Održivost kao strateški prioritet: uloga ESG-a u farmaceutskoj industriji

U eri u kojoj su ekološka svijest, društvena odgovornost i etičko upravljanje na čelu poslovnih razmatranja. Integracija ESG načela u nabavne procese više nije samo trend, to je strateški imperativ za farmaceutske tvrtke.

Posljedice odluka u opskrbnom lancu protežu se daleko izvan profitnih marži. Dopiru do područja utjecaja na okoliš, društvene jednakosti i etičkog upravljanja. Globalni opskrbni lanci sve su više pod pritiskom. Ne samo da su geopolitički događaji, pandemija Covida i prirodne katastrofe poremetili opskrbne lance na globalnoj razini, već je i povećan opseg zakonskih zahtjeva za upravljanje opskrbnim lancem.

Unatrag nekoliko godina, diljem Europe pokrenute su kampanje za uvođenje nacionalnih zakona koji zahtijevaju obveznu dubinsku analizu ljudskih prava i utjecaja na okoliš. Primjere imamo u Velikoj Britaniji, Francuskoj i zadnji u nizu u Njemačkoj, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Poticanje održivosti u korporativnom upravljanju i sustavima upravljanja

Na tragu navedenog, Europska komisija je 23. veljače 2022. usvojila prijedlog Direktive o dužnoj pažnji za održivo poslovanje. Zove se Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CSDDD. Cilj je ove Direktive poticati održivo i odgovorno korporativno ponašanje. Osim toga, cilj je i učvrstiti ljudska prava i pitanja okoliša u poslovanju poduzeća i korporativnom upravljanju.

Nova će pravila osigurati da se poduzeća pozabave negativnim učincima svojih radnji u lancima vrijednosti unutar i izvan Europe. Ključni elementi ove direktive su prepoznavanje, okončanje, sprječavanje, ublažavanje i uzimanje u obzir negativnih utjecaja na ljudska prava i okoliš u vlastitim operacijama tvrtke, njihovim podružnicama i lancima vrijednosti. Osim toga, određene velike tvrtke moraju imati plan kako bi osigurale da je njihova poslovna strategija kompatibilna s ograničavanjem globalnog zatopljenja na 1,5 °C u skladu s Pariškim sporazumom.

Direktiva također uvodi dužnosti za direktore obuhvaćenih društava iz EU-a. Ove dužnosti uključuju uspostavljanje i nadgledanje provedbe procesa dubinske analize i integraciju dubinske analize u korporativnu strategiju. Osim toga, prilikom ispunjavanja svoje dužnosti djelovanja u najboljem interesu tvrtke, direktori moraju uzeti u obzir ljudska prava, klimatske promjene i posljedice svojih odluka za okoliš.


Pročitajte više: Gdje se skrivaju žene u znanosti? Okupili smo liderice iz farmacije, genetike, bio(tehno)logije…


I radni uvjeti su pitanje održivosti

Iako zahtjevi za objave povezane s radnicima u lancu vrijednosti Europskog Standarda za izvještavanje o održivosti (ESRS) imaju mogućnost postupnog uvođenja objava (poduzeća ili grupe čiji prosječni broj zaposlenika tijekom financijske godine na datum bilance nije veći od 750, na konsolidiranoj osnovi ako je primjenjivo, mogu u prve dvije godine sastavljanja izjave o održivosti izostaviti informacije iz zahtjeva za objavljivanje ESRS S2.), razvidno je da EU traži od kompanija objavljivanje informacija koji će korisnicima izjave o održivosti omogućiti uvid u značajne učinke na radnike u lancu vrijednosti (ESRS S2), tražeći pritom informacije o radnim uvjetima, jednakom postupanju i mogućnostima za sve te ostalim pravima kao što su dječji rad, prisilni rad itd.

Navedeno će morati biti objavljeno na način da je vidljivo da su kompanije ocijenile i strateški pristupile upravljanju učincima, rizicima i prilikama povezanim s radnicima u lancu vrijednosti te da za prepoznate učinke, rizike i prilike imaju razrađene pokazatelje koje prate kao i ciljne vrijednosti te postupke u slučaju potrebe sanacije negativnih učinaka i uspostavljene kanale za pritužbe.

