Još samo dva mjeseca za najbolju ovogodišnju priliku iz EU fondova

Želite izgraditi i opremiti nove ili rekonstruirati postojeće proizvodne kapacitete Vaše tvrtke? Već se bavite ili bi željeli pokrenuti proizvodnju proizvoda u segmentu prerađivačke industrije (primjerice prehrambeni proizvodi, građevinarski proizvodi, tekstilni proizvodi, strojevi za obradu i sl.) ili u industriji informacija i komunikacija (primjerice softver)?

Ako su odgovori na gore navedena pitanja da, možda bi Vam bilo korisno pogledati javni poziv za Izgradnju i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP (mikro, malih i srednjih poduzeća) objavljen na stranici www.strukturnifondovi.hr 02.02.2018.

Na stranici je objavljena cjelokupna dokumentacija, a datum početka zaprimanja projektnih prijava je od 03.04.2018., a iste će se zaprimati do krajnjeg roka 28.12.2018. Ukoliko se zaprimi dovoljan broj prijava, natječaj će se zatvoriti i prije isteka navedenog roka za podnošenje. U nastavku dajemo najbitnije stavke iz uputa za prijavitelje koje bi Vam mogle pomoći.

Tko su prihvatljivi prijavitelji i djelatnosti koje se mogu financirati kroz natječaj?

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014. Dakle izuzeta su velika poduzeća.

Prihvatljivi prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektorima u kojima se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaćaju sljedeće sektore

Nacionalne klasifikacije djelatnosti: a) C Prerađivačka industrija b) J Informacije i komunikacije. Iz navedenih djelatnosti isključene su neke djelatnosti kao što je primarna poljoprivreda, ribarstvo i akvakultura, vojna industrija i sl.

Ovdje je možda dobro napomenuti da čak i ako se ne bavite nekom od navedenih prihvatljivih djelatnosti, možete doregistrirati tvrtku za istu netom prije prijave na natječaj, i uložiti u pokretanje nove poslovne jedinice sredstvima iz natječaja.
Iz uvjeta prihvatljivosti, bitno je izdvojiti slijedeće kriterije vezane same prijavitelje:
– Mora imati najmanje 1 zaposlenog prema satima rada u 2017. godini
– Mora imati pozitivan EBITDA (poslovni prihod-poslovni rashod + amortizacija) u 2017. godini
– Mora imati minimalni udio kapitala i rezervi u pasivi u iznosu od 15% u 2017. godini
– U slučaju da je prijavitelj u sustavu poreza na dohodak (obrtnik primjerice) bitno je da nema iskazan gubitak prema DOH obrascu za 2017. godinu (primitci moraju biti veći od izdataka)

Što se unutar gore spomenutih industrija može financirati putem natječaja?

natječaj za izgradnju i opremanje proizvodnih kapaciteta

Možete pokrenuti novu proizvodnju ili proširiti, odnosno prenamijeniti kapacitete postojeće proizvodne jedinice. U tom segmentu bitno je da je okosnica projekta ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu u sklopu kojeg su prihvatljivi različiti troškovi:
– Priprema zemljišta
– Doprinosi i priključci
– Gradnja
– Opremanje strojevima, opremom, alatima, radnim vozilima (aktiviranje, montaža i transport su također prihvatljivi)
– Energetski certifikat i uporabna dozvola
– Informatičko-komunikacijska i audio/video oprema (hardver i softver)
– Intelektualno vlasništvo, patenti, prava i sl.
Uz ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu kao okosnicu projektne prijave, prihvatljivi su (do određenih iznosa i u određenom postotku) i dodatni troškovi, primjerice:
– Savjetodavne usluge vezane za projekt (izvedbeni projekt, stručni nadzor, vođenje i javna nabava i sl.)
– Sudjelovanje na sajmovima
– Usavršavanje zaposlenika
– Grijanje i hlađenje
– Promidžba i vidljivost
– Priprema dokumentacije (prijava na natječaj)

Koliko bespovratnih sredstava možete tražiti kroz natječaj?

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 Kn, a najviši ne može prijeći prag od 15.000.000,00 Kn. Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu predstavljaju tzv. regionalnu potporu koja se može odobriti u iznosu od 35% za srednje poduzetnike, odnosno 45% za mikro i male poduzetnike (računa se na prihvatljive troškove bez PDV-a jer PDV nije prihvatljiv za financiranje). Što to znači?

Ukoliko ste primjerice mali poduzetnik, to znači da minimalna ukupna vrijednost projekta bez PDV-a mora biti nešto viša od 1,1 milijun Kn kako bi zadovoljili uvjet da je najmanja vrijednost potpore koja se može odobriti 500.000,00 Kn (45% od ukupne vrijednosti projekta).

Druge vrste potpora koje se nadovezuju na ove regionalne (primjerice za savjetodavne usluge, potpore male vrijednosti i sl.) imaju nešto više udjele financiranja, pa se kombinacijom raznih vrsta troškova od kojih se Vaš projekt sastoji, možete ako ste mikro ili mali poduzetnik doći i do iznad 50% ukupnog financiranja projekta kroz bespovratna sredstva.

Bitno je naglasiti da pri potpisu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava možete tražiti predujam u iznosu do 40% odobrenih bespovratnih sredstava, a buduće isplate događaju se po principu nadoknade realiziranih troškova.

Kako zatvoriti financijsku konstrukciju za preostali dio koji se ne financira iz bespovratnih sredstava?

