Poticaji za samozapošljavanje – što se mijenja u Potporama za 2024.

Hrvatski zavod za zapošljavanje i u 2024. godini nastavlja s provođenjem mjera aktivne politike zapošljavanja, koje za cilj imaju poticanje zapošljavanja, samozapošljavanja, osposobljavanja i obrazovanja.

Poticaji za samozapošljavanje 2024.

Potpora koja uvelike doprinosi otvaranju novih radnih mjesta, kao i razvoju gospodarstva je potpora za samozapošljavanje. U razdoblju od 2016. do prosinca 2023. godine u potporu je uključena gotovo 41.000 osoba, na što je utrošeno oko 370 milijuna eura. Potpora se nastavlja provoditi i u 2024. godini.

Kad su u pitanju poticaji za samozapošljavanje 2024., visina subvencije, prihvatljive djelatnosti te ostali uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora za samozapošljavanje ostali su nepromijenjeni, uz jednu razliku: podnositelji zahtjeva koji registriraju poslovni subjekt na području Sisačko-moslavačke županije do sada su mogli mogu ostvariti potporu u iznosu do 15.000 eura bez obzira koju od prihvatljivih djelatnosti registriraju, što više nije slučaj.

Osnovni podaci o mjerama za samozapošljavanje 2024.

Korisnici mjere mogu biti isključivo nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju HZZ-a. Potpora se dodjeljuje za jednu glavnu djelatnost, a visina potpore ovisi o vrsti djelatnosti (3 skupine korisnika: do 15.000 €, do 10.000 € i do 7.000 €).

U 2024. i dalje će se provoditi podmjera samozapošljavanja Zeleno/digitalno, koja za cilj ima, kroz otvaranje novih radnih mjesta putem samozapošljavanja, doprinijeti zelenoj/digitalnoj tranziciji (3 skupine korisnika: do 20.000 €, do 15.000 € i do 10.000 €). Također, i dalje će se provoditi mjera Biram Hrvatsku – preseljenje unutar Hrvatske i povratak u Hrvatsku, za korisnike potpore za samozapošljavanje u 2024.

Kao i do sada, važno je da prijavitelj ima prethodno radno iskustvo i obrazovanje u djelatnosti u kojoj se samozapošljava. Prijavitelj izrađuje Poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva, a isti čini sastavni dio prijave na mjeru samozapošljavanja. Mjeru ne mogu koristiti osobe čiji je prethodni poslovni subjekt zatvoren ili su prestali biti vlasnici istog unazad 24 mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva. Mjeru ne mogu koristiti osobe koje su već jednom koristile mjeru za samozapošljavanje. Uz to, korisnici mjere ne smiju imati blokirane privatne račune.

Za potpore za samozapošljavanje moguće je aplicirati do 30. runa 2024.


Pročitajte više: Ženama treba veći poticaj za samozapošljavanje – evo zašto


Prihvatljive djelatnosti i visine potpora

Potpora za samozapošljavanje se i dalje može se dodijeliti za tri skupine korisnika:

 1.Skupina – do 15.000 € (do 20.000 € za Zeleno/digitalno)

 • Prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)
 • Građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

 2.Skupina – do 10.000 € (do 15.000 € za Zeleno/digitalno)

 • Prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)
 • Informacije i komunikacije

3.Skupina – do 7.000 € (do 10.000 € za Zeleno/digitalno)

 • Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
 • Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
 • Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
 • Prijevoz i skladištenje
 • Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
 • Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
 • Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
 • Obrazovanje
 • Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
 • Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Pročitajte više: Kako što bolje pripremiti poslovni plan i dobiti potporu za samozapošljavanje?


Tko može ostvariti pravo na poticaje za samozapošljavanje u 2024. godini?

Sve nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju HZZ-a, a koje planiraju registrirati poslovni subjekt. Dovoljno je na Zavodu biti prijavljen minimalno jedan dan, nakon čega je već moguće aplicirati za potporu. Podnositelj zahtjeva mora izraditi poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva.

Tko ne može ostvariti pravo na poticaje?

 • Osobe koje su već jednom koristile potporu za samozapošljavanje.
 • Osobe koje imaju ovrhu po privatnim računima.
 • Osobe koje su bile u statusu nositelja samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva odnosno član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, vlasnik obrta, vlasnik/osnivač trgovačkog društva, osnivač/vlasnik/nositelj/direktor/ravnatelj ili druga odgovorna osoba u obavljanju druge samostalne profesionalne djelatnosti, članovi zadruga, obavljali domaću radinost.
 • Osobe kojima je prethodni radni odnos završio osobno uvjetovanim otkazom.
 • Osobe koje od člana obitelji namjeravaju preuzeti poslovni subjekt ili postojeće poslovanje kroz novi poslovni subjekt.

