Pokretanje vlastitog poduzeća gotovo je uvijek praćeno entuzijazmom i poslovnim planovima usmjerenim na uspjeh u poslovanju. I dok gotovo svaki vlasnik prije pokretanja poslovanja već ima spreman poslovni plan koji želi realizirati u određenom roku i na određeni način, rijetko koji vlasnik prije pokretanja poslovanja ili na samom početku poslovanja, shvaća važnost reguliranja poslovanja s pravnog aspekta,  a sve kako bi mogao uspješno ostvariti svoj poslovni plan.

Tako su najčešće pogrešna shvaćanja vlasnika malih poduzeća da se prije pokretanja poslovanja odnosno na početku poslovanja njihove obveze znatno razlikuju od obveza velikih poduzetnika. U nastavku donosimo najčešće zablude.

Nisu im potrebne usluge odvjetnika

Mnogi vlasnici malih poduzeća pogrešno vjeruju da na početku poslovanja ne postoji potreba za uslugama odvjetnika što vjerojatno proizlazi iz njihovog shvaćanja da obveze malog poduzetnika i onog većeg nisu iste. No, zakonski gledano, vrlo je malo različitosti u zakonskim propisima koji se primjenjuju na male i velike poduzetnike. Stoga je važno da i prije pokretanja poslovanja i na početku poslovanja pronađete odvjetnika koji će pravno pratiti razvoj vašeg poslovanja i pravno Vas savjetovati.

Naime, ne treba zanemariti činjenicu da će troškovi za usluge odvjetnika u rješavanju pravnih problema kada oni već nastanu vjerojatno biti značajno veći od onih koje bi poduzetnici imali da su ranije, prije pokretanja poslovanja ili na samom početku poslovanja, tražili pravno savjetovanje od odvjetnika.  

Najjeftiniji organizacijski oblik je najbolji za poslovanje

Prilikom odlučivanja o organizacijskom obliku poslovanja, poduzetnici svakako trebaju upoznati prednosti i nedostatke svakog organizacijskog oblika te u skladu s potrebama i postavljenim poslovnim planovima odabrati najjadekvatniji organizacijski oblik. Mnogi vlasnici se za početak poslovanja odlučuju za osnivanje društva s ograničenom odgovornošću, jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću, obrta ili paušalnog obrta, a svaki od navedenih organizacijskih oblika ima svoje prednosti i nedostatke te izbor konkretnog oblika ovisi o konkretnim ciljevima i poslovnim planovima svakog poduzetnika.

Primjerice osnivanje j.d.o.o. možda početno i izgleda najjeftiniji način započinjanja poslovanja, no ukoliko će poslovanje pa onda i dobit naglo rasti, tada će poduzetnik morati vrlo brzo svoj j.o.o. preoblikovati u d.o.o. što će prouzročiti dodatne troškove i gubitak vremena tako potrebnog u svakom poslu.

pravne zablude

Također, mnogi poduzetnici prilikom osnivanja obrta zanemaruju postojanje osobne odgovornosti vlasnika obrta za obveze obrta, o čemu bi svakako trebali voditi računa ako imaju privatnu imovinu kojom onda odgovaraju i za obveze obrta.

Nisu im potrebni opći uvjeti poslovanja

U današnje doba sve većeg poslovanja putem interneta najveći broj malih poduzetnika niti ne započinje svoje poslovanje bez kreiranja web stranice ili facebook stranice putem kojih prezentiraju svoje proizvode i svoj posao, a ponekad i prodaju svoje proizvode i usluge putem kreiranih web shopova.

Stoga je dobro da na svojim web stranicama na kojima prezentiraju svoje proizvode, istaknu uvjete poslovanja kao i sve specifičnosti proizvoda ili usluga, te na taj način izbjegnu razna tumačenja oko načina prodaje, isporuke, plaćanja, ili rješavanja prigovora postojanja materijalnih ili pravnih nedostataka proizvoda i usluga.

Ukoliko se poduzetnik putem web stranice odlučio obavljati i web trgovinu tada svakako mora zadovoljiti sve pravne okvire za obavljanje iste budući da su prekršajne kazne za poslovanje web trgovine koja nije usklađena s pravnim propisima Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o elektroničkoj trgovini ali i drugih zakona koji reguliraju web trgovinu, visoke i za malog poduzetnika sasvim sigurno tegobne.

Nije nužno da svoje poslovanje usklade s pravnim propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka

Uvođenjem Uredbe o zaštiti osobnih podataka, svi poduzetnici su postali obveznici poštivanja iste. To znači da su svi poduzetnici, pa tako i oni mali koji su tek osnovani, obvezni regulirati zaštitu osobnih podataka koje prikupljaju. To prvenstveno znači da su poduzetnici dužni poduzeti mjere kojima će regulirati na koji način prikupljaju, obrađuju i štite osobne podatke.

