Odvjetnica donosi vodič kroz dvojno iskazivanje cijena koje je obavezno od 5. rujna!

Kako nam se sve više bliži uvođenje valute euro kao službene valute u Republici Hrvatskoj poslovni subjekti i tijela javne vlasti započeli su proces prilagodbe u pogledu zamjene valuta. Jedan od prvih koraka u procesu prilagodbe dvojno je iskazivanje cijena.

Privikavanje potrošača

 Iako zakonska obveza poslovnih subjekata za dvojno iskazivanje cijena započinje prvog ponedjeljka u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem istekne 30 dana od dana donošenja Uredbe Vijeća EU kojom će biti utvrđen fiksni tečaj konverzije (odnosno isto će započeti 5. rujna 2022. i trajati do 31. prosinca 2023.) potrošači se već svakodnevno imaju prilike susresti s dvojno iskazanim cijenama u kunama i eurima.

Navedeno je posve razumljivo, a s obzirom na to da su poslovni subjekti u obvezi sami prilagoditi svoje informacijske i računalne sustave zamjeni valuta pa tako čim ostvare tehničke preduvjete za dvojne cijene isti kreću sa stvaranjem okruženja u kojem svojim potrošačima daju priliku da se priviknu na cijenu u novoj valuti.

Svjedoci smo različitih medijskih napisa o tome kako pojedini potrošači cijenu izraženu u eurima smatraju cijenom u valuti kuna pa svakako nije na odmet što više, jasnije i transparentnije medijski komunicirati dvojne cijene i pravila preračunavanja, a kako bi se potrošačima objasnilo na koji se način vrši konverzija uz primjenu fiksnog tečaja.

Obrti i OPG-ovi također poslovni subjekti

Kada se govori o dvojnim cijenama primarno je potrebno napomenuti kako Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj propisuje obvezu poslovnih subjekata za dvojno isticanje cijena isključivo prema potrošačima odnosno fizičkim osobama koje sklapaju pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Analizom navedenog, a što potvrđuju i Smjernice  za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom, nameće se zaključak kako dvojno iskazivanje ne obuhvaća trgovačke ugovore, odnosno ponude, predujmove i račune između poslovnih subjekta (B2B), interne račune unutar istog poslovnog subjekta, račune prema državnim institucijama, te razne evidencije i izvještaje koje će biti potrebno slati javnim tijelima. Ovdje je bitno za naglasiti kako se obrti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) također smatraju poslovnim subjektima.

Primarna svrha obveze dvojnog iskazivanja cijena upravo je ostvarenje načela zaštite potrošača slijedom čega u razdoblju dvojnog iskazivanja poslovni subjekti imaju obvezu prema potrošačima dvojno iskazati cijenu robe i usluga  na jasan, čitljiv i lako uočljiv način, u valutama euro i kuna, uz primjenu i isticanje fiksnog tečaja konverzije, te prilikom preračunavanja uvijek moraju koristiti puni iznos fiksnog tečaja.


Pročitajte više: Računovotkinja: “Ove stvari poduzetnici moraju znati o konverziji u euro!”


Dvojno iskazivanje cijena na računu i prodajnom mjestu

Osim na računu, cijena mora prema potrošačima biti dvojno iskazana i u poslovnoj prostoriji na prodajnom mjestu ili na robi odnosno cjeniku ako se radi o usluzi, na internetskoj stranici, u ponudi ili potrošačkom ugovoru, u obavijesti koja se potrošaču daje prije ili tijekom sklapanja ugovora izvan poslovne prostorije i ugovora na daljinu, tijekom oglašavanja u bilo kojem obliku kojim se nudi prodaja robe ili usluge, te u opomeni i drugoj obavijesti o nepodmirenom dugu koja se dostavlja potrošaču.  

Što se samog načina i modela dvojnog iskazivanja cijena tiče o istome odlučuje svaki poslovni subjekt samostalno, uvažavajući sve zakonske odredbe i propise, pa tako primjerice može koristiti jednu etiketu za obje cijene određene robe ili imati za svaku cijenu zasebnu etiketu, uz ostvarenje pretpostavke da su cijene jasno vidljive i razumljive, te ne dovode potrošača u zabludu.


Pročitajte više: Odvjetnica savjetuje što obavezno morate napraviti prije konverzije u euro


Potrebno je iskazati fiksni tečaj konverzije

Kada govorimo o obvezi dvojnog iskazivanja na izdanom računu ista podrazumijeva iskazivanje ukupnog iznosa na računu u obje valute. Navedeno znači da će cijene artikala na računima izdanim do 31. prosinca 2022. biti iskazane u kunama, a ukupan iznos u kunama i eurima uz primjenu tečaja konverzije. Nakon uvođenja eura, cijene artikala na računu će biti iskazane u eurima, a ukupan iznos u eurima i kunama uz primjenu tečaja konverzije. S tim u svezi bitno je naglasiti da je na računu uvijek potrebno iskazati i fiksni tečaj konverzije.

Također, poslovni subjekti moraju voditi računa o tome da su poslodavci tijekom čitavog razdoblja dvojnog iskazivanja cijena dužni dvojno iskazati ukupan iznos isplaćen radniku na ispravi o isplati plaće, naknade plaće, otpremnine i drugih materijalnih prava koja se radniku isplaćuju. Navedena obveza također stupa na snagu 5. rujna 2022., te će nas po povratku s godišnjih odmora s isplatom plaće za kolovoz, ako se ona isplaćuje nakon 5. rujna, dočekati isprava o isplati plaće s dvojnim iskazivanjem, a za što se poslodavci moraju pripremiti i ostvariti tehničke preduvjete svojih računalnih sustava. Iznimno, od obveze dvojnog iskazivanja izuzeti su putni nalozi.


Pročitajte više: Hoće li uvođenje eura oslabiti hrvatske poduzetnike? Stručnjakinje se slažu, do promjena će doći, ali ne moraju nužno biti loše


Potrošači imaju važnu ulogu u nadziranju provedbe

Dosadašnja ispitivanja javnog mijenja pokazala su kako su brojni građani zabrinuti da će uvođenje nove valute dovesti do dodatnog povećanja potrošačkih cijena, a koje ionako prema svim pokazateljima već rastu zbog inflacije.

Slijedom navedenog zakonodavac je propisao obvezu dvojnog iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti kao ključnu mjeru za  sprječavanje neopravdanog povećanja i neispravnog preračunavanja cijena. Osim toga, na ovaj način potrošačima će se omogućiti da se lakše priviknu na cijene i druge novčane vrijednosti iskazane u novoj valuti odnosno eurima.

Bitno je naglasiti kako će upravo potrošači imati važnu ulogu u nadziranju provedbe obveze dvojnog iskazivanja cijena, a s obzirom na to da će o svim uočenim nepravilnostima moći izvijestiti nadležna tijela koja će nadzirati poštivanje zakonskih obveza i provedbu samog procesa zamjene valuta.

Sanja Nevešćanin Mateša, odvjetnica, Odvjetničko društvo Mateša & Kapitan d.o.o.

POVEZANI ČLANCI

PROČITAJTE JOŠ:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više

ukrajinski film Klonkide

Ukrajinska redateljica na Sarajevo Film Festivalu predstavila ratni film iz ženske...

Ukrajinska redateljica i scenaristica Maryna Er Gorbach na Takmičarskom programu Sarajevo Film Festivala predstavila je svoj film pod nazivom Klondike. U tursko-ukrajinskoj koprodukciji, film...
- Advertisment -