Prihvatljivi troškovi potpore za samozapošljavanje

Potpora se sastoji od 2 dijela – fiksnog i varijabilnog.

Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 5.000 €.

Ovaj dio potpore predviđen je za pokrivanje inicijalnih troškova poput registracije poslovnog subjekta, troškove rada jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično). Navedeni dio nije potrebno pravdati.

Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 5 kategorija:

 • kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.)
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)
 • kupnja franšiza

Pročitajte više: Je li zajednički paušalni obrt dobar izbor za vas?


Obveze korisnika potpore za samozapošljavanje

 • 24 mjeseca održati poslovanje i zaposlenost u poslovnom subjektu kojem je dodijeljena potpora.
 • Namjenski utrošiti varijabilni iznos potpore tijekom prve godine ugovornog razdoblja u skladu s troškovnikom.
 • Ostvariti ukupni promet od obavljanja djelatnosti u razdoblju od 24 mjeseca od prijave u HZMO u iznosu od najmanje 50% dodijeljenog iznosa potpore.
 • Najkasnije do zadnjeg dana prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja dostaviti i potvrdu Porezne uprave o stanju nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja bez iskazanih dugovanja po osnovi doprinosa.
 • Po isteku ugovornog razdoblja, a najkasnije 30 dana od isteka, dostaviti drugu potvrdu Porezne uprave o stanju nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja bez iskazanih dugovanja po osnovi doprinosa.

Biram Hrvatsku – preseljenje unutar Hrvatske i povratak u Hrvatsku

Cilj mjere je snažiti gospodarsku aktivnost i raspon djelatnosti većem dijelu Republike Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima te poticati povratak aktivnog radnog stanovništva iz država Europskog gospodarskog prostora, Švicarske Konfederacije i Ujedinjenog  Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Sjeverne i Južne Amerike, Australije i Novog Zelanda.

Kako su povezani poticaji za samozapošljavanje 2024. i ova mjera? Mjera se koristi kao „dodatak“ mjeri samozapošljavanja te se za nju aplicira nakon odobrenja i potpisa ugovora o dodjeli potpore za samozapošljavanje.

 1. SKUPINA: Mjeru mogu koristiti Hrvatski državljani povratnici u dobi do 60 godina iz država EGP-a i ostalih navedenih država neovisno o razini obrazovanja koji su radili najmanje 12 mjeseci u posljednja 24 mjeseca u državama EGP-a i ostalim navedenim državama ili bili uključeni u redovito obrazovanje i koji su se po povratku prijavili u evidenciju nezaposlenih i samozapošljavaju se kroz mjeru potpora za samozapošljavanje u 2024. godini.

Iznos subvencije je 7.000 €.

 • SKUPINA: Korisnici potpore za samozapošljavanje u 2024. godini, registrirani na području indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a koji su izvršili promjenu prebivališta na način da su se preselili iz područja indeksa razvijenosti VII i VIII u područje indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 132/17).

Iznos subvencije je 3.500 €.

Autorica: Tea Prga Kovačević, DESKBITE CONSULTING

POVEZANI ČLANCI

PROČITAJTE JOŠ:

1 KOMENTAR

 1. Ljudu dobro otvorite oči i uši nihe to baš tako kako piše . Iz varijabilnog dijela vam ostane jako malo jer morate platiti pdv iz varijabilnog . A fiksni vam je isto upitan jer prikupljanje ponuda i svih ostalih potvrda i izrada poslovnog plana traje. Pa vam ponuda pi odobravanju više nije ista već je neznam ,nakurnjak sada skuplji. Mi smo predali za samozapošljavanje u naj većoj općini u Hr. Navedene djelatnosti nema u krugu od 70 km . 5 bodova nam je falilo za odobrenje ali se nekom digao. I dobimo obrazloženje da nismo konkurentni a ni održivi. Žalimo se kad ono ko nas je otpirio tomu se i žalimo. Eto 6 mjeseci imamo otvoren obrt i sve obaveze podmirene do 10 og. U mjesecu živjeo hzzz i njihove robovlasničke pitpire.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više

Konferencija za poduzetnice Hvar

Poduzetnice, na Hvaru pričamo o važnim aspektima poslovanja i problemima turizma

Poduzetnice se svakodnevno susreću s morem briga. Žele li malo 'odmoriti' i uz društvo ambicioznih i uspješnih žena poput njih razgovarati...
- Advertisment -