Za prikupljanje osobnih podataka poduzetnici moraju imati privolu onoga čije podatke prikupljaju te privolu za obradu takovih podataka, prosljeđivanje podataka drugim društvima i dr.

Ono na što poduzetnici trebaju obratiti pozornost je da osobni podatak nije samo ime i prezime neke osobe već i njena e-mail adresa, IP adresa i mnogi drugi podaci.

Ukoliko poduzetnik posluje putem web trgovine tada Pravila privatnosti moraju biti istaknuta i na stranici putem koje se obavlja web trgovina te poduzetnik mora zatražiti od kupaca isto tako suglasnosti za prikupljanje osobnih podataka.

Ukoliko poduzetnici ne uvide važnost reguliranja svog poslovanja s ovog aspekta, izlažu se velikim kaznama i mogućnostima prigovora pa i tužbi od strane kupaca.

pravne zablude

Nije potrebno poznavanje zakonskih propisa vezanih uz poreze

Poduzetnici na početku poslovanja ne uviđaju važnost upoznavanja s osnovnim zakonskim propisima koji se primjenjuju na njihovo poslovanje s poreznog aspekta tj. na rokove za plaćanje poreza, prijavu poreza,  a što u konačnici može dovesti do kažnjavanja i plaćanja prekršajnih kazni ne samo trgovačkih društava već i  odgovornih osoba u tim trgovačkim društvima.

Također, ukoliko na početku poslovanja poduzetnik nije postao obveznik poreza na dodanu vrijednost tada svakako treba voditi brigu o ispunjavanju zakonskih uvjeta kada će postati obveznik poreza na dodanu vrijednost te koji utjecaj će to imati na daljnje poslovanje.

Dovoljno je postojanje nepotpunih ugovora s dobavljačima

Poduzetnik koji želi svoje poslovanje obavljati profesionalno te izbjeći sporove sa svojim dobavljačima, trebao bi svoje odnose s dobavljačima urediti putem ugovora kojima će biti reguliran upravo njihov konkretan način poslovanja, način rješavanja potencijalnih sporova i druga pitanja koja se mogu javiti tijekom poslovanja.

Upravo zbog navedenog, poduzetnici bi trebali izbjegavati korištenje besplatnih obrazaca ugovora te ugovore s dobavljačima prilagoditi svojim potrebama i svom načinu poslovanja.

Neudovoljavanje zakonskim propisima iz područja radnog prava

Ukoliko poduzetnik ima radnike tada je potrebno da svoj odnos s radnicima te sam rad radnika uskladi sa zakonskim propisima, u prvom redu odredbama Zakona o radu, ali i nekih drugih zakona koji se primjenjuju na te odnose kao što je primjerice Zakon o zaštiti na radu ali i niza drugih zakona.

Poduzetnik poslodavac mora voditi brigu o svim potrebnim dokumentima koje je dužan predočiti radniku, o evidencijama koje je dužan voditi, pravima koja je dužan omogućiti radniku te u konačnici i o razlozima, uvjetima i načinima na koji prestaje radni odnos radnika kod poslodavca.

Ukoliko poduzetnik poslodavac nema takvih znanja tada je potrebno ili da zaposli osobu s takvim znanjima (pravne struke) ili da putem savjetovanja s odvjetnikom sazna koje sve obveze mora poštivati te zatraži izradu isprava koje su mu potrebe za poslovanje.

Nije nužno raspolaganje znanjima vezanim uz zaštitu intelektualnog vlasništva

Mnogi poduzetnici ne raspolažu znanjima na koji način zaštititi svoje autorsko djelo, industrijski dizajn ili žig pa se često susreću s problemima koji nastaju zbog toga što nisu u Republici Hrvatskoj, Europi ili svijetu:

  • zaštitili znak koji žele samo oni koristiti primjerice za razlikovanje svojih proizvoda ili usluga,
  • zaštitili vanjski izgled svog proizvoda registracijom industrijskog dizajna
  • zaštitili patentom svoj izum koji nudi novo rješenje tehničkog problema,
  • na najbolji način zaštiti svoje autorsko djelo.  

Autor: odvjetnica Ana-Marija Kajić

Foto: privatna arhiva, burst.shopify

Sviđa vam se ovaj tekst? Ostavite komentar na dnu stranice, zapratite nas na Facebooku, Instagramu ili se prijavite na naš tjedni newsletter.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime