Potpore za samozapošljavanje – novosti u 2023.: više skupina, manji iznosi

Svi oni koji su odlučili da od 2023. žele biti ‘sam svoj gazda’ svoje poduzetničke ideje mogu raspisati i predstaviti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i potencijalno dobiti potporu. HZZ u paketu Mjera potpora aktivnog zapošljavanja nudi tri mjere za sve one koji se žele samozaposliti: Biram Hrvatsku, Potpora za samozapošljavanje i Potpora za samozapošljavanje – zeleno/digitalno.

U 2023. godini ukupno će za potpore za samozapošljavanje biti osigurano 46,5 milijuna eura. Novost je da se ove godine potpore dodjeljuju u tri, a ne u dvije skupine. Iznosi potpora su od 2023. manji, tako se u prvoj skupini djelatnosti u koje spadaju prerađivačka industrija i građevinarstvo može dobiti maksimalno 15.000 eura umjesto dosadašnjih 15.900 eura. Najviše su iznosi smanjeni u trećoj skupini. Dok se lani moglo dobiti 80.000 kuna, ove godine dobiva se 7000 eura odnosni oko 52.000 kuna.

Evo koje su mjere, kolike su potpore i kako se i vi možete uključiti.


Pročitajte više: Paušalni obrt ili kako najjednostavnije započeti vlastiti posao


1. Biram Hrvatsku – mobilnost radne snage

Ovu mjeru mogu koristiti svi povratnici u Hrvatsku iz zemalja Europskog gospodarskog prostora (Švicarske Konfederacije i Ujedinjenog Kraljevstva, Argentine, Australije, Brazila, SAD-a, Čilea, Kanade i Novog Zelanda).

Cilj ove mjere je osnažiti gospodarsku aktivnost i raspon djelatnosti većem dijelu Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim  područjima. Poseban je naglasak stavljen na ruralna područja Slavonije, zaleđa dalmatinskih županija, Banovine, Korduna, Like, Gorskog kotara i otoka. Mjera nastoji poticati povratak aktivnog radnog stanovništva.

Uz otvaranje novih poslovnih subjekata, čiji su nositelji stekli relevantno radno iskustva koje predstavlja dodanu vrijednost za hrvatsko gospodarstvo, mjera bi imala demografski učinak, s obzirom na to da se radi o unutarnjoj migraciji i povratku stanovništva u Hrvatsku.

Trajanje mjere: 24 mjeseca

Visina subvencije: 3500 do 7000 eura

Dvije skupine mjere Biram Hrvatsku

 • za osobe iz 1. ciljane skupine – ­7.000 eura

U prvu ciljanu skupinu spadaju hrvatski državljani povratnici u dobi do 60 godina neovisno o razini obrazovanja koji su radili najmanje 12 mjeseci u posljednja 24 mjeseca ili bili uključeni u redovito obrazovanje i koji su se po povratku prijavili u evidenciju nezaposlenih i samozapošljavaju se kroz mjeru potpora za samozapošljavanje u 2023. godini.

 • za osobe iz 2. ciljane skupine – 3.500 eura

U drugu ciljanu skupinu spadaju korisnici potpore za samozapošljavanje u 2023. godini, registrirani na području indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a koji su izvršili promjenu prebivališta na način da su se preselili iz područja indeksa razvijenosti VII i VIII u područje indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 132/17). Jednostavnije rečeno, to su , primjerice, oni koji se odluče iz Zagreba preseliti u Liku.

Više o mjeri pročitajte ovdje.


Pročitajte više: Kako što bolje pripremiti poslovni plan i dobiti potporu za samozapošljavanje?


2. Potpore za samozapošljavanje 2023

Može se dodijeliti nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova.

Cilj mjere je financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao.

Trajanje mjere: 24 mjeseca

Ciljane skupine: Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (KDD).

Tri skupine potpore za samozapošljavanje

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za tri skupine korisnika.

 • Skupina do 15.000 eura
  Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:
  • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)
  • (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)
 • Skupina do 10.000 eura
  Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:
  • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)
  • (J) Informacije i komunikacije
 • Skupina 7000 eura
  Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:
  • (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
  • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
  • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
  • (H) Prijevoz i skladištenje
  • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
  • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
  • (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
  • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
  • (P) Obrazovanje
  • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
  • (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Više o mjeri pročitajte ovdje.


Pročitajte više: Iskoristite prilike za bespovratne potpore!


3. Potpora za samozapošljavanje – zeleno/digitalno


Za podnositelja zahtjeva koji udovoljava kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta definiranih Pojmovnikom objavljenim ovdje, iznos potpore određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu NKD-om. Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za tri skupine korisnika.

 1. Skupina do 20.000,00 EUR
  Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:
  (C) prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)
  (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)
 2. Skupina do 15.000,00 EUR
  Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:
  (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)
  (J) Informacije i komunikacije
 3. Skupina do 10.000,00 EUR
  Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:
 • (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
 • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
 • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
 • (H) Prijevoz i skladištenje
 • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
 • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
 • (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
 • (P) Obrazovanje
 • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
 • (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Foto: Canva

POVEZANI ČLANCI

PROČITAJTE JOŠ:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više

Konferencija za poduzetnice Hvar

Poduzetnice, na Hvaru pričamo o važnim aspektima poslovanja i problemima turizma

Poduzetnice se svakodnevno susreću s morem briga. Žele li malo 'odmoriti' i uz društvo ambicioznih i uspješnih žena poput njih razgovarati...
- Advertisment -