Jeste li na engleskom pristrani ili imate predrasude?

Svi smo upoznati sa predrasudama, dapače, htjeli mi to priznati ili ne, svi ih posjedujemo. No, jednako tako, ovisno o situacijama, prije ili kasnije svi iskažemo i određenu pristranost.

Koja je razlika?

We are all familiar with the word prejudice, and whether we want to admit it to ourselves or not, we all have some. However, depending on the situation, sooner or later we all show a certain level of bias.

To be biased is to cause to feel or show a strong inclination for or against someone or something.  Bias is an attitude that you have, that makes you treat someone in a different way due to some personal or other reasons.

Example:  „A judge has to be independent and unbiased.“

Biti pristran znači prouzročiti ili pokazati očitu naklonost za ili protiv nekoga ili nečega. Pristranost je stav zbog kojeg se prema nekome odnosite na drukčiji način, uslijed osobnih ili nekih drugih razloga.

Primjer: „Sudac mora biti neovisan i nepristran.“

Prejudice is a preconceived opinion about something or someone formed without just grounds, before gathering sufficient knowledge about it and it is always negative and based on stereotypes. It is an irrational attitude of hostility directed against an individual, a group, a race, or their supposed characteristics.

Example: „We’ve been working hard to overcome prejudice against women in politics.“

Predrasuda je unaprijed stvoreno mišljenje o nečemu ili nekome doneseno bez opravdanog razloga, prije prikupljanja dovoljno saznanja o tome, uvijek je negativno i temelji se na stereotipima. Predrasude su iracionalni neprijateljski stavovi usmjereni prema pojedincu, grupi, rasi, ili njihovim pretpostavljenim karakteristikama.

Primjer: „Naporno smo radili kako bismo prevladali predrasude prema ženama u politici.“

Curiosity: Bigotry is the practice of having very strong and unreasonable opinions, especially about politics, race, or religion. It means refusing to consider other people’s opinions because of your own deeply rooted prejudice.

Zanimljivost: Zadrtost, zatucanost znači imati veoma snažna i nerazumna mišljenja, posebice u vezi politike, rase, religije. Zadrtost znači odbijati uzeti u obzir mišljenja drugih ljudi zbog vlastitih duboko ukorijenjenih predrasuda.

Izvori: https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/bias

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/american/bias_1

Foto: Pexels

Autorica: Autorica: Maja Hrastović, profesorica u centru Moje znanje

POVEZANI ČLANCI:

PROČITAJTE JOŠ:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više