Odvjetnica savjetuje što obavezno morate napraviti prije konverzije u euro

Uvođenje valute euro kao službene valute u Republici Hrvatskoj sa sobom nosi promjene koje će utjecati na sve pravne i fizičke osobe. Samim Zakonom kojim se valuta euro uvodi propisana su temeljna načela tog uvođenja, a to je primarno načelo zaštite potrošača i zabrane neopravdanog povećanja cijena, te načelo neprekidnosti platnih instrumenata, kao i načela učinkovitosti, ekonomičnosti, transparentnosti i informiranosti. Također, predmetnim se Zakonom detaljno razrađuju pravila postupanja i sve aktivnosti koje će uslijediti nakon što Vijeće EU donese odluku da ispunjavamo sve potrebne preduvjete za ulazak u eurozonu.

Troškove poslovni subjekti snose sami

Troškove prilagodbe poslovnih procesa vezane uz postupak zamjene hrvatske kune eurom poslovni subjekti snosit će samostalno, te svaki poslovni subjekt mora utvrditi vlastite potrebe i prilagodbe u pogledu zamjene valuta, te sukladno tome odlučiti o najprikladnijem načinu provedbe propisanih mjera i obaveza. U svrhu pružanja informacija poslovnim subjektima o aktivnostima i prilagodbama koje ih očekuju u procesu zamjene koji nam slijedi, te radi olakšanja samog procesa, Koordinacijski odbor za prilagodbu gospodarstava i zaštitu potrošača izradio je Smjernice za prilagodbu u procesu zamjene koje se primarno baziraju na krovnom Zakonu.

Zamjena valuta primarno će utjecati na računovodstveni i informacijski sustav svakog poslovnog subjekta, koje je potrebno prilagoditi novoj valuti, slijedom čega bi prilagodba navedenih sustava bila prvi korak o kojem poduzetnici moraju razmišljati.

Poslovni subjekti eure će dobiti ranije

Poslovni subjekti koji posluju s gotovim novcem primarno moraju voditi računa da pravovremeno osiguraju nesmetanu zamjenu valuta, te se na vrijeme opskrbe novčanicama i kovanicama u novoj valuti. Posebno izazovno razdoblje za navedenu kategoriju poduzetnika biti će prvih 14 dana od dana uvođenja eura, a obzirom da će se u navedenom razdoblju plaćanje moći vršiti u obje valute, dok će poslovni subjekti biti u obvezi ostatak vraćati samo u eurima.

Ovdje valja istaknuti kako će banke poslovne subjekte moći opskrbiti novčanicama i kovanicama u valuti euro i prije datuma uvođenja istog u okviru postupka posredne predopskrbe koji za euro novčanice može započeti najranije 1. rujna 2022.g., odnosno  za euro kovanice 1. listopada 2022.g.


Pročitajte više: Hoće li uvođenje eura oslabiti hrvatske poduzetnike? Stručnjakinje se slažu, do promjena će doći, ali ne moraju nužno biti loše


Dvojno iskazivanje cijena

Jedna od glavnih mjera u svrhu ostvarenja načela zaštite potrošača je obveza poslovnih subjekata za dvojno iskazivanje cijena, a koje razdoblje započinje prvog ponedjeljka u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem istekne 30 dana od dana donošenja Uredbe Vijeća EU kojom će biti utvrđen fiksni tečaj konverzije, te završava protekom 12 mjeseci od dana uvođenja eura (odnosno očekivano isto će trajati od 5. rujna 2022.g. do zaključno 31. prosinca 2023.g.).

U navedenom razdoblju poslovni subjekti imaju obvezu prema potrošačima dvojno iskazati cijenu robe i usluga  na jasan, čitljiv i lako uočljiv način, u valutama euro i kuna, uz primjenu i isticanje fiksnog tečaja konverzije. Osim na računu, cijena mora biti dvojno iskazana i u poslovnoj prostoriji na prodajnom mjestu ili na robi odnosno cjeniku, na internetskoj stranici, u ponudi, tijekom oglašavanja u bilo kojem obliku, te u opomeni i drugoj obavijesti o nepodmirenom dugu koja se dostavlja potrošaču.

Iznimno, poslovni subjekti mogu započeti dvojno iskazivati cijene i ranije, od dana stupanja na snagu Zakona o uvođenju eura kao službene valute, uz pretpostavku da su ostvareni svi tehnički preduvjeti za navedeno. S tim u svezi, ističe se kako se na računima pojedinih poslovnih subjekata, primarno u ugostiteljskoj djelatnosti, već danas može naći dvojno iskazane cijene uz naznaku fiksnog tečaja po kojem je izvršeno preračunavanje.

Navedenom se obvezom primarno želi za potrošače stvoriti sigurno okruženje koje će im s jedne strane pomoći da se lakše priviknu na cijene u novoj valuti, dok se istovremeno ostvaruju temeljna načela krovnog Zakona odnosno sprječava se neopravdano povećanje cijena, kao i neispravno preračunavanje.

