Ova 4 ugovora svaki poduzetnik mora imati napismeno

Vrlo često klijenti pitaju koje sve ugovore trebaju imati da bi njihovo poslovanje bilo u cijelosti usklađeno s pravim propisima. Odgovor na to pitanje nije jednostavan i najčešće ovisi o djelatnosti s kojom se bavite. Nećete imati niti trebati iste vrste ugovora ako ste, primjerice, agencija za promet nekretninama ili IT tvrtka.

Usprkos tome, postoje određene kategorije ugovora koje bi bile zajedničke za sve djelatnosti jer svi mi u svom poslovanju trebamo poslovni prostor, radnike, kao i druge usluge izvan naše osnovne djelatnosti. Evo koje ugovore treba imati baš svaki poduzetnik.

1. Ugovor o radu

Ugovor o radu jedan je od temeljnih ugovora za uredno i sigurno poslovanje jer njime uređujete prava i obveze za obje ugovorne strane, Vas kao poslodavca i Vašeg radnika. Svaki ugovor o radu mora sadržavati određene odredbe koje su propisane Zakonom o radu, kao što su mjesto rada, naziv radnog mjesta, početak rada, trajanje ugovora, odredbe o plaći, godišnjim odmorima, otkaznim rokovima kao i trajanje redovnog radnog dana ili tjedna.

Sam ugovor o radu mora biti u pisanom obliku. Poslodavac koji nije s radnikom sklopio Ugovor o radu u pisanom obliku, obvezan je prije početka rada radniku izdati pisanu potvrdu o radu. Iako propust stranka da ugovor o radu sklope u pisanom obliku, odnosno da poslodavac izda radniku pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu, ne utječe na njegovu valjanost, Vas kao Poslodavca ovakav propust može izvrgnuti velikim novčanim kaznama.

Nadalje, ukoliko Poslodavac nije sklopio ugovor o radu u pisanom obliku niti je radniku uručio pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu, smatra se da je sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme. S obzirom na samo trajanje ugovora o radu, razlikuje se ugovor o radu na određeno vrijeme i ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Iako se u praksi često koristi ugovor o radu na određeno vrijeme, treba istaknuti da je Zakonom o radu, ugovor o radu na određeno vrijeme predviđen kao iznimka i to u slučajevima kad je sam završetak rada unaprijed utvrđen rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja te bi prilikom sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme trebalo voditi računa o ovim odredbama.

Dobar i kvalitetan ugovor o radu uštedjet će Vam vremena i živaca ukoliko dođe do neželjenih problema s Vašim zaposlenicima jer kada je sve unaprijed definirano, lakše ćete zaštiti sebe i svoje poslovanje.

2. Ugovor o zakupu poslovnog prostora

Ukoliko nemate vlastiti prostor ili je priroda Vaše djelatnosti takva da Vam treba prostor koji zadovoljava zakonom propisane uvjete za obavljanje određene djelatnosti (npr. ugostiteljstvo), u pravilu sklapate ugovor o zakupu poslovnog prostora.

U praksi se često sklapaju ugovori o najmu. Međutim, razlika između ova dva ugovora postoji. Ugovor o najmu ovlašćuje na uporabu i u pravilu se primjenjuje kada je u pitanju iznamljivanje stanova, dok ugovor o zakupu ovlašćuje na uporabu i korištenje stvari te se primjenjuje kada je riječ o poslovnim prostorima.

Ugovorom o zakupu zakupodavac daje određenu stvar, u ovom slučaju poslovni prostor, na korištenje, a zakupnik se obvezuje plaćati mu zakupninu. Ovaj ugovor sklapa se u pisanoj formi te mora sadržavati zakonom propisane uglavke, kao što su podaci o ugovornim stranama, podaci o nekretnini, djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru, trajanju ugovora o zakupu, zakupnini kao i rokove predaje u posjed poslovnog prostora.

