Pokrenuli ste obiteljski biznis ili radite u njemu? Na ove detalje pripazite

Obiteljski biznis formiraju članovi obitelji, jedan ili više njih, udružujući svoje talente i usmjeravajući ih na stvaranje uspješne poslovne priče. Obiteljsko poslovanje definiramo kao društvo ili obrt u kojem većinu prava ima osnivač ili osoba koja je osnovala društvo ili obrt te najbliži suradnici. U upravljanju poslovanja uključena je najmanje jedna osoba iz obitelji. Cilj im je omogućiti što efikasniji razvoj, rast i poslovanje vlastitog biznisa te ostvarivanje određene poslovne dobiti.

Pravni aspekti obiteljskog biznisa

Obitelj, udruživanjem svojih različitih talenata i snaga kroji uspješnu poslovnu organizaciju koja je sposobna za vođenje poslovnih projekata i donošenje važnih poslovnih odluka kroz više generacija. Takav način poslovanja obiteljskom biznisu omogućuje uspješnu, odnosno bržu i lakšu prilagodbu promjenama nastalim u njegovom okruženju.

“Nekada su se obiteljske tvrtke nasljeđivale iz generacije u generaciju dok danas pojam obiteljskog poslovanja u Republici Hrvatskoj još uvijek nije službeno definiran, pa je zbog navedenog razloga onemogućena identifikacija, praćenje razvoja, te utjecaji obiteljskih tvrtki na gospodarstvo u cjelini.”

Hrvatsko pravo ne poznaje neke posebne ugovore vezano za obiteljski business, ali su primjenjivi npr. Ugovori o ortakluku između članova obitelji, Ugovori o ulaganju te raspodjela udjela u troškovima i dobiti, Bračni ugovori (ukoliko se radi o bračnim partnerima).

Društvenim ugovorima kod osnivanja trgovačkog društva se mogu regulirati razni odnosi između članova društva, koji su ujedno i članovi obitelji. Mogu biti i klasični ugovori o poslovnoj suradnji te Ugovori o međuvlasničkim odnosima. Mogu se uključiti i drugi ugovori ovisno o individualnoj situaciji, strukturi poslovanja, imovini, vrsti djelatnosti te u kojem obliku srodstva se nalaze članovi biznisa.

Biznis kao i svaki drugi, ili?

Postoji veliki broj tvrtki koja u suštini funkcioniraju kao obiteljska, u smislu strukture vlasništva i vođenja poslovnih procesa, no kod takvih slučajeva obitelji ne publiciraju svoju uključenost u određene poslovne pothvate pa je dosta teško prepoznati obiteljske biznise.

Kao kod bilo kojeg biznisa koji uključuje partnerske i međuvlasničke odnose, tj. odnose između više osoba uključenih u posao, tako i obiteljski biznis mora imati potpuno definirane odnose, unatoč pretpostavljenoj višoj razini povjerenja između članova obitelji koji su uključeni u posao.

Međutim, upravo ta pretpostavljena viša razina povjerenja, ukoliko odnosi nisu pravno definirani, može biti smetnja i negativno se odraziti na poslovanje i odnose između članova obitelji te eskalirati većim sukobima nego što bi to bilo među drugim partnerima, a ovo poglavito zbog veće emotivne uključenosti unutar odnosa.

Postavljanje granica za dugoročni uspjeh

Vrlo je važno unaprijed definirati pravila i obrasce ponašanja kako se ne bi dolazilo do preklapanja poslovnih i obiteljskih sfera. Obitelj se temelji na osjećajima, jednakosti i to članstvo traje za cijeli život. Poslovni svijet temelji se na zajedničkim interesima, rješavanju zadataka i članstvo traje dok se postižu uspješni rezultati.

“Prednosti obiteljskih tvrtki  znatno su veća usmjerenost i predanost poslu i obitelji, jer su članovi obitelji spremni uložiti mnogo više truda u poslovanje nego što bi za nekog drugog. Osim snažne posvećenosti poslovanju, također neke od pozitivnih karakteristika obiteljskih tvrtki su: dugoročna perspektiva razvoja, znatno veća sklonost zapošljavanju nego otpuštanju, te manja sklonost zaduživanju.”

Obitelj koja čini poslovnu cjelinu, tvrtku, sama stvara sredstva za svoj opstanak, razvoj i djelovanje. Isto tako uz gradaciju poduzetničke strane, dolazi i do jačanja slobode u izražavanju vlastitog mišljenja pri rješavanju nastalih problema što u većini drugih poduzeća nije slučaj.

Iako se obiteljski poduzetnici nadaju da će obiteljska atmosfera na radnom mjestu pridonijeti razvoju tvrtke i olakšati vođenje poslova potrebno je uzeti u obzir ograničenja takvog načina poslovanja. Vođenje poslovanja s članovima obitelji krije mnoge izazove.

Neka od ograničenja mogu biti:

  • zatvorenost članova
  • nedostatak međusobnog povjerenja
  • transparentnost prema ne-članovima obitelji uključenim u poslovanje
  • nesposobnost za odvajanje poslovnog od privatnog
  • nepravovremeno pokretanje procesa prijenosa poslovanja na nasljednike

Različitost ciljeva obitelji i ciljeva tvrtke

Obiteljska tvrtka jedinstven je i složen sustav kojeg karakteriziraju obitelji i  poslovanje. Obiteljski odnos je emocionalan i stavlja naglasak na međusobne odnose i jednakost članova obitelji, dok je poslovni odnos izrazito neemocionalan stavljajući naglasak isključivo na potrebe poslovanja i ostvarivanje financijskog rezultata, djeluje bez emocija, zahtijeva i nagrađuje rezultate.

