Važne informacije koje morate znati prije početka ulaganja u investicijske fondove

Odlučili ste uložiti svoja sredstva u jedan od investicijskih fondova? Osim što, ovisno o svojim financijskim ciljevima, trebate odabrati vrstu investicijskog fonda i horizont ulaganja, također je potrebno proučiti dokumentaciju fondova koji su Vam u užem izboru. Informirajte se o svojim pravima i obvezama, te svim bitnim informacijama o fondovima u koje namjeravate uložiti.

Što morate znati prije početka ulaganja?

Radi lakšeg snalaženja nabrojat ćemo koji su to dokumenti na koje trebate obratiti pozornost te koje još dodatne radnje možete poduzeti kako bi što bolje razumjeli fond u koji ste spremni plasirati svoja sredstva.

Ključne informacije za ulagatelje – KIID

U praksi ćete često naići i na skraćenicu KIID, koja dolazi od engleskog naziva predmetnog dokumenta “Key Investor Information Document”. U KIID-u možete naći korisne informacije o ciljevima i investicijskoj politici investicijskog fonda, kategorijama rizika kojima je fond izložen, troškovima, povijesnim prinosima, te druge praktične informacije.

Društva za upravljanje dužna su izrađivati i redovito objavljivati KIID-ove za sve fondove kojima upravljaju, a obzirom na to da je forma KIID-a strogo zadana EU regulativom, to je dobar način za usporedbu dva ili više investicijska fonda.

Prospekt fonda

Prospekt je bitno dulji i opširniji dokument od KIID-a, ali to Vas nikako ne bi smjelo obeshrabriti. Svakako si dajte vremena i proučite ga prije nego uložite imovinu u neki fond.

Ovdje je vrlo bitno naglasiti da kupnjom udjela u fondu, silom zakona stupate u ugovorni odnos s društvom koje upravlja predmetnim fondom, a uvjeti tog ugovornog odnosa u velikoj mjeri su definirani upravo prospektom fonda. Jednako kao što ne biste trebali potpisati neki ugovor prije nego ga pročitate i razumijete, tako ne biste trebali ni kupiti udjele u fondu prije nego što pročitate prospekt i pravila.

Prospekt fonda mora sadržavati informacije o ulaganjima toga fonda, rizicima, uvjetima kupnje i prodaje udjela, naknadama i troškovima, te mnoge druge informacije koje Vam mogu pomoći pri donošenju odluke o tome zadovoljava li predmetni fond Vaše potrebe, odnosno odgovara li Vašem ulagačkom profilu.

Ukoliko Vam neki dio prospekta nije jasan, nemojte se ustručavati postaviti pitanje društvu za upravljanje koje predmetni fond nudi. Spremnost društva da Vam pruži konkretna objašnjenja prospekta također može biti koristan indikator pri donošenju investicijske odluke.

Pravila fonda

Prospekt i pravila nekog fonda zajedno definiraju uvjete ugovornog odnosa u koji stupate s društvom za upravljanje kada steknete udjel u nekom fondu kojim ono upravlja.

Za razliku od prospekta, pravila fonda su svojevrsna kompilacija međusobnih zakonskih prava i obveza između fonda, društva koje njime upravlja, depozitara i Vas kao ulagatelja. Osim toga, pravila ulagatelju pružaju korisne osnovne informacije o samom društvu za upravljanje, nadzorom nad poslovanjem društva, kao i detaljne informacije o situacijama u kojima se društvo može naći u sukobu interesa prema Vama kao ulagatelju.

Pravila fonda su vrlo koristan dokument ukoliko želite saznati prava koja stječete kao ulagatelj u neki fond, odnosno koje obveze time preuzimate.

Mjesečni izvještaj fonda

Mjesečni izvještaj fonda, tzv. osobna iskaznica fonda je kao što i sam naziv kaže, izvještaj koje društvo za upravljanje objavljuje jednom mjesečno na svojim internetskim stranicama.

Vrlo je zanimljiv, jer osim što sadrži osnovne podatke o fondu za koji je izrađen, kretanja cijena udjela i prinosa, sadrži informacije koje nećete pronaći ni na jednom drugom obveznom izvještaju o investicijskom fondu, a to je struktura neto imovine fonda i top 10 pozicija instrumenata koji se nalaze u imovini fonda. Spomenuti podaci omogućiti će Vam da pratite promjene u strukturi imovine fonda iz mjeseca u mjesec.

Praćenje investicije

Zahvaljujući današnjoj tehnologiji, promjene na tržištu su dostupne u svakom trenutku čak i putem raznih aplikacija i usluga pametnih telefona koje će Vas informirati kada se vrijednost Vaše investicije promijeni. PBZ Invest je u tu svrhu osmislio novu uslugu, eZVONO, koja omogućuje zaprimanje e-mail poruke s informacijom o promjeni cijene udjela pojedinog investicijskog fonda pod upravljanjem PBZ Investa, iznad unaprijed definiranog okvira promjene cijene udjela.

Ako ćete na svaku promjenu reagirati kupnjom i/ili prodajom investicije mogli biste se “spotaknuti”. Osim ako niste iskusni ulagatelj, prodaja investicije u svrhu brze zarade može uzrokovati propuštanje potencijalnih dugoročnih dobiti/zarada. Također, učestalo obavljanje transakcija kupnje i/ili prodaje može povećati Vaše transakcijske troškove.

