JOPPD obrazac – Kako ga ispuniti i zašto je važan?

Ovim tekstom ćemo vam pokušati malo približiti što su to JOPPD obrasci i zašto ih uopće moramo popunjavati. Navest ćemo neke primjere koje smatramo da su najčešći u jednom poslovanju.

Nadamo se iskreno da ćete shvatiti da to zapravo i nije toliko teško kao što nam se predstavlja.

Što su JOPPD obrasci?

JOPPD obrazac je obrazac za prikupljanje podataka o ukupno ostvarenim primicima po pojedinom poreznom obvezniku. Službeni naziv obrasca je „Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obavezna osiguranja“.

Namjena obrasca je podnošenje podataka o ukupno ostvarenim primicima po pojedinom poreznom obvezniku. Nastao je kao rezultat zajedničkog projekta Porezne uprave i Regosa. U primjeni je od 1. siječnja 2014., a glavni cilj mu je zamijeniti sljedeće obrasce: Obrazac ID, Obrazac ID-1, Obrazac IDD, Obrazac IDD-1, Obrazac IP (ostaje obveza dostave obrasca IP radniku), Obrazac RSM.

Svrha JOPPD obrasca je omogućiti efikasnije prikupljanje podataka o:

  • ostvarenom dohotku fizičkih osoba
  • obračunanom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak
  • obvezi doprinosa, što su ih obveznici obračunavanja dužni obračunati i uplatiti i o tome izvijestiti Poreznu upravu.

JOPPD obrazac djelomično je zamijenio i funkciju Obrasca IP. Naime, poslodavci su i dalje obvezni voditi podatke o dohotku od nesamostalnog rada na Obrascu IP, samo ga više ne moraju dostavljati Poreznoj upravi. Poslodavci i drugi isplatitelji plaća i isplatitelji mirovina su i nadalje obvezni radniku, odnosno primatelju dohotka od nesamostalnog rada, do 31. siječnja tekuće godine uručiti Obrazac IP za prethodnu godinu.

Ako se pitate zašto bi poduzetnici trebali znati ispuniti JOPPD obrazac – iz jednostavnog razloga jer je JOPPD obrazac sastavan dio u svakom poslovanju. Bitno je da svaka pojedinačna osoba razumije napisati i ispuniti isti. Tako pokriva svaki aspekt svog poslovanja, također radi kontrole svog računovodstvenog odjela/servisa.

Uvijek je bolje na vrijeme opaziti grešku i ispraviti je nego imati komplikacije s poreznom upravom. Što na dalje može donijeti puno veće probleme u poslovanju (npr. blokiranje računa te nemogućnost isplate narednih plaća zbog prijašnjih ne valjanih JOPPD obrazaca). Narodna izreka je „bolje spriječiti, nego liječiti” i stvarno se toga trebamo držati.


Pročitajte više: Financijska pismenost u Hrvatskoj sve bolja!


Obveznici JOPPD obrazac podnose Poreznoj upravi:

  • na dan isplate primitka ili…
  • na dan nastanka obračuna i uplate doprinosa ako nema isplate primitka, odnosno na dan kada se ti doprinosi obvezno obračunavaju i uplaćuju ili najkasnije sljedeći radni dan (uz uvjet da su porezi i doprinosi plaćeni u petak, JOPPD može biti predan u ponedjeljak)

Zbirno godišnje izvješće dužni su dostavljati isplatitelji primitaka od osiguranja stvari, odgovornosti, života i imovine za sve isplate (a koje se ne smatraju odštetom odnosno naknadom štete) u tijeku poreznog razdoblja, po istoj osnovi, po pojedinoj fizičkoj osobi i to najkasnije do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu, ali s danom i oznakom izvješća dana 31. prosinca prethodne godine.

JOPPD obrazac se mora dostaviti u elektroničkom obliku.


Pročitajte više: Kako poduzetnice mogu eliminirati tri glavne pogreške zbog kojih su bez novaca i totalno iscrpljene


Struktura obrasca i JOPPD šifre

JOPPD obrasci sastoje se od stranice A i stranice B. Na stranici A označavaju se podaci o samom obrascu i njegovu podnositelju te zbrojeni podaci o financijskim iznosima koji su na stranici B obrasca iskazani pojedinačno po osobama.
Podaci se iskazuju na određeni dan.

Tomu je prilagođena i oznaka izvješća koja se sastojati od pet znamenki:

  • prve dvije označavaju godinu
  • preostale tri redni broj dana u toj godini kada je obavljena isplata(kada je dospjela obveza plaćanja)

Npr. obrazac koji će se ispostaviti za isplate obavljene na dan 09. veljače 2023. imat će oznaku izvješća 2340 (jer je 09. veljače 40. dan u 2023. godini), a obrazac za isplate obavljene dana 31. prosinca 2023. oznaku izvješća 23365 (jer je 31. prosinac 365. dan u 2023. godini).

Stranica B sadrži podatke o primateljima dohotka odnosno o osiguranicima.

