Koje promjene donosi obaveza izdavanja eRačuna

eRačun je elektronički oblikovan dokument koji sadrži niz podataka, koji je poslan, primljen i sačuvan u elektroničkom obliku, koji sadrži podatke u izvoru, utvrđuje istinitost sadržaja i dokazuje postojanost sadržaja u sadašnjem vremenu. eRačun nadalje sadrži elektronički potpis koji je utvrđen prema Zakon o elektroničkom potpisu i kojim se jamči kao prvo točnost iskazanih podataka te identitet potpisnika.

eRačun se neće izdavati npr za primljeni predujam jer izdavanje računa za primljeni predujam ne predstavlja konačni račun, nego dostavu roba ili usluga koje još nisu izvršene.

Račun izdan u pdf formatu (Takav račun zadovoljava elemente Zakona o PDV-u, ali ne i Zakona o eRačunima), koji iako sadrži sve elemente propisane Zakonom o računovodstvu – nema elektronički trag, podliježe promjenama stavaka i nema na kraju najvažniji element elektronički potpis u procesu javne nabave od 1.7.2019 prestaje biti važeći dokument.

Prema Zakonu o javnoj nabavi naručitelji su obvezni zaprimati i obrađivati elektroničke račune i prateće isprave. Naime eRačun uključuje sve tekstualne podatke, slike, crteže, karte, zvuk, glazbu, govor itd., ali može i u privitku imati u PDF formatu privitke koji su potrebni za pojašnjenje stavaka iz eRačuna.

Što je javna nabava?

To je nabava putem ugovora o javnoj nabavi radova ili usluga koje nabavljaju naručitelji (koji su dijele na javne i sektorske) od pravnih osoba koje su odabrali. Osnovna dioba je prema položaju osobe u sustavu javne nabave :

– Da li je naručitelj usluge

– Da li je ponuditelj usluge

I nakon toga dioba prema vrijednosti nabave i prema toj klasifikaciji se određuje postupak :

– Nabave male vrijednosti; provodi se postupak javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi

– Nabave velike vrijednosti ; provodi se postupak javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi

– Jednostavne nabave ; Pravila određuje naručitelj općim aktom

Naime, ugovor o javnoj nabavi ne sklapa se :

– Ako su robe ili usluge koje naručitelj treba u vrijednosti manjoj od 200.000 kn

– Ako su procijenjeni radovi u vrijednosti manjoj od 500.000 kn

– ali se i za radove/ usluge radi okvirni sporazum i na taj se posao isto primjenjuje Zakon o eRačunima . Slijedeća dioba je na javne i sektorske naručitelje koji su navedeni u čl.6. i 7 Zakon o javnoj nabavi, ali ukratko državna tijela Republike Hrvatske, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tijela javnog prava su javni naručitelji.

Postojeći programi za izradu i izdavanje računa već su do sada dorađeni i omogućuju izradu eRačuna, no to nije dovoljno. Da bi račun dobio elektronički potpis i bio valjan izdavatelji će morati sklopiti Ugovor s nekim financijskim posrednikom preko kojeg ćete izdati račun sa svim zakonskim elementima.

Sve u svemu – javna nabava je do sada bila siva zona, od sada kada se račun preda u elektronskom obliku neće više biti ispravaka i dodatnih korekcija podataka i takav postupak pozdravljamo.

Zaključak:

Za isporuku dobara ili usluga sektoru javne nabave obvezni ste izdavati eRačun.

Tako izdan račun smanjuje troškove slanja, koverte, poštarina i brzinu dostave, jer se po izdavanju eRačun automatski šalje primatelju. Sprječava se „gubljenje“ dokumenata i kontrolira plaćanje.

Da bi to mogli obavljati morate sa financijskim posrednikom sklopiti Ugovor za izdavanje eRačuna. Nakon registracije tim putem ćete iz svog programa, ako ga imate slati i potpisivati račune svojim. Ako ste do sada račune izdavali u pdf formatu isti poslužitelji nude i program za izdavanje računa.

Uz svaki već izdani račun moći će se naknado dodati neki dokument koji je potreban, otpremnica , dostavnica ili sl.

O tome ima pregršt informacija na internetu sa cijenama i svim potrebnim podacima, a web stranici Ministarstvo poduzetništva i obrta je takav pregled i javno dostupan.

Autor: Draženka Miličević Horvat, diplomirani ekonomist, Finis Info j.d.o.o.

Foto: Unsplash

 

POVEZANI ČLANCI:

PROČITAJTE JOŠ:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više

Novi Način najbržima osigurao besplatne građevinske konzultacije

Novi način je građevinski projektantski ured u području projektiranja nosivih konstrukcija, sanacija i rekonstrukcija postojećih građevina s iskustvom na domaćem i...