Što poduzetnici moraju znati o donacijama u slučaju potresa?

Hrvatska je još jednom pokazala svoje veliko srce, svi želimo pomoći. Stoga u nastavku donosimo vodič za poduzetnike.

Donacije gradovima, općinama i neprofitnim organizacijama

Poduzetnici, obveznici poreza na dobit imaju pravo darovanja u kulturne, zdravstvene, odgojno- obrazovne, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe upućene udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima.

2 glavna uvjeta koja moraju biti zadovoljena su:

  1. donacija mora biti u tuzemstvu
  2. ne smije prelaziti 2% prihoda društva darivatelja ostvarenog u prethodnoj godini

Obračun PDV-a na donacije

Donacije u novcu ne podliježu obračunu PDV-a, dok donacije u naravi (stvarima) da, ako je darovatelj obveznik PDV-a donacija podliježe obračunu PDV-a.

Poduzetnik je dužan osigurati vjerodostojnu dokumentaciju (odluka o darovanju, isprava o izvršenoj doznaci sredstava, potvrda o primitku dobara i sl.)

Primjer odluke o donaciji (izvor RRiF)

Na temelju članka  „x“  Društvenog  ugovora  trgovačkog  društva ABC d.o.o., u skladu s čl . 7. st . 7 . Zakona porezu na dobit ( Nar. nov., br. 177/ 04 .  do  138/ 20)  i  čl .  30.  Pravilnika  o  porezu  na dobit ( Nar. nov.,  br.  95/ 05 .  do  59 / 20 .)  30. prosinca  2020 . g. donosim :

ODLUKU

o novčanoj donaciji za sanaciju posljedica potresa u gradu Petrinji i drugim gradovima i općinama.

Vrijednost dara  iznosi  XX  kn,  a  sredstva  će  biti  uplaćena   na račun Državnog proračuna  Republike  Hrvatske  u  akciji  „ Pomoć za obnov u  nakon  potresa “  ( račun  Hrvatskog  Crvenog  križa  i l is l .).

Direktor M.P.


Pročitajte više: Poduzetnici otvorili račun za pomoć Sisačko-moslovačkoj županiji


Donacije fizičkim osobama

Poduzetnici mogu donirati neoporezivo:

  1. svoje radnike (sve radnike!!!) koji su pretrpjeli štetu prilikom uništenja i oštećenja imovine zbog elementarne nepogode radi prirodne katastrofe koju je proglasila Vlada Republike Hrvatske
  2. fizičke osobe koje nisu zaposlene kod darovatelja, a kojima je imovina stradala u potresu, ali pod uvjetom proglašenja prirodne katastrofe od strane nadležnih institucija

Zakon ne propisuje ograničenje visine donacije za fizičku osobu, a isplata donacije se može izvršiti na tekući račun primatelja ili u gotovini.

Opravdanost isplate potpore dokazuje se dokumentacijom iz koje proizlazi da je radnik/fizička osoba pretrpio štetu uzrokovanu potresom (primjerice prijavom ili procjenom štete, dokazom o vlasništvu, prijavom prebivališta i sl.).

Primjer odluke o donaciji (izvor RRiF)

Na temelju članka „x“ Društvenog ugovora trgovačkog društva ABC d.o.o ., u skladu s čl .8. st. 2.t. 1. e ) Zakona o porezu na dohodak ( Nar. nov., br. 115/16.  do  138/20.) i  čl. 4.  st.  4.  Pravilnika  o  porezu  na dohodak  (Nar.  nov.,  br. 10 / 17.  do  74 20.) ,  30 .  prosinca  2020.  g. donosim:

O D L U K U

o isplati potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarne nepogode – potresa u Gradu Petrinji i okolici osobama koje su pretrpjele štetu

Svota potpore iznosi  X X  kn  za  fizičku  osobu  koji  je  pretrpio  štetu  i  biti će isplaćena na  tekući  račun  x x x x x x x x x x x x. U  prilogu  ove  odluke nalazi se dokaz o pretrpljenoj šteti i dokaz o prebivalištu .

Direktor M.P.

Autor: savjetnica za računovodstvo Iva Grković, INBIRO RIR

Foto: Pexels/ Wilson Malone

POVEZANI ČLANCI

PROČITAJTE JOŠ:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više

eko poljoprivreda

Eko poljoprivreda je novi smjer Nestlea, do 2025. koristit će proizvode...

Nestlé je povodom obilježavanja desete godišnjice od pokretanja NESCAFÉ plana najavio nove globalne obaveze koje se vežu uz brand kave NESCAFÉ,...
- Advertisment -