Zakonom o zakupu poslovnog prostora određeno je da ugovor o zakupu poslovnog prostora može biti sklopljen na određeno i neodređeno vrijeme. Na ovo je potrebno paziti prilikom sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora jer kada je ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen na određeno vrijeme, ugovor o zakupu poslovnog prostora prestaje tek po isteku vremena na koje je sklopljen.

poslovni ugovori

Jedina zakonom utvrđena iznimka je u slučajevima kada zakupodavac u primjerenom roku koji mu je zakupnik za to ostavio, ne dovede poslovni prostor stanje u kojem ga je dužan predati, odnosno održavati, dakle, u stanje potrebno za nesmetno obavljanje djelatnosti.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora na neodređeno vrijeme prestaje danom isteka otkaznog roka. Otkazni rok se u pravilu definira u samom ugovoru, a ako ništa nije ugovoreno tada je otkazni rok 30 dana od dana dostave otkaza drugoj ugovornoj strani. Nadalje, ako ništa nije ugovoreno, zakonom je utvrđeno da se ugovor o zakupu poslovnog prostora može dati samo prvog ili petnaestog dana u mjesecu.

Prilikom sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora svakako trebate voditi računa i definirati unutar samog ugovora troškove redovnog i izvanrednog održavanja predmetnog prostora, kako ne bi došlo do nesporazuma oko toga koja je obveza zakupodavca, a koja je obveza zakupnika.

Često u praksi poduzetnici pristaju na sklapanje raznih ugovora o zakupu koji ih ne štite u dovoljnoj mjeri, što je nešto na što bi se trebalo paziti jer kvalitetan ugovor o zakupu poslovnog prostora bitna je stavka poslovanja, posebno kad se uzme u obzir činjenica da se sklapaju na dugi vremenski rok.

3. Ugovor o poslovnoj suradnji

Ugovor o poslovnoj suradnji učestao je u praksi jer ima široko područje primjene i u pravilu se primjenjuje u situacijama kad nije zakonom za određeni pravni posao propisan određeni oblik ugovora. Riječ je o ugovoru koji se sklapa s dobavljačima i kupcima/korisnicima usluga jedne tvrtke.

Njime se definira predmet Vaše suradnje s drugom ugovornom stranom, bilo da ste Vi strana koja pruža određenu uslugu ili strana koja naručuje određenu uslugu. Pod ovu kategoriju bi se mogli podvesti razni ugovori koje bi sklapali u svom poslovanju kao npr. IT usluge, promidžba i marketing Vaše tvrtke, organizacija evenata i slično.

poslovni ugovori

Za ugovor o poslovnoj suradnji savjetuje se pisani oblik kako bi bila jasno definirana prava i obveze sudionika ugovornog odnosa i kako bi se, u slučaju eventualnog spora izbjegla bilo kakva sumnja u prava i obveze svake ugovorne strane.

Ovim ugovorom, osim predmeta suradnje, definiraju se i način odvijanja same suradnje i/ili izvršenje obveza ugovornih strana, rokovi u kojima će se preuzete obveze ispuniti kao i naknada za obavljeni posao.

4. Ugovor o obradi podataka

Ugovor o obradi podataka temeljen je na odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR – uredba).  Ovaj ugovor obvezan je kada osobne podatke koje obrađujete dijelite s trećim osobama, primjerice kada knjigovodstvenom servisu povjerite obradu osobnih podataka Vaših radnika u svrhu isplate plaća ili kada sklapate ugovor s IT tvrtkom za implementaciju određenih poslovnih rješenja.

Ovaj ugovor sklapa voditelj obrade podataka, u pravilu trgovačka društva ili obrti koji obrađuju podatke svojih radnika s izvršiteljem obrade podataka (npr. knjigovodstveni servis). Pojednostavljeno rečeno, riječ je o ugovoru kojeg morate imati sa svakom osobom koja obrađuje podatke u Vaše ime kao voditelja obrade.

Ugovorom o obradi podataka definiraju se predmet obrade i trajanje obrade, prava i obveze voditelja obrade i izvršitelja obrade. Ovim ugovorom izvršitelj obrade mora jamčiti zaštitu i povjerljivost obrade podataka te je dužan provoditi odgovarajuće mjere zaštite kako bi osigurao i mogao dokazati da se odrada provodi u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Autorica: Marta Marinović, odvjetnica

Marta Marinović odvjetnica je sa sjedištem u Zagrebu koja se bavi trgovačkim pravom, pravom društava, radnim pravom, građanskim pravom, te prisilnom naplatom potraživanja.

Foto: Unsplash

POVEZANI ČLANCI

PROČITAJTE JOŠ:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više

- Advertisment -