Leona Barić

Imate udrugu i željeli biste dobiti bespovratna sredstva EU fondova?

Osnovali ste Udrugu i željeli biste napisati kvalitetan projekt kako biste dobili bespovratna sredstva EU fondova, a koji bi vam osigurala neometan rad, bez stalnog promišljanja...

Evo koliko žena sjedi u hrvatskim upravama i nadzornim odborima

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) nedavno je izdala Godišnji izvještaj o korporativnom upravljanju za 2019. godinu. Ovo je prvo izvješće u koje je HANFA uzela...