Kod same prijave na natječaj, potrebno je imati definiran način financiranja cjelokupnog projekta, dakle i onog dijela koji se ne financira iz bespovratnih sredstava (u što moraju biti uključeni preostali prihvatljivi troškovi, ali i neprihvatljivi troškovi koji su nužni za provedbu projekta).

Tri su moguća izvora financiranja tog preostalog dijela:
1) Kreditom – u tom slučaju, projektnoj prijavi se treba priložiti neobvezujuće pismo kreditora da će u slučaju odobrenja odluke o financiranju kroz natječaj, financirati preostali dio projekta . Ugovor o kreditu prijavitelj mora dostaviti prije potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

2) Vlastitim sredstvima – prijavitelj prilikom predaje projektnog prijedloga mora dokazati da je u 2017. godini ostvario ukupan poslovni prihod u vrijednosti od minimalno 50% ukupne vrijednosti projekta koji prijavljuje. Također, kao preduvjet za potpis Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a nakon donošenja Odluke o financiranju, prijavitelj je obvezan dostaviti dokaz (izvod) da je na posebnom računu osigurao sredstva u iznosu od minimalno 15% ukupne vrijednosti projekta.

3) Kombinacijom kredita i vlastitih sredstava – prijavitelj prilikom predaje projektnog prijedloga mora dostaviti neobvezujuće pismo namjere banke društva i mora dokazati da je u 2017. godini ostvario ukupan poslovni prihod u vrijednosti minimalno 50% ukupne vrijednosti dijela projekta koji prijavljuje, a koji nije pokriven budućim kreditom

Ono što je vrlo bitno napomenuti, pogotovo kod ovog dijela financiranja preostalog dijela kreditom je pitanje – da li se može koristiti kredit sa subvencioniranom kamatnom stopom? Odgovor je da, ali do određenog iznosa. Naime, korisnik potpore mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25% prihvatljivih troškova iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem, u obliku oslobođenom od bilo kakvih javnih sredstava (što podrazumijeva i kredi sa subvencioniranom kamatom).

Koje vam još informacije mogu biti od koristi?

natječaj za izgradnju i opremanje proizvodnih kapaciteta

– Projekt ne smije započeti prije predaje zahtjeva za natječaj (to se ne odnosi na pripremu projektne dokumentacije). Iako je očekivano vrijeme do donošenja odluke o financiranju (od trenutka prijave projekta) oko 6 mjeseci, možete početi s ulaganjima odmah nakon što predate zahtjev. Naravno, pod uvjetom da ste bez obzira na bespovratnu potporu htjeli započeti s projektom jer imate sredstva za početak i preuzimate rizik za navedene troškove, to je dozvoljeno i biti će retroaktivno priznato u slučaju odobrenja financiranja.

Pri tome je vrlo bitno raditi prema pravilima javne nabave za neobveznike iste, jer će jedino tako realizirana ulaganja biti prihvatljiva za nadoknađivanje utrošenih sredstava.

– Pri planiranju vremena realizacije, bitno je voditi računa o tome da predviđeno trajanje projekta ne može biti duže od 24 mjeseca od dana potpisa ugovora;
– Neprihvatljivi troškovi (između ostalog) su PDV, rabljena oprema, alati, strojevi, kupnja zemljišta/zgrada, kupnja udjela i sl.
– Moguće je financirati izgradnju ili rekonstrukciju zgrade čak i ukoliko prijavitelj istom (ili zemljištem ispod nje) raspolaže temeljem zakupa, najma, koncesije i sl. U tom slučaju, korisnik mora imati ugovor o „raspolaganju“ na minimalno 3 godine od završetka projekta.
Zaključno…

Projektne prijave podnose se putem novog sustava e-fondovi, a uz prateću dokumentaciju i izjave koje prijavitelj treba dostaviti, potrebno je izraditi investicijsku studiju i popuniti prijavni obrazac u sustavu e-fondovi.

Svakako se pripremite na malo više čekanja na rezultate prijave projekta, kontrolu i praćenje provedbe, te općenito administraciju vezanu za upravljanje projektom. Na kraju, napor uložen u pripremu i provedbu projekta, se ipak isplati jer možete dobiti skoro 50% projekta financiranih sredstvima koja ne morate nikome vratiti.

Autor: Antonela Lozančić, financijski savjetnik u Zobnica d.o.o.

Tvrtka Zobnica d.o.o. osnovana je u travnju 2014. godine.  Nakon desetogodišnjeg iskustva u pripremi projekata, savjetovanju u financijama i vođenju odjela financija u dioničkom društvu sa 150 zaposlenih, direktorica Antonela Lozančić pokrenula je vlastitu konzultantsku tvrtku. Tvrtka je najviše specijalizirana za pripremu složenijih projekata za ishođenje financiranja iz različitih vrsta izvora; od EU fondova do kredita komercijalnih banaka, te financijsko savjetovanje u sferi ocjene investicijskih projekata, analize poslovanja, preporuka za financijsko restrukturiranje tvrtke. Iskustvo je pokazalo kako su najzastupljeniji sektori u kojima smo do sada radili – brodogradnja, infrastruktura luka, ribarstvo i turizam.

O pogodnostima za Women in Adria članice pogledajte naš partnerski program.

Foto: Pexels

POVEZANI ČLANCI:

PROČITAJTE JOŠ:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više

NB HOBBY&ART

‘Izražavanje kroz umjetnost daje posebnu vrstu zadovoljstva i slobode’

U današnjem brzom tempu života, pronalazak vremena za sebe i izražavanje kroz umjetnost postaje sve važnije. Srećom, postoji jedno mjesto koje...