Porez po odbitku – što se mijenja od 2024.?

Mini porezna reforma stupa na snagu za 10-ak dana. S 1.1. niz se zakona mijenja, a između ostalog velike se promjene događaju na polju poreza po odbitku. Porez po odbitku je porez kojim se oporezuje dobit koju nerezident ostvaruje u Hrvatskoj.

Porez po odbitku plaća hrvatski isplatitelj naknade koja podliježe porezu po odbitku, a osnovica za obračun ovog poreza je bruto iznos naknade koju hrvatski isplatitelj plaća inozemnom primatelju. Isplate koje podliježu plaćanju poreza po odbitku i njihove stope propisane su Zakonom o porezu na dobit, a detaljnije su definirane Pravilnikom o porezu na dobit.

Porez po odbitku – nova pravila

Ukida se porez po odbitku za usluge istraživanja tržišta i poslovnog savjetovanja, osim isplata u EU nekooperativne jurisdikcije (25%). Također, ukida se porez po odbitku i za dividende, udjele u dobiti, kamate i autorske naknade plaćene poduzetnicima s područja Europskog gospodarskog prostora (Norveška, Island, Lihtenštajn).

Prema novom zakonu, propisuje se oslobođenje od poreza po odbitku na kamate i autorske naknade između povezanih društava različitih država članica EU i prije isteka 24 mjesečnog razdoblja držanja udjela u kapitalu, uz odgovarajuće jamstvo. Također, povećava se stopa poreza po odbitku za isplate u EU nekooperativne jurisdikcije s 20% na 25%.


Pročitajte više: Porezna reforma 2024. za poduzetnike znači – još troškova!


Na što se  i kada plaća porez po odbitku?

  • Kamate na financijske zajmove od inozemnih poduzetnika (ne banke).
  • Autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva (primjerice licence).
  • Usluge istraživanja tržišta, poreznog i poslovnog savjetovanja i revizorske usluge
  • Dividende

Porez po odbitku plaća se u trenutku isplate naknade. Ovisno o ugovoru porez se oduzima od naknade ili se brutira (češće). Primjerice, primatelj mora dobiti kamatu 100 – brutirana osnovica je: 117,64 – porez: 17,64..

Stope poreza po odbitku

Postoje standardne i povišene stope poreza po odbitku. Kad su u pitanju standardne stope one iznose 15% za kamate, autorske naknade i usluge, a 10%: dividende. Povišene stope iznose 20% na sve usluge te na sve vrste naknada (dividende, kamate, licence) primateljima iz takozvanih nekooperativnih jurisdikcija (EU popis >).

Ponekad dolazi do umanjenja stopa poreza po odbitku i oslobođenja. Snižene stope i 0% primjenjuje se kada su u pitanju ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (ukupno 67). Oslobođenje od plaćanja (ne vrijedi za usluge) propisano je EU Direktivom 2003/49/EZ; EU Direktivom 90/435/EEC.

Administrativna procedura umanjenja stopa (ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja)

Oslobođenje/umanjenje nije automatsko. Prije isplate prikupiti ovjereni »Zahtjev«. Obrasci su dostupni na web stranicama PU. Zahtjev se mora predati za svaku isplatu. Iznimno, za učestale isplate (npr. svaki mjesec/kvartalno) zahtjev vrijedi godinu dana od dana (datuma) izdavanja.

Ako se pri isplati naknada ne plaća porez po odbitku (stopa 0%) dovoljna je potvrda o rezidentnosti pribavljena prije isplate. Vrijedi godinu dana od dana izdavanja.

Valja imati na umu da se prema svim važećim DTA na usluge poslovnog savjetovanja ne plaća porez po odbitku, ali prije plaćanja moramo tražiti potvrdu o rezidentnosti. Treba dobro paziti što piše na potvrdi o rezidentnosti (piše li da vrijedi za kalendarsku godinu ili je na njoj samo datum pa vrijedi od tog datuma).

Izvještavanje PU i uračunavanje plaćenog poreza u inozemstvu

Pregled svih isplaćenih naknada s podacima:

• Naziv inozemnog primatelja

• Datum isplate

• Iznos isplate

• Uplaćeni porezu po odbitku

• Primijenjena stopa poreza po odbitku

Predaje se istodobno s predajom porezne prijave poreza na dobit.

Kada se porez po odbitku na primitke tuzemnog društva plati u inozemstvu, u pravilu se taj porez može uračunati u tuzemnu obvezu poreza na dobit putem PD prijave. Kao uvjet primjene treba pribaviti službenu potvrdu inozemnog poreznog tijela o plaćenom porezu.

Vrijedi samo za one vrste prihoda koji predstavljaju oporezivi prihod (na dividende se ne primjenjuje jer dividende nisu prihod u porezne svrhe).


Pročitajte više: Poduzetnice iz Kancelarije na zanimljiv način skreću pažnju na važnost razumijevanja poreza


Oslobođenje od plaćanja za povezana društva iz zemalja članica EU (po EU direktivi)

Kada su u pitanju isplate kamata i autorskih naknada, isplatitelj prije svake isplate i za svaki ugovor mora dobiti rješenje PU o oslobođenju od plaćanja poreza po odbitku. U tu svrhu, mora dostaviti:

1. zahtjev za izdavanje rješenja;

2. potvrdu o poreznoj rezidentnosti primatelja naknade;

3. izjavu da je društvo primatelj stvari korisnik;

4. dokaz da je društvo primatelj obveznik poreza na dobit (potvrda od strane PU);

5. dokaz o minimalnom izravnom udjelu (25%) i razdoblju trajanja vlasništva (neprekidno 24 mjeseca) (npr. povijesni izvadak iz sudskog registra);

6. pravnu podlogu za isplatu (ugovor).

Kad su u pitanju isplate dividendi i udjela u dobiti, u roku od 15 dana od isplate, za svaku isplatu posebno, isplatitelj mora dostaviti:

1. dokaz o poreznoj rezidentnosti primatelja u trenutku isplate;

2. dokaz o minimalnom izravnom udjelu (10%) i razdoblju trajanja vlasništva (neprekidno 24 mjeseca) u trenutku isplate (npr. povijesni izvadak iz sudskog registra);

3. dokaz da je društvo primatelj obveznik poreza na dobit u državi rezidentnosti.

Ako nije ispunjen uvjet 24 mjeseci u trenutku isplate, može se dostaviti bankovna garancija na iznos poreza po odbitku koji bi se morao platiti.

Od 1.1.2024. očekujemo…

Da zaključimo, od Nove godine ukida se plaćanje poreza po odbitku na usluge istraživanja tržišta, poreznog i poslovnog savjetovanja i revizorske usluge – ne vrijedi za nekooperativne jurisdikcije.Stiže povećanje stope poreza po odbitku s 20% na 25% za plaćanja prema nekooperativnim jurisdikcijama.

Europski gospodarski prostor izjednačit će se s Europskom unijom u pogledu jednakih izuzeća od oporezivanja isplata kamata, autorskih naknada i dividendi. Odnosno primjenjivat će se Direktiva EU na Europski gospodarski prostor (Norveška, Island, Lihtenštajn) pri isplati kamate i autorskih naknada.

Članak pripremljen u suradnji s Crowe.

POVEZANI ČLANCI

PROČITAJTE JOŠ:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više

- Advertisment -