Marija Kurtović: Što su transferne cijene i zašto su sve bitnije? Evo kako je pandemija na njih utjecala

Transferne cijene su cijene po kojima neko društvo kupuje/prodaje/prenosi materijalnu i nematerijalnu imovinu te obavlja usluge drugim društvima unutar iste grupe povezanih društava. Ove transakcije se nazivaju kontroliranim transakcijama.

Budući da su transferne cijene određene od strane grupe povezanih društava, potrebno je dokazati da su iste tržišne te isključiti mogućnost da su transferne cijene jedan od instrumenata planiranja poreznih obveza na nivou grupe povezanih društava.

Globalizacijom svjetskog gospodarstva dolazi do sve značajnijeg poslovanja multinacionalnih grupa u više poreznih jurisdikcija. Transakcije multinacionalnih grupa u fokusu su poreznih uprava zbog mogućnosti:

 • prelijevanja (dijela) dobiti u jurisdikcije s nižom stopom poreza na dobit;
 • prelijevanja (dijela) dobiti unutar jedne jurisdikcije.

Pročitajte više: Hoće li uvođenje eura oslabiti hrvatske poduzetnike? Stručnjakinje se slažu, do promjena će doći, ali ne moraju nužno biti loše


Zašto su bitne transferne cijene

Izbjegavanje/smanjivanje porezne obveze prelijevanjem dobiti je osnovni razlog zbog kojeg je došlo do potrebe reguliranja transfernih cijena između povezanih društava.

Aktivnosti Europske unije usmjerene su, naročito u posljednje vrijeme, prema poboljšanju učinkovitosti naplate poreza i sprječavanju porezne utaje. Rast interesa za transfernim cijenama od strane poreznih vlasti prisutan je i na lokalnoj razini.

Upravo dokumentacijom o transfernim cijenama dokazuje se tržišnost poduzetih transakcija između povezanih društava. Posjedovanjem dokumentacije o transfernim cijenama pri zahtjevu poreznih vlasti ili poreznom nadzoru umanjuju se rizici kazni, zateznih kamata, izbjegavaju se značajni dodatni troškovi prigovora i žalbenog postupka, omogućuje se vremenski okvir za izradu kvalitetne dokumentacije i dr.

Posljedice pandemije vidljive i u ovom području

U zadnje dvije godine s pojavom pandemije Covid-19 svjedoci smo izvanrednih gospodarskih uvjeta tijekom kojih su se mnoga društva suočila ili se i dalje suočavaju s ozbiljnim ograničenjima novčanog toka, velikim oscilacijama u profitabilnosti, prekidima u opskrbnim lancima, promjenama načina svojeg poslovanja (npr. rad od kuće, prelazak na kupovinu putem interneta i sl.) te brojnim drugim.

Sve navedeno utjecalo je i na multinacionalne grupe povezanih društava koje su se suočile sa sljedećim posljedicama pandemije Covid-19:

 • Potreba provođenja usklada transfernih cijena (tzv. eng. transfer price adjustments);
 • Promjene u poslovnom modelu multinacionalnih grupa kao odgovor na krizu (promjena modela transfernih cijena);
 • Povećana potreba za financiranjem (veći kamatni troškovi); te
 • Porast upravljačkih naknada (tzv. eng. management fees) uslijed povećanih troškova vezanih uz krizni management.

Pročitajte više: 5 znakova koji govore da trebate odmah povećati svoje cijene


Javljaju se izazovi koji zahtijevaju brze reakcije

U tom kontekstu sljedeća važna pitanja se nameću:

 • Na koji način argumentirati smanjenu profitabilnost ili gubitak?
 • Je li potrebno pripremiti nove „benchmarking“ analize koje će reflektirati značajno izmijenjene okolnosti u godinama pogođenim pandemijom?
 • Predviđaju li ugovori s povezanim društvima usklade transfernih cijena u slučajevima poremećaja ili prekida u poslovanju? Na koji način će usklade biti provedene?
 • Postoji li adekvatna popratna dokumentacija?  Hoće li biti dovoljna kao prva linija obrane u slučaju poreznog nadzora neke od godina pogođenih pandemijom?
 • Na koji način obraniti eventualne promjene u poslovnom modelu uzrokovane pandemijom Covid-19?

Utjecaj pandemije na analizu transfernih cijena

Prethodno je spomenuto da je potrebno dokazati da su transferne cijene tržišne odnosno da su u skladu s načelom nepristrane transakcije. To, najjednostavnije rečeno, znači da se transferne  cijene zaračunate između povezanih društava analiziraju usporedbom cijena (ili marži) koje su zaračunate između nepovezanih društava kada ista poduzimaju usporedive transakcije u usporedivim okolnostima. Stoga, da bi se transferne cijene mogle analizirati i dokazati da su tržišne potrebno je postojanje usporedivih faktora.

Ekonomski učinak pandemije Covid-19 uvelike se razlikuje u različitim gospodarstvima, industrijama i društvima što je utjecalo na stvaranje novih gospodarskih uvjeta te je stoga pandemija pokrenula mnoštvo pitanja za povezana društva, među kojima i kako pronaći realne podatke za usporedbu koji približno odražavaju njihove ekonomske okolnosti koje su ih zadesile tijekom pandemije Covid-19.

Ono što je u takvim okolnostima od ključne važnosti je identificiranje stvarnih učinaka pandemije na svako pojedino društvo te procjena da li su potrebne prilagodbe postojećih praksi analize transfernih cijena te, ako jesu, na koji način ih provesti. Pri tome svako je uputno voditi se Smjernicama o utjecaju pandemije COVID-19 na transferne cijene, izdanim u prosincu 2020. godine od strane Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj.


Pročitajte više: Poskupljenje je udarac na mnoge tvrtke! Evo kako gotovo bezbolno podići cijene svojih usluga


Što dalje? Na koji način postupiti u nastalim izazovima?

Pandemija Covid-19 ima značajan utjecaj na trenutačno okruženje s konstantnim promjenama bilo kojeg aspekta svakodnevnog života. Iako nitko nije mogao predvidjeti poslovne i ekonomske učinke pandemije Covid-19, mnoga društva moraju što je prije moguće sagledati utjecaj pandemije na poziciju poreza i transfernih cijena. Činjenica da je teško predvidjeti učinak koji pandemija može imati na poslovanje u kasnijim godinama dodatno naglašava važnost da se utjecaj na transferne cijene što je prije moguće sagleda kako bi se minimizirali potencijalni negativni porezni učinci.

Sasvim je izgledno da će transferne cijene postati sve važnije u sljedećim godinama kako bi se upravljalo nadolazećim deficitima državnog proračuna i obnavljale javne financije. S tim u vezi, za očekivati je više poreznih nadzora pa i nadzora transakcija između povezanih društava.

Stoga, adekvatno pripremljene i dokumentirane politike transfernih cijena mogu omogućiti društvima upravljanje budućim rizicima. Pravodobno pripremljena dokumentacija o transfernim cijenama jedina je mogućnost minimiziranja rizika korekcije porezne osnovice kao i osnova za argumentiranje smanjenje profitabilnosti ili ostvarenog gubitka.

Autorica: Marija Kurtović, KPMG

Foto: Canva/ Marija Kurtović, privatna arhiva

POVEZANI ČLANCI

PROČITAJTE JOŠ:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više

- Advertisment -