Sam Zakon taksativno propisuje iznimke na koje se obveza dvojnog iskazivanja cijena ne odnosi, te su navedeni subjekti u obvezi do 31.12.2022.g. cijene iskazivati samo u kunama, a nakon toga samo u valuti euro (primjerice totemi benzinskih postaja, prodaja putem automata, prodaja putem kioska, igre na sreću, taksimetar itd). Također, analizom samog Zakona uočava se kako postoji obveza dvojnog isticanja cijena prema potrošačima (odnosno fizičkim osobama u smislu Zakona o zaštiti potrošača), te se iz navedenog zaključuje kako dvojno iskazivanje ne obuhvaća trgovačke ugovore, odnosno račune između poslovnih subjekta, račune prema državnim institucijama, te razne evidencije i izvještaje koje će biti potrebno slati javnim tijelima.

Novčani iznosi u kunama smatrat će se novčanim iznosima u eurima

Nadalje, bitno je naglasiti kako za poduzetnike pravno siguran okvir u postupku zamjene valuta pruža načelo neprekidnosti pravnih instrumenata  pa tako uvođenje valute euro ne daje pravo bilo kojoj strani na valjani jednostrani raskid ili otkaz pravnog instrumenta ili pojedine njegove odredbe, osim ako je između strana izrijekom drukčije ugovoreno.

Slijedom navedenog svi postojeći ugovori s ugovorenom valutom kuna su valjani i ostaju na snazi, te danom uvođenja eura kao službene valute novčani iznosi u kunama smatrat će se novčanim iznosima u eurima, uz primjenu fiksnog tečaja preračunavanja. Sve navedeno vrijedi i za predane instrumente osiguranja plaćanja, primjerice bjanko zadužnice, ali i za rješenja o ovrsi i sudske presude.

Prva plaća u eurima isplaćivat će se u siječnju

Također, svi postojeći ugovori o radu s radnicima ostaju valjani i na snazi, te Zakonom nije propisana obveza sklapanja aneksa takvim ugovorima, već se također vrši konverzija ugovorenog iznosa plaće i drugih materijalnih prava koja radniku pripadaju uz primjenu fiksnog tečaja. S tim u svezi, valja istaknuti kako je poslodavac tijekom čitavog razdoblja dvojnog iskazivanja cijena dužan dvojno iskazati ukupan iznos isplaćen radniku na ispravi o isplati plaće, naknade plaće, otpremnine i drugih materijalnih prava koja se radniku isplaćuju.

Slijedom navedenog proizlazi kako će plaća za mjesec prosinac 2022.g. koja će biti isplaćena u siječnju 2023.g. biti prva plaća koja će radnicima biti isplaćena u valuti euro pa bi svakako bilo oportuno, neovisno o obvezi dvojnog iskazivanja ukupnog iznosa plaće, radnicima dodatno komunicirati kako se uz primjenu fiksnog tečaja provela konverzija u euro sukladno pravilima o preračunavanju i zaokruživanju.

Nadalje, Zakon ne propisuje niti obvezu izmjene Pravilnika o radu ili Kolektivnih ugovora, ali za očekivati je da će poslodavci jednom kad hrvatska kuna ode u povijest iste ipak revidirati u pogledu valute, a radi lakšeg snalaženja i transparentnosti.


Pročitajte više: Sabor odlučio; euro od 2023. službena valuta u RH


Pripremite se za izazove

Zaključno, ulaskom Republike Hrvatske u eurozonu čekaju nas promjene i prilagodbe poslovnih sustava, a u kojem procesu će neizbježno uslijediti brojni izazovi. Većinu istih rješavat ćemo u hodu kada se s njima susretnemo, ali uzevši u obzir troškove s kojima poduzetnici moraju računati u procesu prilagodbe, s pripremom bi ipak trebalo započeti pravovremeno, a sve kako bi novu valutu dočekali spremni i u nadi da će ulazak u monetarnu uniju pridonijeti stabilnijim gospodarskim prilikama, rastu, te većim investicijama.

Sanja Nevešćanin Mateša, odvjetnica

Odvjetničko društvo Mateša & Kapitan d.o.o.

Foto: Sanja Nevešćanin Mateša privatna kolekcija/Canva

POVEZANI ČLANCI

PROČITAJTE JOŠ:

1 KOMENTAR

  1. Interesira me kako će naši ekonomski “Einsteini”srediti najjednostavniju matematiku:
    Kako da vuk ostane sit i koze na broju?????????????????

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više

kvote za upravne odbore

Europski parlament službeno uveo kvote za upravne odbore u tvrtke

Prema novoj odluci Europskog parlamenta, veće tvrtke u Europskoj uniji morat će povećati prisutnost mane zastupljenog spola, u ovom slučaju žena,...
- Advertisment -