Ako želite uspješnu strategiju ulaganja i dobro izbalansiran portfelj, pokušajte u njega uvrstiti investicije za koje smatrate da će Vam donijeti dugoročne zarade. Tada ostanite strpljivi i dajte investiciji vremena da dosegne svoj potencijal. U međuvremenu možete pratiti tržišna zbivanja i rezultate svoje investicije, no pokušajte da Vas svakodnevne fluktuacije i promjene ne tjeraju u donošenje ishitrenih odluka, tj. brzih kupnji i/ili prodaja.

Dobro poslovanje nekog poduzeća ili dioničkog društva zasigurno će utjecati i na vrijednost poduzeća ili njegovih dionica te ćete željeti biti dobro pozicionirani za potencijalne nagrade (dugoročan stabilni porast cijena dionica; isplate dividende).

Odgovore koje trebate zatražiti od investicijskog društva prije ulaganja

Vrlo je bitno da prije svog ulaganja dobijete odgovore na bitna pitanja koja će Vam pomoći pri donošenju odluke. Nemojte se ustručavati postavljati pitanja; na koncu, ulažete svoj novac i imate pravo zahtijevati sve informacije koje su Vam potrebne za donošenje odluke.

  1. Pitanja o proizvodima i rizicima

Osnovno pitanje koje si trebate postaviti je razumijete li proizvod koji Vam se nudi? Ukoliko ne razumijete, tražite objašnjenje. Ako i nakon objašnjenja ne razumijete ili niste zadovoljni objašnjenjem kojeg ste dobili od investicijskog društva, dotični proizvod ili usluga vjerojatno i nisu najbolji izbor za Vas. Ukoliko Vam društvo nudi neki proizvod, a ne može Vam ponuditi objašnjenje koje ćete razumjeti, problem vjerojatno nije u Vama, već u predmetnom društvu.

A ukoliko Vas investicijsko društvo, umjesto objašnjenja, pokušava uvjeriti da se ne morate opterećivati detaljima financijskog proizvoda ili usluge, to je pouzdan znak da trebate potražiti neko drugo investicijsko društvo kojemu ćete povjeriti svoju imovinu.

  1. Pitanja o naknadama

Financijske usluge nisu besplatne, stoga prije nego uložite svoju imovinu u neki investicijski fond, odnosno prije nego je povjerite nekom financijskom društvu na upravljanje, važno je da razumijete kako će to financijsko društvo naplatiti usluge koje Vam pruža.

Ukoliko Vam nije jasno koje naknade ćete platiti za određeni proizvod ili uslugu, odnosno kako se točno te naknade obračunavaju – pitajte društvo da Vam to objasni. Također, imate pravo znati ako neko investicijsko društvo prima naknadu od nekog drugog društva na ime financijskih instrumenata koje proda svojim klijentima.

  1. Pitanja o napretku Vaše investicije

Svakako saznajte koliko često ćete primati izvješća i koji će biti njihov sadržaj, što će Vam olakšati da razumijete izvješće kada ga primite.

Tijekom svoga odnosa s investicijskim društvom, uvijek tražite da Vas obavještavaju o uspješnosti Vaših investicija. Ispunjavaju li Vaše ciljeve? Razvija li se investicija onako kako su Vas u početku uvjeravali?

  1. Što možete učiniti ako niste zadovoljni uslugom?

Bitna stvar koju morate zapamtiti je da sve informacije koje Vam pruži investicijsko društvo po zakonu moraju biti točne, jasne i ne smiju biti formulirane kako bi Vas navele na krivi zaključak. Pružene informacije ne smiju maskirati, umanjivati ili skrivati bitne elemente, izjave ili upozorenja. Ako neku informaciju ne razumijete, tražite pojašnjenje.

Prije nego uložite svoju imovinu, trebali biste se informirati o načinima na koje možete uložiti žalbu na ponašanje investicijskog društva, odnosno tražiti odštetu.

Informacije o mehanizmima zaštite ulagača u Republici Hrvatskoj možete naći na stranicama HANFA-e.

Vodite bilješke o svakoj komunikaciji s investicijskim društvom te o svim pitanjima i odgovorima. Također, vodite bilješke o svim svojim odlukama. Ako nešto pođe po krivu i prinuđeni ste podnijeti žalbu, pomoću svojih bilješki moći ćete ustanoviti što je bilo rečeno prilikom ugovaranja usluge.

Za kraj

Prije nego odlučite kako ćete uložiti svoj novac, morate identificirati svoje osnovne financijske potrebe i ciljeve. Pomozite svome investicijskom društvu da razumije Vaše potrebe, financijsku situaciju te znanje i iskustvo s financijskim proizvodima i uslugama.

Bez obzira koliko novaca ulažete, bitno je da se educirate o svojim pravima i prilikama koje Vam se pružaju. I za kraj, ako imate bilo kakvih nedoumica, nemojte se ustručavati pitati.

Autor: PBZInvest

Foto: 123rf

POVEZANI ČLANCI:

PROČITAJTE JOŠ:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više

LinkedIn oblikovanje teksta

Ovo su tajne objava koje iskaču na Linkedinu

Kako se istaknuti na LinkedInu sve je češće i glasnije pitanje, a čak se održavaju i razne edukacije i radionice na...