Što morate znati o javnoj nabavi ako aplicirate za EU projekte?

Javna nabava zauzima značajno mjesto u osiguranju što učinkovitijeg trošenja javnih sredstava. U sklopu EU natječaja poduzetnicima se alociraju bespovratna sredstva koja predstavljaju bitan poticaj za realizaciju projekata koji doprinose njihovom daljnjem razvoju i konkurentnosti na tržištu.

Koraci do uspješne realizacije

Poduzetnici koji su aplicirali svoje projekte na određene natječaje te su za njih dobili odluku o financiranju, za uspješnu realizaciju i postizanje ciljeva projekta u kasnijoj provedbi projekta trebaju voditi računa i o nabavi za aktivnosti koje su predviđene projektom.

Dodijeljena bespovratna sredstava mogu biti i predmet povrata ukoliko se u samom postupku nabave utvrde određene nepravilnosti. Financijske korekcije primjenjuju se ukoliko dodijeljena sredstva nisu korištena u svrhe kojima su namijenjena.

Provođenje postupaka nabave nije rezervirano samo za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi. Pravne osobe i obrtnici koji nisu obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi (NOJN), nabavu moraju provoditi poštivajući određena pravila.

Zašto moram provoditi postupak nabave iako nisam zakonski obveznik?

Temeljna načela javne nabave ključna su za „uvođenje reda“ u sklopu tržišnih natjecanja poduzetnika. Glavna načela s jedne strane ograničavaju poduzetnike (u ovom slučaju naručitelje) koji su spriječeni pogodovati određenim subjektima kako bi ugovorili poslove (npr. namještanje poslova članovima obitelji, poznanicima i slično.). S druge strane organiziraju tržište koje svim subjektima, potencijalnim ponuditeljima, omogućuju jednak tretman, prema kojem mogu ravnopravno sudjelovati u postupcima za dobivanje i odrađivanje posla.

Glavni okvir za provođenje nabave za neobveznike javne nabave (NOJN)

Prema Zakonu o javnoj nabavi definirana su osnovna načela koja obveznici moraju poštivati, a koja su definirana kako bi se spriječile nedopuštene radnje koje će onemogućiti pošteno natjecanje gospodarskih subjekata na tržištu. Isto kao i obveznici primjene Zakona JN, neobveznici primjene Zakona također moraju poštivati određena načela.

NOJN prilikom provođenja postupka nabave moraju poštivati sljedeća načela:

 • Izbjegavanje sukoba interesa
 • Načelo razmjernosti
 • Načelo jednakog postupanja
 • Načelo zabrane diskriminacije
 • Načelo racionalnog i ekonomičnog trošenja sredstava

Koji su koraci u provođenju postupka nabave za NOJN?

 1. Izrada i objava poziva na dostavu ponuda
 2. Definiranje uvjeta sposobnosti, predmeta nabave, kriterija za odabir ponude, rokova za dostavu ponuda
 3. Pregled i ocjena zaprimljenih ponuda

eu projekti za javnu nabavu

Pragovi za primjenu pravila za neobveznike primjene Zakona o javnoj nabavi

 1. Postupak nabave s jednim ponuditeljem

Za nabave roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 150.000,00 kuna – naručitelj nije u obvezi izrađivati poziv na dostavu ponuda te u tom slučaju nema formalnog pregleda i ocjene ponuda koji se provodi u postupku nabave s obveznom objavom.

 1. Postupak nabave s obveznom objavom

Za nabave roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti veće od 150.000,00 kuna – naručitelj je dužan objaviti poziv na dostavu ponuda te u tom slučaju vrši formalni pregled i ocjenu zaprimljenih ponuda.

 1. Posebni postupci nabava – provođenje postupka nabave slanjem ili objavom poziva na dostavu ponuda na jednog ili više ponuditelja bez obzira na procijenjenu vrijednost nabave, moguće samo u iznimnim slučajevima.

Nepravilnosti i financijske korekcije

Pravilno provedena nabava osigurava u konačnici i pravilnu provedbu EU projekta. Posljedica pogrešaka u postupku nabave za korisnika bespovratnih sredstava može dovesti do nastupa financijskih korekcija, odnosno do kompletnog povrata dodijeljenih financijskih sredstava.

U slučaju utvrđivanja nepravilnosti u sklopu provedbe projekta, nadležno tijelo poseže za financijskim korekcijama koje su negativna posljedica za nositelja projekta. Financijske korekcije podrazumijevaju povrat cijelog ili dijela financiranja isplaćenog korisniku, što ovisi o težini utvrđene nepravilnosti.

Neki od primjera za primjenu financijskih korekcija za NOJN

 • Izostanak objave poziva na dostavu ponuda
 • Umjetna podjela ugovora s ciljem izbjegavanja objave poziva na dostavu ponuda
 • Neopravdano korištenje posebnog postupka nabave
 • Skraćivanje rokova
 • Diskriminirajuće tehničke specifikacije

Prilikom provođenja postupaka nabave posebno pripazite na:

 • Na pragove za provođenje postupka
 • Na grupiranje predmeta nabave kako ne bi došlo do poništenja postupka nabave
 • Jasno definirati tehničke specifikacije predmeta nabave
 • Jasno definirati uvjete sposobnosti ponuditelja za izvršenje predmeta ugovora
 • Paziti na rokove

Ako ste jedan od potencijalnih prijavitelja na pojedine natječaje u sklopu kojih vlastite projekte možete financirati dijelom iz bespovratnih sredstava EU, pretpostavka je da ćete za predmete nabave morati provesti postupak nabave koji se objavljuje na stranicama Strukturnih fondovaPravilno provedena nabava temelj je za uspješnu provedbu projektnih aktivnosti, stoga je bitno pravilno postaviti i provesti sve dijelove.

Autorica: Jelena Barić, Savjetnica u Zobnica d.o.o.

Foto: Unsplash

POVEZANI ČLANCI

PROČITAJTE JOŠ:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više

- Advertisment -