Iz navedenog proizlazi da su u obiteljskom biznisu uključeni interesi obitelji usmjereni na brigu i skrb o svojim članovima, emocionalni odnosi, zadovoljavanje obiteljskih želja i potreba, te interesi poslovanja usmjereni na upravljanje i razvoj, zahtjeve posla i poslovne rezultate.

Dobro poslovanje i upravljanje ovisi o sposobnostima zaposlenika i menadžmenta, dok je članstvo u obitelji temeljeno na krvnom srodstvu, bračnom ili tazbinskom odnosu. Te interese teško je uskladiti, a upravo je to usklađivanje ključan uvjet za uspjeh svake obiteljske tvrtke.

Ravnoteža interesa i ciljeva poslovanja je ključ uspjeha za obiteljsku tvrtku, pa ako se ova ravnoteža ne postigne, opasnost prijeti i poduzeću i obitelji. Neravnoteža poslovnih i obiteljskih ciljeva može biti dvostruka. Primjerice, neravnoteža u kojoj dominiraju isticanje poslovnih ciljeva na štetu obiteljskih i ona u kojoj dominiraju isticanje obiteljskih ciljeva na štetu poslovnih.

5 najvažnijih faktora za postizanje ravnoteže

Kontrola:

Potrebno je ugovoriti i definirati  način donošenja odluka u obitelji, procesu vođenja i upravljanja tvrtkom. Također i odrediti proces donošenja strateških odluka te stupanj odgovornosti prilikom donošenja odluka.

Karijera:

Ugovoriti i omogućiti članovima obitelji postizanje plaćenih karijera ili ostalih poslovnih uloga unutar tvrtke, s promicanjem njihovog položaja sukladno sposobnostima i ostvarenim ciljevima.

Kapital:

Osmisliti i definirati takav mehanizam i sustav sporazuma koji će omogućiti članovima obitelji da reinvestiraju svoju  dobit. No isto tako, ukoliko žele i da samo ubiru plodove svoga rada ili vlasništva, uključivo i prodaju svojih uloga, a sve bez štete za interese ostalih članova obitelji.

Konflikt:

Pripremiti se i definirati moguće situacije u slučaju kada treba riješiti konflikte koji proizlaze iz preklapanja interesa obitelji i poslovanja , a s kojima se poslovne obitelji veoma često suočavaju u radu unutar tvrtke i osobnim životnim ulogama.

Kultura:

Uključiti obiteljske vrijednosti u planove akcija i razvoja poduzeća – kultura obiteljskog poduzeća prezentira obiteljske vrijednosti kojih se obitelj drži.

Usklađivanje prednosti i nedostataka

Obiteljske tvrtke pojavljuju se u različitim veličinama i oblicima. Postoje one s izuzetno aktivnim svim članovima, do tvrtki u kojima je samo jedan član obitelji uključen u poslovanje. Svi su orijentirani prema ostvarenju maksimalne dobiti i osiguravanju stabilnog položaja na tržištu.

Prednosti su i povezanost te članstvo koje traje za cijeli život, spremnost obitelji na mnoga odricanja, veća fokusiranost i predanost te želja da se sačuva stečeno. Negativna strana su ograničenja koja se javljaju u obiteljskom poslovanju, a najčešće su uvjetovana miješanjem poslovnog i privatnog. Od poduzetnika se očekuje velika odgovornost i uspješno poslovanje uz oskudne financijske resurse.

Definiranje odnosa polazna je točka

Interese obitelji i poslovanja teško je uskladiti, a upravo je to usklađivanje ključan uvjet za uspjeh svakog obiteljskog biznisa. Ako se poslovna ravnoteža ne postigne, opasnost prijeti i poslovanju i obitelji, što nije u interesu niti jedne strane.

Kao i bilo koji oblik poslovanja, tako i obiteljski business mora imati:

  • precizno definiranu i organiziranu strukturu
  • definiran način upravljanja,  financiranja, zaduživanja, ulaganja, zapošljavanja
  • definirane mogućnosti ulaska i napuštanja biznisa od strane pojedinih članova obitelji kao i posljedice istog

Za uspjeh biznisa jedan od ključnih faktora je dobar i odgovoran vođa. To je osoba zadužena za provođenje promjena u organizacijskoj strukturi. Svoje misli usmjerava prema budućnosti te potiče članove organizacije na inovativan i kreativan rad, a samim tim i uspješnost tvrtke. S optimističnim pogledom na budućnost obitelji rade na tradiciji i dugotrajnosti svojih tvrtki.

Unatoč izazovima usmjereni su na traženje novih poslovnih prilika kako bi nastavili vlastiti razvoj. Nakon niza godina uspješnog djelovanja uvijek dolazi do trenutka kada se vlasništvo prenosi u ruke mlađe generacije. Vlasnici se uvijek nadaju da će svoj obiteljski biznis moći prepustiti svojim sinovima i kćerima koje su obučavali za to. Za taj pothvat svi moraju biti pripremljeni, a odnosi strogo definirani.

Autor: odvjetnica Vesna Koški ([email protected])

Foto: Pexels

POVEZANI ČLANCI

PROČITAJTE JOŠ:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više

- Advertisment -