Većina farmaceutskih tvrtki ima složene opskrbne lance

Farmaceutska industrija, kao i mnoge druge, ima značajan utjecaj na okoliš. Od ekstrakcije sirovina do procesa proizvodnje i distribucije proizvoda, svaka faza opskrbnog lanca ima potencijal utjecati na okoliš. Uključivanjem ESG kriterija u nabavu, tvrtke mogu donositi informirane odluke koje daju prioritet ekološkim praksama. To može uključivati održivi izvor sirovina, optimizaciju potrošnje energije i usvajanje ekološki prihvatljivih rješenja za pakiranje.

Osim stvaranja profita, farmaceutske tvrtke snose društvenu odgovornost za pozitivan doprinos zajednicama u kojima posluju. Uključivanje socijalnih pitanja u nabavu uključuje procjenu utjecaja na lokalne zajednice, radnu praksu i ljudska prava. To ne samo da je u skladu s globalnim ciljevima održivosti, već i poboljšava ugled tvrtke i potiče pozitivne odnose s dionicima. Upravljanje unutar farmaceutskog opskrbnog lanca je višestruko. Etičke prakse, transparentnost i usklađenost s propisima ključne su komponente dobrog upravljanja.

Integracija ESG-ja u nabavu podrazumijeva rigoroznu provjeru dobavljača, osiguravanje pridržavanja etičkih poslovnih praksi i minimiziranje rizika od sudjelovanja sa subjektima koji su uključeni u neetične aktivnosti. Ovaj pristup pridonosi ukupnom integritetu farmaceutskog opskrbnog lanca. ESG integracija nije samo ispunjavanje regulatornih zahtjeva; radi se o pripremi poslovanja za budućnost.


Pročitajte više: Žene u znanosti, medicini i farma biznisu potvrđuju: znanost je lifestyle!


Pozitivna ESG reputacija postaje konkurentska prednost

Proaktivno razmatranje ESG čimbenika u nabavi osposobljava tvrtke za prepoznavanje i ublažavanje potencijalnih rizika. Ova otpornost posebno je ključna u farmaceutskom sektoru, gdje poremećaji u opskrbnom lancu mogu imati ozbiljne posljedice na javno zdravlje. Ugrađivanjem održivosti u nabavu, tvrtke povećavaju svoju sposobnost prilagodbe promjenjivoj dinamici tržišta i nepredviđenim izazovima.

Nadalje, u eri povećane svijesti i dostupnosti informacija, dionici – bilo da su potrošači, ulagači ili šira javnost – sve više očekuju od poduzeća da pokažu predanost održivim praksama. Integracija ESG-ja u nabavu omogućuje farmaceutskim tvrtkama da se usklade s tim očekivanjima, gradeći povjerenje i povećavajući vrijednost robne marke. Pozitivna ESG reputacija postaje razlika na konkurentnom tržištu, privlačeći svjesne potrošače i ulagače kojima je prioritet održivo i društveno odgovorno poslovanje.

Suočavanje s utjecajem farmaceutskog opskrbnog lanca na okoliš ključni je dio ESG smjernice industrije. Dok se tvrtke u opskrbnom lancu udružuju kako bi smanjile emisije stakleničkih plinova i implementirale načela kružnog gospodarstva, neto zero farmaceutski proizvodi postaju stvarnost. Što se tiče otpada, tvrtke za pakiranje imat će ključnu ulogu kroz širu upotrebu materijala koji se mogu reciklirati. Tu je i smanjenje plastike. Osim toga, fokus na sigurnost proizvoda pridonijet će zdravstvenom i sigurnosnom aspektu društvenog stupa ESG-a.

U obzir treba uzeti i rizike

Međutim, postoje mnogi rizici koje treba uzeti u obzir. Na primjer, premještanje proizvodnje malih molekula u Indiju, Kinu i druga tržišta u razvoju. Tamo su ekološki propisi manje strogi, a to bi moglo ugroziti napredak prema boljem upravljanju okolišem. Iza svih ovih trendova stoji problem starenja stanovništva i porasta kroničnih bolesti. Kao rezultat toga, potražnja za farmaceutskim proizvodima samo će rasti, stavljajući veći pritisak na proizvodne procese i opskrbne lance. Iako to nije umanjilo želju farmacije da bude ekološki svjesnija, postoje snažne indikacije da pojedinačni napori tvrtki neće biti dovoljni za postizanje potrebne učinkovitosti i zaštite u cijelom globalnom lancu opskrbe.

