Što poduzetnici moraju znati o donacijama u slučaju potresa?

Hrvatska je još jednom pokazala svoje veliko srce, svi želimo pomoći. Stoga u nastavku donosimo vodič za poduzetnike.

Donacije gradovima, općinama i neprofitnim organizacijama

Poduzetnici, obveznici poreza na dobit imaju pravo darovanja u kulturne, zdravstvene, odgojno- obrazovne, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe upućene udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima.

2 glavna uvjeta koja moraju biti zadovoljena su:

  1. donacija mora biti u tuzemstvu
  2. ne smije prelaziti 2% prihoda društva darivatelja ostvarenog u prethodnoj godini

Obračun PDV-a na donacije

Donacije u novcu ne podliježu obračunu PDV-a, dok donacije u naravi (stvarima) da, ako je darovatelj obveznik PDV-a donacija podliježe obračunu PDV-a.

Poduzetnik je dužan osigurati vjerodostojnu dokumentaciju (odluka o darovanju, isprava o izvršenoj doznaci sredstava, potvrda o primitku dobara i sl.)

Primjer odluke o donaciji (izvor RRiF)

Na temelju članka  „x“  Društvenog  ugovora  trgovačkog  društva ABC d.o.o., u skladu s čl . 7. st . 7 . Zakona porezu na dobit ( Nar. nov., br. 177/ 04 .  do  138/ 20)  i  čl .  30.  Pravilnika  o  porezu  na dobit ( Nar. nov.,  br.  95/ 05 .  do  59 / 20 .)  30. prosinca  2020 . g. donosim :

ODLUKU

o novčanoj donaciji za sanaciju posljedica potresa u gradu Petrinji i drugim gradovima i općinama.

Vrijednost dara  iznosi  XX  kn,  a  sredstva  će  biti  uplaćena   na račun Državnog proračuna  Republike  Hrvatske  u  akciji  „ Pomoć za obnov u  nakon  potresa “  ( račun  Hrvatskog  Crvenog  križa  i l is l .).

Direktor M.P.


Pročitajte više: Poduzetnici otvorili račun za pomoć Sisačko-moslovačkoj županiji


Donacije fizičkim osobama

Poduzetnici mogu donirati neoporezivo:

  1. svoje radnike (sve radnike!!!) koji su pretrpjeli štetu prilikom uništenja i oštećenja imovine zbog elementarne nepogode radi prirodne katastrofe koju je proglasila Vlada Republike Hrvatske
  2. fizičke osobe koje nisu zaposlene kod darovatelja, a kojima je imovina stradala u potresu, ali pod uvjetom proglašenja prirodne katastrofe od strane nadležnih institucija

Zakon ne propisuje ograničenje visine donacije za fizičku osobu, a isplata donacije se može izvršiti na tekući račun primatelja ili u gotovini.

Opravdanost isplate potpore dokazuje se dokumentacijom iz koje proizlazi da je radnik/fizička osoba pretrpio štetu uzrokovanu potresom (primjerice prijavom ili procjenom štete, dokazom o vlasništvu, prijavom prebivališta i sl.).

Primjer odluke o donaciji (izvor RRiF)

Na temelju članka „x“ Društvenog ugovora trgovačkog društva ABC d.o.o ., u skladu s čl .8. st. 2.t. 1. e ) Zakona o porezu na dohodak ( Nar. nov., br. 115/16.  do  138/20.) i  čl. 4.  st.  4.  Pravilnika  o  porezu  na dohodak  (Nar.  nov.,  br. 10 / 17.  do  74 20.) ,  30 .  prosinca  2020.  g. donosim:

O D L U K U

o isplati potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarne nepogode – potresa u Gradu Petrinji i okolici osobama koje su pretrpjele štetu

Svota potpore iznosi  X X  kn  za  fizičku  osobu  koji  je  pretrpio  štetu  i  biti će isplaćena na  tekući  račun  x x x x x x x x x x x x. U  prilogu  ove  odluke nalazi se dokaz o pretrpljenoj šteti i dokaz o prebivalištu .

Direktor M.P.

Autor: savjetnica za računovodstvo Iva Grković, INBIRO RIR

Foto: Pexels/ Wilson Malone

POVEZANI ČLANCI

PROČITAJTE JOŠ:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više

žene u trgovini 2024

Ustati ili odustati – saznali smo kako se žene u retailu...

Ovo je još jedna od onih industrija u kojima su žene podzastupljene, no kad se nađete na važnim pozicijama, pred svim...
- Advertisment -