Domaća radinost i sporedno zanimanje – sve što trebate znati o ovoj vrsti djelatnosti

Domaća radinost i sporedno zanimanje je specifična vrsta obavljanja djelatnosti koju mogu obavljati fizičke osobe, uz propisane uvjete. Ova vrsta djelatnosti može biti dobro rješenje za obavljanje privremenih i povremenih poslova.


Pročitajte još: Što morate znati ako planirate otvoriti paušalni obrt u 2021.?


Uvjeti za obavljanje domaće radinosti i sporednog zanimanja

 • da te poslove obavljaju isključivo osobnim radom
 • udovoljavanje posebnom uvjetu stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja ili položenog majstorskog ispita, ako obavlja djelatnost s popisa vezanih obrta
 • da im ukupni bruto primici ostvareni od obavljanja tih djelatnosti ne prelaze iznos od deset bruto prosječnih mjesečnih plaća u kalendarskoj godini u kojoj se obavljaju te djelatnosti.

Odobrenje za obavljanje sporednog zanimanja ili domaće radinosti izdaje nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba na području prebivališta odnosno boravišta fizičke osobe koja obavlja domaću radinost ili sporedno zanimanje. Obrazac Prijave može se naći na ovom linku.

Trošak registriranja iznosi 35,00 kuna upravne pristojbe po Tar. br. 2. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17., 37/17., 129/17., 18/19., 97/19. i 128/19.).

Za prijavu u Poreznoj upravi, uz dobiveno odobrenje potrebno je priložiti kopiju osobne iskaznice, dokaz o stručnoj spremi ako je potrebno za obavljanje djelatnosti, dokaz za udovoljavanje zdravstvenim uvjetima ukoliko je potrebno za obavljanje djelatnosti te dokaz o pravu korištenja prostora ako je prostor potreban za obavljanje djelatnosti.

Postoji lista usluga koje se mogu obavljati kao sporedno zanimanje, a možete je pronaći ovdje: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_01_7_129.html.


Pročitajte još: Domaća radinost i sporedno zanimanje kao mogućnost dodatne zarade – za koga sve vrijede?


Oporezivanje i zapošljavanje

Specifičnost je u tome što fizička osoba time ne stječe status obrtnika nego se vodi u evidenciji koju vode nadležna upravna tijela županije odnosno Grada Zagreba.

Ali iako fizička osoba nema status obrtnika, po pitanju oporezivanja nema razlike u odnosu na obrtnike. Dakle, osoba može izabrati da li će biti „paušalist“ ili će odabrati redovno oporezivanje za samostalnu djelatnost. To naravno znači i da već zaposlena osoba može biti upisana u evidenciju obavljanja sporednih zanimanja te će sukladno tome uslijediti i oporezivanje. U slučaju da zarada osobe nadmaši iznos od 10 prosječnih mjesečnih bruto plaća, ulazi u sustav PDV-a i dužna je otvoriti samostalnu djelatnost.

Treba napomenuti i da uvjet osobnog rada podrazumijeva da ne možete imati zaposlenike, nego sve prihode morate ostvariti svojim vlastitim radom. Izuzetak su članovi obitelji koji vam mogu pomoći u obavljanju djelatnosti.

Za svaki proizvod ili uslugu je potrebno izdati račun sa svim propisanim elementima (naziv radnje, podaci o vlasniku, broj računa, datum, vrsta proizvoda / usluge, cijena i ukupan iznos računa).

Obavljanje kućne radinosti može odgovarati i umirovljenicima jer oni ne uspostavljaju svojstvo osiguranika u obveznom mirovinskom osiguranju , što znači da za njih ne postoji obveza plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje, te im se mirovina također ne obustavlja.

Kao i u svakoj vrsti obavljanja poduzetničke djelatnosti, i ova ima svoje prednosti i nedostatke. Jednostavnost prijave i prilično velika lista djelatnosti koje se mogu obavljati u kućnoj radinosti su svakako prednosti, ali visoka stopa oporezivanja koja je sveprisutna u državi je uvijek nedostatak kako u ovoj, tako i u svim ostalim vrstama obavljanja poduzetničke djelatnosti.

POVEZANI ČLANCI

PROČITAJTE JOŠ:

1 KOMENTAR

 1. Poštovana gdjo Fember,
  zaposlen sam za stalno u poduzeću kod privatnika.
  U slobodno vrijeme, kod kuće, Iz hobija izrađujem drvene (ručno rađene, unikatne) zdjelice.
  Molim Vas informaciju mogu li za, izradu i prodaju istih , prijaviti domaću radinost ili sporedno zanimanje?
  Unaprijed zahvaljujem na odgovoru!
  Pozdrav,
  Damir Jelusić

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više

- Advertisment -