Što nam točno donosi predložena porezna reforma?

Ministar financija Zdravko Marić nedavno je predstavio sveobuhvatnu poreznu reformu na prvoj sjednici Vlade RH, donosimo vam detaljan pregled s objašnjenjima razlika u odnosu na trenutno stanje.

Pregled koji donosimo odnosi se na prijedlog koji tek treba ići na raspravu u Sabor, te nije isključeno da će se u nekim dijelovima prijedlog ministra Marića promijeniti. Također, nakon što Sabor izglasa promjenu nekog Zakona, osim usklađenja samog Zakona dolazi i do usklađenja svih pripadajućih Pravilnika, a prema dosadašnjem iskustvu promjene Pravilnika znaju donijeti nova iznenađenja.

Budite spremni na promjene, možda čak i najveće promjene koje smo do sada vidjeli u domeni poreza, a nakon što budu konačne, ukoliko bude potrebno pripremiti ćemo nadopunu ovog pregleda.

Pregled porezne reforme

Dani pregled odnosi se na sljedeće kategorije porezne reforme: porez na dobit, na dohodak, dodatnu vrijednost, smanjivanje PDV-a i oporezivanje nekretnina.

Porez na dobit

Predlaže se snižavanje stope poreza na dobit sa 20 % na 12 % za poljoprivrednike, obrtnike i male poduzetnike s godišnjim prihodima manjim od 3 milijuna kuna, dok se za porezne obveznike sa prihodom većim od 3 milijuna kuna predlaže stopa poreza od 18 %

Predlaže se ukidanje olakšice za reinvestiranu dobit na temelju povećanja temeljnog kapitala.

Predlažu se 2 modela sustava oporezivanja gdje će poduzetnici moći izabrati da li žele plaćati porez na dobit po osnovi naplaćenih i plaćenih računa ili po osnovi izdanih i primljenih računa. Model po osnovi primljenih i izdanih računa je model koji se trenutno koristi, dok se nova mogućnost odnosi na model u kojem će se dobit društva kreirati kao razlika naplaćenih računa od kupaca i plaćenih računa dobavljačima, što znači da vam u prihod godine neće ulaziti računi koje niste naplatili (npr. svi računi izdani na datum 31.12.), ali vam također u trošak neće ući računi dobavljača koje niste platili. Iz prijedloga nije jasno vidljivo da li će ova mogućnost kao i PDV po naplati biti opcija samo za poduzetnike do 3 milijuna kuna prihoda ili za veći krug poduzetnika.

Povećanje priznavanja porezno priznatih rashoda troškova reprezentacije s 30 % na 50 %

Priznavanje vrijednosnog usklađenja te poreznog rashoda za nenaplaćena potraživanja. Dosadašnji model je bio da se otpis potraživanja od kupaca za neplaćene račune mogao priznati kao trošak samo ako su poduzete sve mjere da se naplati ( tužba, ovrha, stečajna masa), dok se ovim prijedlog ti uvjeti ukidaju, te će se nenaplativa potraživanja moći otpisati kao rashod bez obzira jesu li poduzete sve radnje pokušaja naplate i takav rashod će vam umanjiti poreznu osnovicu poreza na dobit.

Porez na dohodak

Prema trenutnom Zakonu osobni odbitak svakog zaposlenika je 2.600,00 kn, za prvo dijete 1.300,00 kn, za drugo dijete 1.820,00, za treće dijete 2.600,00 kn, a za uzdržavanog člana 1.300,00 kn. Ovisno o tome koliko djece ili uzdržavanih članova obitelji ima zaposlenik na svojoj PK kartici, navedeni iznosi se zbrajaju i čine ukupni neoporezivi dio plaće.

Primjer: Zaposlenik sa 1 djetetom ima neoporezivi dio bruto plaće u visini 3.900,00 kn (2.600,00 kn + 1.300,00 kn). Prema novom prijedlogu osobni odbitak za svakog zaposlenika bi trebao biti 3.800,00 kn, za prvo dijete 1.750,00 kn, za drugo dijete 2.500,00, za treće dijete 3.500,00 kn, a za uzdržavanog člana 1.750,00 kn. Navedeno znači da će na temelju novog prijedloga Zakona primjer naveden gore izgledati kako slijedi:

Primjer: Zaposlenik sa 1 djetetom će neoporezivi dio bruto plaće imati u visini 5.550,00 kn (3.800,00 kn + 1.750,00 kn), što čini povećanje neporezivog dijela plaće za ovaj slučaj u visini od 1.650,00 kn.

Trenutni porezni razredi za oporezivanje plaće sastoje se od 3 porezne stope. Objasniti ćemo na primjeru navedenom iznad. Zaposlenik sa 1 djetetom ima neoporezivi dio bruto plaće od 3.900,00 kn, sve iznad toga je oporezivo kako slijedi:

3.900,00 kn je neoporezivo.