Integracija ESG kriterija u procese ocjenjivanja i odabira dobavljača može potaknuti odgovornu praksu. Davanjem prioriteta dobavljačima sa snažnim ESG performansama, tvrtke mogu potaknuti pozitivne promjene i stvoriti održiviji ekosustav opskrbnog lanca.

Dok se industrija bori sa složenošću opskrbnih lanaca, sve je veći fokus na izvješćivanje o emisijama Scope 3. Ono obuhvaća sve neizravne emisije koje se javljaju u lancu vrijednosti, uključujući aktivnosti uzvodno i nizvodno. Izvješćivanje u opsegu 3, propisano Direktivom o korporativnom izvješćivanju o održivosti (CSRD) kroz europske standarde izvješćivanja o održivosti (ESRS), označava ključni trenutak na putu farmaceutske industrije prema održivosti.

Ovi standardi određuju posebne zahtjeve za izvješćivanje o emisijama Opsega 3, definirajući metriku i metodologiju koja će se koristiti. ESRS ne samo da standardizira prakse izvješćivanja, već također omogućuje usporedivost među tvrtkama, olakšavajući benchmarking i potičući utrku do vrha u performansama održivosti. Dok tvrtke prihvaćaju ovu promjenu paradigme, one ne samo da ispunjavaju regulatorne zahtjeve, već i utiru put transparentnijoj, odgovornijoj i održivijoj budućnosti. Izvješćivanje opsega 3 više je od mjere usklađenosti; to je katalizator za transformativne promjene, potičući novu eru zaštite okoliša u farmaceutskom sektoru.


Pročitajte više: Zašto održavamo konferenciju za žene u znanosti i farma biznisu?


Transformacija industrije

Farmaceutske opskrbne lance karakterizira njihov globalni doseg, često obuhvaćajući kontinente radi nabave sirovina, proizvodnje proizvoda i distribucije lijekova diljem svijeta. Ta raznolikost sa sobom nosi mnoštvo izazova, od različitih regulatornih okvira do varijacija u kulturnim i etičkim normama. Kada poslujete u zemljama trećeg svijeta, ti su izazovi često pojačani zbog ograničenja resursa i različitih gospodarskih uvjeta. Zemlje trećeg svijeta mogu se suočiti s problemima nedostatka resursa i neadekvatnosti infrastrukture, što može utjecati na učinkovitost i održivost lanaca nabave lijekova. Ograničen pristup pouzdanoj energiji, uska grla u transportu i nedostatna zdravstvena infrastruktura mogu spriječiti nesmetan protok farmaceutskih proizvoda.

Integracija ESG načela uključuje rješavanje ovih izazova u suradnji s lokalnim dionicima, ulaganje u razvoj infrastrukture i promicanje održivih praksi koje prevladavaju ograničenja resursa. Kako farmaceutske tvrtke istražuju zamršenost opskrbnih lanaca, postaje imperativ strateški se usredotočiti na ključne i glavne dobavljače. Najveći dobavljači često koriste značajan utjecaj na cijeli opskrbni lanac i mogu značajno utjecati na ESG rezultate. Određivanjem prioriteta ovim ključnim igračima, tvrtke mogu iskoristiti svoj utjecaj za poticanje održivih praksi, implementaciju etičkih standarda i osiguranje pridržavanja ESG kriterija. Ovaj ciljani pristup ne samo da povećava učinkovitost integracije ESG-a, već također postavlja pozornicu za transformaciju cijele industrije.

Zajedničkim naporima do rezultata

Jedan od ohrabrujućih trendova u farmaceutskom sektoru jesu zajednički napori među tvrtkama u poticanju održivosti. Inicijative poput Inicijative za farmaceutski lanac opskrbe (PSCI), EcoVadis i CDP (Carbon Disclusure Project) potiču zajedničko djelovanje i razmjenu znanja. Putem ovih platformi, tvrtke se mogu kolektivno baviti ESG izazovima, dijeliti najbolje prakse i postavljati industrijske standarde.

