Konzultantice otkrivaju koje financijske potpore možete koristiti u trenutnoj korona krizi!

Potaknuti novonastalom situacijom u okruženju, svi poduzetnici imaju osnovni kratkoročni cilj odrediti kako najbezbolnije prebroditi neizvjesnost u mjesecima koji slijede. U ovoj novonastaloj „oluji“ pokazat će se da su neki brodovi kroz nju prolazili bolje od drugih. Jasno je, stoga, da će se neki poduzetnici snaći bolje od drugih. Pred poduzetnicima se postavljaju zadaci vezani uz rješavanje problema upravljanja poduzećem, organizacijom, zaposlenicima, proizvodnjom, prodajom i financijama.

Povezano:

Kako riješiti navedene upravljačke probleme? Naravno, ne postoji jedinstveno rješenje jer ono ovisi o veličini poduzeća, djelatnosti kojom se bavi i ostalim čimbenicima.

Financijske potpore za poduzetnike

U novonastaloj situaciji s problemom epidemije, a i nastalim potresom u Zagrebu i okolici, nije bilo previše vremena za preventivno djelovanje, već se djeluje reaktivno i postavlja se pitanje što i kako dalje? Znamo da je u poslovanju jedan od ključnih čimbenika uspjeha informacija, tj. imati kvalitetnu informaciju u pravo vrijeme.

Ovim člankom nastojimo svim čitateljima pomoći u pružanju osnovnih informacija vezanih uz trenutne mogućnosti financijskih potpora.

Vlada Republike Hrvatske donijela je paket mjera za pomoć gospodarstvu kako bi se umanjila šteta koja je nastala i koja će tek nastati uslijed epidemije bolesti COVID-19.

Posebne mjere za projekte iz ESI fondova

Tako su najavljene posebne mjere koje se tiču provedbe projekata financiranih iz ESI fondova, ali i mjere korištenja sredstava ESI fondova za smanjenje štetnog utjecaja epidemije na ekonomiju. Za sve korisnike bespovratnih sredstava primjenjivat će se bezuvjetno produljenje trajanja projekata kojima završetak provedbe pada tijekom ožujka, travnja i svibnja 2020. godine, a za 90 dana će biti odgođene i obveze povrata sredstava s rokom dospijeća u ožujku, travnju i svibnju, što se odnosi na sve projekte sufinancirane iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.” koji su u provedbi. Osim navedenog, korisnicima će se temeljem podnesenih zahtjeva za nadoknadom sredstava izvršiti ubrzana isplata 75% potraživanih troškova u projektima financiranima kroz Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.” kroz zahtjev za plaćanje, a ostalih 25% bit će odobreno i isplaćeno po provedenoj kontroli ispravnosti izdataka u predmetnim nabavama radova, roba ili usluga, odnosno, nakon donošenja odluka o ne/postojanju nepravilnosti kao temelja za zadržavanje 25% iznosa.

Koje financijske potpore nude ministarstva?

Iste mjere vezano uz bezuvjetno produljenje trajanja projekata donijelo je i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava vezano za provedbu projekata financiranih iz Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”.

Ministarstvo poljoprivrede je također najavilo odgodu roka izvršenja ugovornih obveza korisnicima svih investicijskih mjera “Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020.” 

Očekuje se i uspostavljanje kreditne linije za obrtna sredstva za sektor poljoprivrede i šumarstva te prerade drva. Ministarstvo poljoprivrede predložit će novi program državnih i de minimis potpora vezanih uz postojeća ograničenja prometa i povećanja manipulativnih troškova. Cilj ovog programa je ublažavanje posljedica i pružanje pomoći poslovnim subjektima uslijed usporavanja gospodarskih aktivnosti uzrokovanih epidemijom COVIDA-19, pri izvozu proizvoda na zajedničko tržište Europske unije.

Što će Europska komisija učiniti?

S ciljem osiguranja likvidnosti u sektoru poljoprivrede zatražit će se od Europske komisije mogućnost prenamjene sredstava osiguranih u EAFRD u iznosu od 100 milijuna kuna za dodatnu potporu dohotku posebno osjetljivim sektorima (tov junadi, krave u proizvodnji mlijeka, ovce i koze, voće i povrće, šećerna repa, krmno proteinsko bilje, krave dojilje) u okviru proizvodno vezanih potpora ili kroz primjenu posebnih interventnih mjera u navedenim sektorima. Također, s ciljem ublažavanja posljedica smanjene likvidnosti sektora i osiguranja pokrića gubitka u poslovanju dok se stanje na tržištu ne stabilizira, tražit će se od Europske komisije mogućnost osiguranja isplate većeg iznosa avansa za izravna plaćanja za 2020. godinu u razdoblju 16.10.-30.11.2020. (više od 50% alokacije za izravna plaćanja) nakon završetka administrativnih kontrola, a prije obavljenih kontrola na terenu.

