of financial position ili combined financial statements. Oni su zbir pojedinačnih izvještaja / separate financial statements.

Konsolidirani financijski izvještaji

konsolidirani izvještaji

Ono što se ispušta iz konsolidiranih izvještaja su transakcije između povezanih društava / transactions between subsidiaries ili intercompany transactions. Evo kako ćemo na engleskom objasniti i zašto je to tako: in the consolidated report, the transactions among subsidiaries or a subsidiary and a parent company are eliminated to avoid double counting / da bi se izbjeglo dvostruko prikazivanje podataka.

Stavke koje treba eliminirati iz konsolidiranih izvještaja su: ulaganje u ovisno društvo / investment in a subsidiary; unutargrupne dividende / intra-group dividends; unutargrupna potraživanja i obveze / intra-group receivables and liabilities; unutargrupni prihodi i rashodi / intra-group gains and losses; unutargrupni nerealizirani dobitci i gubitci od prodaje zaliha / intra-group unrealised profit and loss on sales of inventory; unutargrupni nerealizirani dobitci i gubitci od prodaje dugotrajne imovine / intra-group unrealised profit and loss on sales of non-current assets.

konsolidirani izvještaji

S obzirom da konsolidirani financijski izvještaj obuhvaća račun dobiti i gubitka / consolidated financial statements consist of the income statement, bilance / balance sheet i izvještaja o novčanom toku / cash flow statement, za više detalja o ključnim terminima na engleskom iz tih dokumenata potražite prethodno objavljene članke na našoj stranici.

Women in Adria članice ostvaruju poseban popust na učenje stranih jezika u školi stranih jezika Smart Grupa.

Autor: Smart Grupa

Foto: Unsplash

POVEZANI ČLANCI:

PROČITAJTE JOŠ:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više

networking doručak o prodaji_

Uz savjete ovih stručnjaka nećete imati probleme u prodaji

Prodaja je ključni element u opstanku svake tvrtke. Ipak, često zadaje muke. Organizacija efikasnog prodajnog procesa malim se poduzetnicima čini kao...