Sljedećih 2.200 kn je oporezivo stopom od 12 %.

Sljedećih 11.000,00 kn je oporezivo stopom 25 %.

A sve nakon toga je oporezivo stopom od 40 %.

Prema novom prijedlogu postojati će samo dvije porezne stope od 24 % i 36 %. Objasniti ćemo na primjeru navedenom iznad. Zaposlenik sa 1 djetetom ima neoporezivi dio bruto plaće od 5.550,00 kn, sve iznad toga je oporezivo kako slijedi:

5.550,00 kn je neoporezivo.

Sljedećih 17.500,00 kn je oporezivo stopom od 24 %.

A sve nakon toga je oporezivo stopom od 36 %.

Zbog svega navedenog, a ponajviše zbog povećanja iznosa osobnog odbitka, zaposlenicima će se povećati iznos neto plaće koji se isplaćuje na njihov račun. S obzirom da se porez na dohodak plaća iz bruto plaće, na temelju novih predloženih promjena efekt će biti da će se manje poreza uplaćivati u Državni Proračun, a više će ići zaposleniku. Tako da ako je sada na neto plaću od 5.000,00kn za osobu s prebivalištem u Zagrebu iznos od 445,39 kn bio porez koji je išao u Državni proračun, a od 2017. taj iznos koji ide u Državni proračun će biti 414,13 što znači da će radnik dobiti 5.036,88 kn. Za poslodavca trošak plaće ostaje identičan, ovdje se radi samo o raspodjeli plaće gdje manje novaca ide u Državni Proračun, a više radniku.

 Doprinosi

Predlaže se uvođenje plaćanja doprinosa za autorska djela što do sada nije bio slučaj, jer su se za autorska djela plaćali samo porez i prirez.

Predlaže se da se doprinosi za ugovor o djelu plaćaju u visini od:

Mirovinsko I stup – 7,5 % ( dosadašnji 15 %)

Mirovinsko II stup – 2,5 % ( dosadašnji 5 %)

Zdravstveno – 7,5 % ( dosadašnji 15 %)

Predlaže se da se za autorska djela uvede plaćanje doprinosa u stopama kako slijedi

Mirovinsko I stup – 7,5 % ( dosada nije postojala obveza)

Mirovinsko II stup – 2,5 % ( dosada nije postojala obveza)

Zdravstveno – 7,5 % ( dosada nije postojala obveza)

Porez na dodanu vrijednost

Predlaže se snižavanje stope PDV-a na pojedine proizvode i usluge s 25 % na 13 %

– inputi u poljoprivrednoj proizvodnji (sjeme, sadnice, gnojivo i pesticidi)

– isporuka električne energije

– dječje sjedalice za automobile

– odvoz smeća

– isporuka lijesova i urni

Predlaže se da snižena stopa 13 % prelazi u stopu 25 % za usluge u ugostiteljstvu i šećer

Predlaže se povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a na iznos od 300.000 kn (dosadašnji prag je 230.00,00 kn)

Predlaže se omogućavanje odbitka pretporeza za poduzetnike za troškove nabave automobila za osobni prijevoz i povezanih ostalih zavisnih troškova u iznosu od 50 %. Do sada nije bio moguć odbitak PDV-a za osobne automobile i povezane troškove ( gorivo, servis, gume)

Od 01.01.2018. predlaže se snižavanje stope PDV-a sa 25 % na 24 %, sa 13 % na 12 % i ukidanje stope od 5 %

Porez na promet nekretnina

Predlaže se smanjenje stope poreza na promet nekretnina s 5 % na 4 %. Također predlaže se ukidanje oslobođenja od plaćanja poreza na promet što znači da se ukida oslobođenje za plaćanje poreza na prvu nekretninu koja rješava stambeno pitanje. Predlaže se da građani više neće morati kupnju prijavljivati Poreznoj za određivanje poreza na promet nekretnina, nego će to Porezna raditi sama na temelju kopije Ugovora o kupoprodaji koje dobije od Javnog Bilježnika.

Ostali porezi

Predlaže se ukidanje plaćanja Poreza na tvrtku od 01.01.2017.

 

Autor: Sanela Kraljić, porezna savjetnica, partnerica u tvrtki Consulatio

Foto: 123rf

POVEZANI ČLANCI

PROČITAJTE JOŠ:

2 KOMENTARI

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više

oporezivanje napojnica

Napojnice se oporezuju? Da, ako plaćate karticom

Udruga Glas poduzetnika ovim se putem želi osvrnuti na regulaciju poreznog tretmana napojnica. S obzirom na sve češće korištenje kartičnog plaćanja...
- Advertisment -