Novčani fondovi i malim poduzetnicima donose zaradu

Ostaje li novac na žiro računu po završetku radnog dana, tada vrijeme, a ni novac ne radi za Vas? To je pitanje koje često postavljaju direktori financija, poduzetnici, pa i svatko od nas osobno.

U poslovnoj praksi mala i srednja poduzeća često se susreću s činjenicom da tijekom mjeseca prikupljaju novčana sredstva na računu kako bi podmirila kratkoročne obveze, primjerice plaćanje PDV-a, isplatu plaća, isplate dobavljačima i slično. Taj novac rijetko se ulaže zbog kratkog roka ulaganja ili zbog predrasude o nemogućnosti učinkovitog plasmana.

Novčani fondovi za kratkoročna ulaganja

Za takve redovne poslovne događaje voditelji financija u Americi su još šezdesetih godina počeli koristiti novčane fondove kako bi na kratkotrajnim plasmanima uspjeli u svakom trenutku „upošljavati“ novac, a isti bi u svakom trenutku donosio maksimum. Odnosno, ostvarivali su financijske prihode plasirajući novac na rokove od nekoliko dana, uz prinos veći nego što ga ostvaruju na žiro računu, a pritom se ne izlažući dodatnom riziku.

Novčani fondovi po svojoj su prirodi namijenjeni za kratkotrajni plasman viška likvidnosti, pri čemu korisnici – pravne ili fizičke osobe, obično nemaju dodatnih troškova u obliku ulaznih ili izlaznih naknada, za razliku od ostalih vrsta investicijskih fondova koji su usmjereni na dugoročno ulaganje. Stekli su popularnost kao jedna od mogućnosti kratkoročnog ulaganja, odnosno aktiviranja viška trenutno slobodnih novčanih sredstava. Obilježava ih visoka sigurnost i polagan, ali kontinuiran rast vrijednosti uloga.

Visoku sigurnost novčani fondovi postižu ulaganjem u niskorizične vrijednosne papire: trezorske i komercijalne zapise te kratkoročne depozite. Obilježje tih instrumenata tržišta novca je visoka likvidnost, ili mogućnost brzog unovčenja u svakom trenutku, a istodobno veći prinos od onog kojeg se ostvaruje na klasičnim računima po viđenju. Naime, fond nastupa na tržištu kao predstavnik svih ulagatelja, što mu daje mogućnost ostvarivanja boljih uvjeta (veće kamatne stope na oročenja, dostupnost na tržište trezorskih ili komercijalnih zapisa) zbog imovine kojom upravlja.

PBZ Invest upravlja sa 3 novčana fonda, PBZ Novčani, PBZ Euro novčani te PBZ Dollar fond. Razlika između ta tri fonda se očituje u različitim valutama fonda, hrk, eur ili usd. Odabir vrste fonda ovisit će o tome u kojoj valuti imate imovinu i obveze. Primjerice, ukoliko imate imovinu i obveze u kunama prikladniji odabir za ulaganje je PBZ Novčani fond. Izlaganje bilo kojoj drugoj valuti značilo bi tečajni rizik.

Prije samog ulaganja u neki od fondova potrebno je sagledati i koliki je profil rizičnosti u uspješnosti fonda (dalje u tekstu SPRU).

Definiran je kroz sedam razina, pri čemu najniža razina (1) predstavlja najmanji rizik, odnosno potencijalnu nižu dobit, dok najveća razina (7) predstavlja najviši rizik, odnosno potencijalnu najvišu dobit.

SPRU PBZ novčanih fondova iznosi 1. Drugim riječima, to su fondovi s najmanjim rizikom, ali i potencijalno nižom dobiti.

Ulaganje u novčane fondove

Danas je ulaganje u novčane fondove postalo jednostavno do te mjere da je uplatu moguće provesti prilikom obavljanja platnog prometa na kraju dana putem internet bankarstva, te bez dodatne papirologije uplaćivati novac u fond.

Naravno, Zahtjev za izdavanje udjela u fondu moguće je zatražiti i mailom iz PBZ Investa koji će zainteresirano poduzeće ili obrt ili osobu pojedinca provesti kroz vrlo jednostavnu proceduru. Naime, dovoljno je Zahtjev za izdavanje udjela ispuniti s matičnim podacima i poslati ga faksom ili e-mailom u Društvo, uz istodobnu uplatu sredstava na IBAN račun fonda.

Sljedećeg radnog dana PBZ Invest obrađuje sve primljene Zahtjeve, po cijenama koje vrijede na dan podnošenja Zahtjeva. Dakle, iako je broj kupljenih udjela moguće vidjeti i saznati preko interneta ili na web stranici sutradan, uložena sredstva ostvaruju prinos/kamatu od prvog dana ulaganja.

Primjerice, ako je poduzeću za plaćanje dobavljača potrebno na kraju mjeseca u prosjeku 500.000 kn, te taj iznos uloži u PBZ Novčani fond, može se izračunati financijski učinak ulaganja.

Novčani_fondovi_za_poduzetnike_1

Pregledom tablice vidljivi su pozitivni učinci ulaganja u PBZ Novčani fond čak i za vrlo kratka razdoblja. Drugim riječima, ako se sredstva ostave na “spavanju“ na računu izvan radnog vremena, ostvarit će prinos čak do 5 puta manji od aktivnih sredstava u PBZ Novčanom fondu. Vrijedi napomenuti da se veći prinos ne ostvaruje dodatnim izlaganjem riziku, već jedino “pametnijim” upravljanjem slobodnim kratkotrajnim novčanim sredstvima.

Brzina i jednostavnost povlačenja sredstava iz novčanih fondova jedna je od više prednosti. Za isplatu sredstava iz PBZ Novčanog fonda dovoljno je jedan radni dan ranije, nego što su Vam sredstva potrebna, dostaviti potpisani zahtjev za otkupom udjela u PBZ Invest najkasnije do 22 h. Sredstva se isplaćuju na račun poduzeća sljedeći radni dan tijekom prijepodneva. Nakon provedene transakcije, PBZ Invest e-mailom šalje Obavijest o otkupu udjela.

Ulazne i izlazne naknade iz fonda nema. Jedini neizravni trošak predstavljaju naknada za upravljanje i naknada depozitnoj banci koje su već uključene u cijenu udjela. Drugim riječima, prilikom otkupa udjela iz fonda ne plaća se nikakva naknada.

Bitan aspekt ulaganja poduzeća u investicijske fondove je porezni tretman. Načelno, transakcije novčanih plasmana nisu oporezive (misli se na PDV). Prinos koji je ostvaren prodajom udjela u novčanom fondu izjednačuje se, u smislu odredbi Zakona o porezu na dobit, s prihodom od kamata.

Naime, udjeli u novčanom fondu nisu proizašli iz ulaganja u temeljni kapital trgovačkog društva pa se stoga ne sudjeluje u raspodjeli dobitka poslije plaćenog poreza na dobitak. Kod ostvarenja prinosa u novčanom fondu primljena nadoknada (kamata) je prihod koji u slučaju ukupnog pozitivnog rezultata bude oporeziv po godišnjoj poreznoj prijavi poreza na dobitak po stopi od 20%.

Novac na žiro – računu koji je privremeno slobodan je „mrtvi“ novac. Financijske učinke kratkotrajnih plasmana najbolje možemo postići putem ulaganja u novčane fondove. Na taj način ostvaruje se načelo „vrijeme je novac“. Poslovna godina je duga i pojedinačno manje svote u svom zbroju mogu postati značajne.

Autor: PBZInvest

Foto: 123rf

POVEZANI ČLANCI:

PROČITAJTE JOŠ:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više