Računovotkinja: “Ove stvari poduzetnici moraju znati o konverziji u euro!”

S 1. siječnjem 2023. euro će postati zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj. Time se pridružujemo eurozoni u kojoj je sredstvo plaćanja valuta euro. Neke od članica EU su donijele odluku da će zadržati svoju valutu. Uvođenju eura, kao službene valute prethodilo je ispunjavanje određenih uvjeta, te donošenje Zakona kojima se uređuje uvođenje eura.

Razdoblja promjene i pravila za konverziju u euro

Promjena valute plaćanja, iskazivanja cijena, računovodstveno praćenje poslovnih promjena i dr. je složen proces te mu se pristupa kroz tri razdoblja: pripremno razdoblje, razdoblje dvojnog optjecaja i razdoblje nakon završetka dvojnog optjecaja. 

Pripremno razdoblje započinje danom donošenja Odluke od strane Vijeća EU i utvrđivanjem fiksnog tečaja konverzije. Pripremno razdoblje traje do datuma uvođenja eura.  

Razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja cijena treba započeti prvi ponedjeljak u rujnu 2022. i završiti u periodu od 12 mjeseci od datuma uvođenja, odnosno od 05.09.2022. do 31.12.2023.  

Razdoblje dvojnog optjecaja započinje datumom uvođenja eura i traje dva tjedna, a u tom periodu kao sredstvo plaćanja koristi se i kuna i euro.

Novčani iznosi koji se moraju platiti ili obračunati, preračunavaju po fiksnom tečaju. Puni brojčani iznos fiksnog tečaja konverzije : 1EUR=7,53450 HRK.

Preračunavanje se vrši primjenom punog tečaja, dok se zaokruživanje dobivenog iznosa na dvije decimale provodi po načelu matematičkog pravila:  

  • Ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena 
  • Ako je treća decimala jednaka ili veća od 5, druga decimala se uvećava za jedan. 

Pročitajte više: Odvjetnica savjetuje što obavezno morate napraviti prije konverzije u euro


Razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja cijena

U razdoblju dvojnog iskazivanja cijena, poslovni subjekti dužni su iskazati cijene na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način u eurima i kunama. Cijene iskazane u kunama preračunavaju se u eure po pravilima za preračunavanje i iskazivanje, tj. uz primjenu fiksnog tečaja i zaokruživanje na dvije decimale.  

Poslovni subjekti dužni su iskazati cijene u eurima i kunama:  

  • U poslovnoj prostoriji na prodajnom mjestu ili na robi odnosno cjeniku (ako se radi o ponudi usluge), 
  • Na internetskoj stranici, 
  • U ponudi ili ugovoru na trajnom mediju, 
  • U obavijesti koja se potrošaču daje prije ili tijekom sklapanja ugovora izvan poslovnih prostora i ugovora na daljinu  
  • Tijekom oglašavanja kojim se nudi prodaja robe i/ili usluge  
  • U opomeni i/ili drugoj obavijesti kojom se obavještava o nepodmirenom dugovanju  
  • Putem drugih oblika iskazivanja cijena  

Uz dvojno iskazanu cijenu, poslovni subjekt dužan je iskazati i fiksni tečaj konverzije. 

Dvojno iskazivanje cijena odnosi se i na posebne oblike prodaje (rasprodaje i sl.). Poduzetnik je dužan iskazati cijenu u kunama i eurima prije popusta i uz iskazani popust.

Poslovni subjekti, obveznici fiskalizacije u razdoblju prilagodbe moraju osigurati zamjenu kuna u euro. U razdoblju dvojnog optjecaja dužni su primati kune i ostatak vratiti u eurima. U tom periodu treba voditi računa o evidenciji gotovog novca u blagajni i pologu na račun. Iako plaćanje karticama podliježe fiskalizaciji, računovodstveno praćenje je bezgotovinsko te na taj način olakšava evidenciju poslovnih događaja. 

U razdoblju dvojnog iskazivanja, poslodavac je dužan na ispravi o isplati pače, svih oblika naknada i drugih materijalnih davanja, dvojno iskazati ukupan iznos isplaćen radniku na račun. Prilikom obračuna naknada po ugovoru o djelu i/ili autorskom ugovoru, naručitelj će morti na obračunu dvojno iskazati ukupan iznos koji će biti isplaćen na račun.


Pročitajte više: Hoće li uvođenje eura oslabiti hrvatske poduzetnike? Stručnjakinje se slažu, do promjena će doći, ali ne moraju nužno biti loše


Poslovne knjige poduzetnika

U dosadašnjem razdoblju poslovanja/vođenja poslovnih knjiga evidentirali smo poslovne događaje vezane za EUR, USD itd. u kunskoj protuvrijednosti po tečaju Banke. Nakon uvođenja eura, poslovne događaje ćemo evidentirati u eurima. 

Stanja poslovnih knjiga izražena u kunama, iz poslovne godine koja je prethodila godini uvođenja eura, prenose se u eurima uz primjenu fiksnog tečaja sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.  

Priprema financijskih planova i izvještaja za godinu koja slijedi nakon uvođenja eura, treba se prilagoditi novoj valuti. Sva izvješća koja prethode godini uvođenja eura, pripremit će se i predati u kunama. Poduzetnici (trgovačka društva, obrtnici, samostalne djelatnosti, neprofitne organizacije i dr. obveznici izvještavanja) financijska izvješća, prijave poreza i dr. izvještaje za 2022. će predati u kunama. U tom razdoblju pripreme financijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu, poduzetnici će za razdoblje od 01.01.2023. izvještavati u eurima. Isto se odnosi i na predaju obrazaca koje, sukladno poreznim propisima, isplatitelj dostavlja primatelju a odnosi se ne prethodnu godinu: potvrda o isplaćenom primitku, dohotku i sl. 

Sve zakašnjele obveze koje se odnose na godine koje prethode uvođenju eura a isplaćuju se nakon 01.01.2023. isplatit će se u eurima. To se odnosi i na obveze prema dobavljačima, djelatnicima, financijskim institucijama i dr. Ako isplaćujete zaostalu plaću iz prethodne godine nakon 01.01.2023., isplatit ćete je u eurima iako se odnosi na razdoblje obračuna prije uvođenja eura.  

Priprema poslovanja uvođenju eura

Kako dobro obavljenom poslu prethodi dobra priprema, tako se to pravilo može primijeniti i na uvođenje eura u poslovanje. Ne samo što nam je zakon propisao period dvojnog iskazivanja cijena, što nas priprema na uvođenje eura u poslovanje, i sami trebamo napraviti dobru pripremu unutar društva. Veliku ulogu u tome odradit će proizvođači programa i aplikacija koje koristimo. 

Budući da troškove prijelaza na euro snosi sam poduzetnik, neki poduzetnici će snositi i trošak prilagodbe programa na euro. Trošak ovisi o ugovoru koji imate s vašim proizvođačem programa. Ukoliko ste se odlučili na najam programa, korištenje programa uz naknadu tj. plaćanje licence, u cijeni najma su uključene i zakonske izmjene, nadogradnje i sl. pa tako i prilagodba na uvođenje eura.  

Konverzija u euro donosi promjene u poslovanju i vođenju poslovnih knjiga. Vjerujemo da će ubrzati i olakšati poslovanje s inozemstvom s ciljem postizanja dodane vrijednosti ali i računovodstveno praćenje i iskazivanje poslovnih događaja.

Foto: Canva / LinkedIn Renata Lončarić

POVEZANI ČLANCI

PROČITAJTE JOŠ:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više

- Advertisment -