Za svaku je osobu predviđeno iskazivanje podataka u 38 polja , s tim da se u slučaju kad se određeni financijski podatak ne iskazuje, u predviđeno polje upisuju nule (0 ili 0,00). Podaci se iskazuju na temelju kombinacije JOPPD šifra kojima se označava vrsta primitka i status u osiguranju, tako da u brojnim slučajevima za istu osobu treba popuniti više redaka. Npr. u slučaju kad je osoba u dijelu mjeseca ostvarivala plaću, a u dijelu mjeseca naknadu za bolovanje na teret HZZO-a, u slučaju kad je u istom danu/mjesecu primila više vrsta neoporezivih primitaka i dr.

Proći ćemo kroz dva primjera ispunjavanja JOPPD obrasca (možete pronaći više primjera ovdje):

  • popunjavanje obrasca vezanih za dohodak od nesamostalnog rada (plaće)
  • plaća za prethodni mjesec koja nije isplaćena

Pročitajte više: Kako izaći iz začaranog kruga dugova i kako ih se zauvijek riješiti


Popunjavanje JOPPD obrasca vezano uz dohodak od nesamostalnog rada

OPIS: POSLODAVAC: ≈ESPO« d.o.o. ZAGREB, SAVSKA 122, OIB: 55555555555, zapošljava 2 radnika:

1. IVO JOSIĆ, IZ ZAGREBA, OIB: 11111111111 (samac, osiguranik je II. stupa ) plaća za srpanj 2016. iznosi 10.000,00 kuna

2.IVAN IVIĆ, IZ ZAGREBA, OIB: 22222222222 (samac, osiguranik samo I. stupa ) plaća za srpanj 2016. iznosi 6.000,00 kuna

Plaća za srpanj 2016. isplaćuje se 10. kolovoza 2016.

joppd obrazac
Podatci su zastarjeli i određeni doprinosi su izmijenjeni u postotcima, tako da ova fotografija služi samo primjera radi.
joppd obrazac

Na fotografiji je prikazana stranica A JOPPD obrasca, ovdje možete vidjeti što bi obrazac sve trebao sadržavati.

Kao što vidite oznaka je primijenjena na način da se koristi godina 16 zatim broj dana za određeni datum. (223 dan u 2016.g.)

III. sadrži podatke o poslodavcu/podnositelju izvješća

IV. sadrži broj zaposlenika, te automatski taj broj prepisujemo i za broj redaka na stranici B

V.1. je zbroj 1.1. i 1.2 što zapravo i piše u zagradi (prvo ispunite stranicu B, kako bi mogli ispuniti stranicu A)(Iznos poreza na dohodak + iznos prireza porezu na dohodak za oba zaposlenika)

VI.I. zbroj doprinosa za oba zaposlenika za mirovinsko osiguranje

VI.2 se odnosi na individualne  štednje koje zaposlenik ima, u našem slučaju samo jedan zaposlenik ima štednju koju unosimo u VI.2.1

VI.3.1. iznos doprinosa zdravstvenog osiguranja(zbroj oba zaposlenika)

VI.3.2. iznos doprinosa u vidu zaštite od ozljeda na radu(zbroj oba zaposlenika)

VI.4. ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje (zbroj oba zaposlenika)

Ovime završavamo ispunjavanje A stranice JOPPD obrasca u slučaju isplate plaće za dva zaposlenika, ukoliko imate više zaposlenika ili manje vršite izmjene samo u početnom IV.1.

joppd obrazac

B obrazac nije jasno vidljiv, ali u principu sadržava sve podatke iz obračuna plaće, dakle najbolji prijatelj će vam postati upravo ova stranica.

To otprilike po unošenju za ovaj naš primjer izgleda ovako:


Pročitajte više: Financijska trenerica savjetuje kako voditi osobne financije za vrijeme krize!


Plaća za prethodni mjesec koja nije isplaćena

Primjer dva je sve isto kao i u primjeru jedan, moramo svakako imati izračunate doprinose koje smo dužni uplatiti.

joppd obrazac

U JOPPD A unosimo isključivo doprinose bez poreza i prireza jer ih nismo ni uplatili.

joppd obrazac

Dok JOPPD B ima samo drugačiji kraj nego kod slučaja kad normalno isplaćujemo plaću.

Nadamo se da smo vam uspjeli malo približiti i pojasniti kako se ispunjavaju JOPPD obrasci. Ne brinite, kad ispunite par komada već će te imati kompletnu sliku kako to funkcionira.  Primjeri vam mogu poslužiti i za vježbanje, uzmite ih i izmijenite iznos plaće, te datum. Sve informacije su vam na dohvat ruke zahvaljujući internetu, ne trebaju vas brinuti JOPPD šifre jer su lako dostupne.

Već smo rekli zašto bi svaki poduzetnik i poduzetnica trebali znati baratati JOPPD obrascima, a zaključit ćemo da ako ne znate kako se ispunjava i zašto, nećete moći niti osporavati greške ili potraživati svoja prava prema Poreznoj upravi za uplatu ili povrat poreza.

Autorica: Iva Karaula, računovotkinja u OrganizELA

Foto: Canva / Privatna arhiva

POVEZANI ČLANCI

PROČITAJTE JOŠ:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više

- Advertisment -