Program financijske potpore poljoprivrednim proizvođačima

Željeli bismo istaknuti kako je u proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću upućen natječaj „Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u  2020. godini“. Za provedbu ovog programa osigurana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 52.500.000,00 kn koja su raspoređena kroz više mjera kroz potpore za proizvodnju voća, povrća, cvijeća, poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, potpore u sektorima govedarstva, svinjogojstva, konjogojstva, ovčarstva i kozarstva te peradarstva. Natječaj je namijenjen osiguravanju kontinuirane opskrbe stanovništva hranom i potpore primarnim proizvođačima uslijed usporavanja gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19. Ovaj će program, s obzirom na nastalu krizu, svakako biti od velike pomoći poduzetnicima koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i stočarstvom. Detaljnije informacije mogu se pronaći na linku.

Za sve korisnike investicijskih mjera Programa ruralnog razvoja te investicijske projekte iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina, omogućava se odgoda rokova svih ugovorom preuzetih obveza za 90 dana, sukladno identičnim mjerama u ostalim EU fondovima/operativnim programima.

Očekuje se i donošenje odluke o povećanju sredstva za de minimis potpore za sektor ribolova i akvakulture. Republika Hrvatska u skladu sa odredbama Uredbi i Smjernica Europske komisije provodi državne potpore, između ostaloga i potpore male vrijednosti (de minimis potpore). Kako bi se ublažili gospodarski gubitci uzrokovani ovom krizom, Pravilnikom o provedbi potpore male vrijednosti povećat će se iznos po korisniku na način da se poveća izračun potpore, naročito vezano uz mali priobalni ribolov.

Financijske potpore
Financijske potpore

Ministarstvo turizma odgađa/oslobađa plaćanja turističke pristojbe

Za poduzetnike u turizmu, Ministarstvo turizma odgađa/oslobađa plaćanja turističke pristojbe za privatne iznajmljivače (paušal) te donosi odluku o odgodi plaćanja naknade za korištenje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima. Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu oslobađaju se u 2020. godini plaćanja pola iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koju bi bili obvezni platiti za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Također, za cijelu 2020. godinu te se osobe oslobađaju plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete.

Prva mjera HAMAG-BICRO-a

HAMAG-BICRO je kao prvu mjeru rasterećenja gospodarstva odlučio obustaviti plaćanja svih zajmova do 31.12.2020. godine, čime na naplatu neće dospijevati kamata ni glavnica te se neće zaračunavati zatezna kamata. Svim korisnici zajmova (ESIF zajmovi i zajmovi za ruralni razvoj) dobiti će obavijest na mail o odgodi otplate te će temeljem zaprimljene obavijesti  morati dostaviti suglasnost s predloženom odgodom. Nastavno na ovu mjeru aktivirana je i druga mjera pomoći gospodarstvu koja se odnosi na ESIF zajmove za obrtna sredstva u iznosu od 1.000 do 25.000 EUR koja podrazumijevaju pojednostavljene obrasce za prijavu te jednostavniju i bržu obradu istih. Razlika u odnosu na dosadašnji Program ESIF Mikro zajmova jesu i niže kamatne stope, duži poček i mogućnost podmirenja računa nastalih do 3 mjeseca prije zaprimanja zahtjeva za zajam. Detaljnije informacije možete dobiti putem linka.

Vezano uz epidemiju, HAMAG – BICRO je otvorio i novi, iznimno povoljan zajam „COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen subjektima malog gospodarstva. Iznos zajma je do 750.000,00 kn, kamatna stopa 0,25% uz rok korištenja do 6 mjeseci i rok otplate do 5 godina. Više informacija možete potražiti putem linka.

Uz sve navedeno, ključno je aktivno pratiti i mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji će putem potpora za očuvanje radnih mjesta nastojati osigurati opstanak najugroženijim poslodavcima pogođenim učincima koronavisa.

Kriza, bez obzira na vrstu njenog izvora, nezaobilazan je dio razvojnog procesa svakog poduzetnika odnosno poduzeća. Za očekivati je da će se u bliskoj budućnosti i od strane Europske unije pojaviti programi bespovratnih sredstava koji će biti od pomoći u rješavanju problema nastavka poslovanja nakon izlaska iz ove krize, ali o tome drugom prilikom.   

Autor: konzultatnice iz Key Consultinga

Foto: Unsplash

POVEZANI ČLANCI

PROČITAJTE JOŠ:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više

hakerski napadi

Sve je više hakerskih napada i prijevara: 5 jednostavnih metoda za...

Najnovije žrtve hakerskih napada u Hrvatskoj su Zagrebački holding i HZZO, što je još jednom pod povećalo stavilo važnost sigurnosti na...
- Advertisment -