Kao odgovor na rastuće prijetnje lancu opskrbe lijekovima, Konzorcij za sigurnost lanca opskrbe lijekovima (PSSC) je suradnička inicijativa usmjerena na poboljšanje sigurnosti lanca opskrbe. Ovaj konzorcij okuplja farmaceutske proizvođače, distributere i regulatore radi razmjene informacija, implementacije najboljih praksi i razvoja strategija za ublažavanje rizika kao što su krivotvoreni lijekovi i poremećaji u opskrbnom lancu. Platforme za suradnju kao što je EcoVadis pružaju prostor farmaceutskim tvrtkama za procjenu i ocjenjivanje održivosti svojih dobavljača.

Udruživanjem resursa i uspostavljanjem standardiziranog procesa ocjenjivanja, tvrtke dobivaju uvid u ESG učinak svojih dobavljača. Ovaj pristup suradnje ne samo da promiče transparentnost, već također potiče dobavljače da usvoje održive prakse kako bi održali i poboljšali svoje ocjene. Inicijativa za odgovorno zdravlje (RHI) značajan je primjer koji naglašava zajedničku odgovornost za održive prakse. Čineći grupu vodećih farmaceutskih tvrtki, RHI ima za cilj rješavanje zajedničkih izazova ESG-a, s posebnim fokusom na poboljšanje zdravstvenih ishoda.

Surađujući na istraživanju, dijeljenju podataka i kolektivnom postavljanju industrijskih standarda, RHI je primjer kako tvrtke mogu raditi zajedno kako bi poboljšale svoj pozitivan utjecaj na globalno zdravlje i održivost. Mnoge farmaceutske tvrtke aktivno sudjeluju u CDP-u, globalnom sustavu otkrivanja podataka, koji potiče tvrtke da prijave svoj utjecaj na okoliš, uključujući emisije ugljika.

Integracija ESG-a je strateški imperatv

Surađujući s CDP-om, te tvrtke dijele informacije o svom ekološkom učinku, pridonoseći kolektivnom razumijevanju ugljičnog otiska industrije. Ovaj suradnički pristup pomaže identificirati područja za poboljšanje i ubrzava tranziciju industrije prema budućnosti s niskom razinom ugljika. Trendovi suradnje u farmaceutskoj industriji također se proširuju na prihvaćanje inovativnih tehnologija.

Neke tvrtke istražuju blockchain rješenja kako bi poboljšale transparentnost i slijedivost u opskrbnom lancu. Zajedničkim usvajanjem blockchaina, sudionici mogu stvoriti nepromjenjivu evidenciju transakcija, smanjujući rizik od krivotvorina i osiguravajući cjelovitost opskrbnog lanca.

Integracija ESG načela u farmaceutske opskrbne lance nije samo regulatorna obveza već strateški imperativ. Predanost industrije održivosti očita je u njezinom odgovoru na propise koji se razvijaju, inicijativama za suradnju i kolektivnoj težnji prema pozitivnim promjenama. Dok se farmaceutske tvrtke nastavljaju snalaziti u složenom krajoliku globalnih opskrbnih lanaca, fokus na održivost pojavljuje se kao moćan katalizator za otpornost i dugoročni uspjeh. Prihvaćanje ovih načela danas osigurava zdraviju, održiviju budućnost i za industriju i za zajednice kojima služi.

Znate li da se na inicijativu UN-a 11. veljače obilježava Dan žena u znanosti? Iako čine značajan udio zaposlenih u području znanosti u Hrvatskoj, broj žena na vodećim pozicijama u ovoj industriji još uvijek zaostaje. I ove se godine okupljamo na našoj konferenciji „Žene u znanosti, medicini i farma biznisu“ kako bismo produbili razgovor o ulozi žena u ovom sektoru. Družimo se 15. veljače 2024. u zagrebačkom restoranu Lido na konferenciji Žene u znanosti 2024.! Pridružite nam se i podržite žene u znanosti! Prijave su otvorene.

Autorica: Nataša Kos, ESG menadžerica u PwC Hrvatska

Foto: Canva / Privatna arhiva

POVEZANI ČLANCI

PROČITAJTE JOŠ:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više

Konferencija za poduzetnice Hvar

Poduzetnice, na Hvaru pričamo o važnim aspektima poslovanja i problemima turizma

Poduzetnice se svakodnevno susreću s morem briga. Žele li malo 'odmoriti' i uz društvo ambicioznih i uspješnih žena poput njih razgovarati...
- Advertisment -