Kod kupnje automobila javlja se mnoštvo pitanja. UniCredit Leasing nudi odgovore

Automobil – nekad luksuz, danas potreba. Bez njega se može, ali s njim je lakše. Jednom kad se odlučimo za nabavu automobila, postavljaju se brojna pitanja. Koju marku odabrati, koliku snagu motora, koji paket opreme, benzinac ili dizelaš, možda hibrid ili čak električno vozilo. I za kraj – boja, žarko crvena ili možda jedna od nijansi sive. Bezbroj pitanja, a kad se još spomene leasing, financijski ili operativni, glavobolja je razumljiva.

Kako izabrati? Kad bi mi barem netko pomogao…

Kao i kod svake odluke, bitno je krenuti od početka, odnosno utvrditi što želimo. Možemo se složiti da će svaki pojedinac, ovisno o ukusu i potrebama, uspješno odabrati vozilo koje mu odgovara.  Poduzetnici osim odabira vozila posebnu pažnju posvećuju i financiranju nabave vozila jer će svaki odabir imati drugačiji utjecaj na financijske izvještaje.

Kako financirati?

Iz UniCredit Leasing Hrvatska objašnjavaju da je financiranje nabave moguće gotovinom, kreditom banke ili pak leasingom preko leasing društva. U ovom članku osvrnut ćemo se na financiranje putem leasing društva kroz financijski ili operativni leasing te ćemo dati pregled utjecaja na bilancu, račun dobiti i gubitka, kao i porezne prijave.


Pročitajte više: Znate li zašto je leasing dobra poslovna odluka?


Što je s financijskim izvještajima?

Kako bi zapamtili razliku između financijskog i operativnog leasinga, najbolje je usporediti ga s rješavanjem stambenog pitanja, odnosno hoćemo li se odlučiti za kupnju stana na kredit ili uzeti u najam.

Slično je i kod financiranja vozila na leasing, pri čemu je financijski leasing sličniji kupnji stana, a operativni leasing najmu stana.

Kod financiranja putem financijskog leasinga poduzetnik kupuje vozilo koje otplaćuje leasing društvu kroz određeni broj godina, pri čemu dobije račun na cjelokupnu vrijednost vozila odmah na početku financiranja. Temeljem primljenog računa poduzetnik stječe ekonomsko vlasništvo nad vozilom te ima pravo evidentirati vozilo kao dugotrajnu materijalnu imovinu na strani aktive. Obveza prema leasing društvu se evidentira na strani pasive te se ona smanjuje otplatama prema leasing društvu. Nakon podmirenja obveze prema leasing društvu u cijelosti, poduzetnik stječe pravno vlasništvo nad vozilom, odnosno  ima pravo upisa vlasništva u prometnu dozvolu.

Vozilo se, kao dio dugotrajne imovine, amortizira kroz razdoblje korištenja, što je najčešće jednako duljini trajanja leasing ugovora. Poduzetnik dobiva mjesečne račune za kamatu po financijskom leasingu.

Mjesečni troškovi amortizacije imovine i kamate po financijskom leasingu evidentiraju se unutar računa dobiti i gubitka.

Kod mikro, malih i srednjih poduzetnika nema evidentiranja u bilanci, dok je kod velikih poduzetnika, obveznika primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, obvezna primjena MSFI 16 i prikazivanje prava na korištenje imovine u najmu te obveza po najmu. U tom se slučaju unutar računa dobiti i gubitka prikazuje trošak amortizacije prava na korištenje imovine u najmu te kamatni trošak.

Imam li pravo na odbitak PDV-a?

Pravo na odbitak PDV-a kod vozila ovisi o vrsti i namjeni korištenja vozila. Tako se kod osobnih automobila koji služe za obavljanje speci­fičnih djelatnosti (taxi, rent-a-car, auto škola i sl.) i teretnih vozila (dostavna, kombi i sl.) pretporez može odbiti u cijelosti. S druge strane, kod osobnih automobila koji služe za osobni prijevoz za­poslenika ili članova uprave, dopušten je djelomičan odbitak 50% pretporeza.

Pretporez po računu može se odbiti nakon zadovoljenja uvjeta za odbitak pretporeza pa se tako kod financijskog leasinga pretporez može odbiti odmah na početku po primitku računa, dok se kod operativnog leasinga može odbiti po primitku mjesečnih računa. Specifičnost kod poduzetnika koji primjenjuju postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama je da pretporez po računu za financijski leasing imaju pravo odbiti u razdoblju u kojem je plaćena pojedina rata.


Pročitajte više: Trebate li odabrati dugoročni najam ili leasing automobila?


Što je s porezom na dobit?

Kod svakog korištenja vozila nastaju dodatni troškovi kao što su polica osiguranja, tehnički pregled i registracija, popravak, servis, gorivo, cestarina, porez na cestovna motorna vozila i razni ostali troškovi. Kod poduzetnika koji koriste vozilo za obavljanje speci­fične djelatnosti (taxi, rent-a-car, auto škola i sl.) svi su ovi troškovi porezno priznati, dok je za korištenje osobnih automobila za osobni prijevoz za­poslenika ili članova uprave, porezni položaj troškova različit.

Specifično je da ako se zaposleniku obračunava plaća u naravi za korištenje vozila, tada su svi troškovi porezno priznati. U slučaju da se ne obračunava plaća u naravi, tada je dio troško­va u cijelosti priznati trošak (npr. eko test, naknade koje se plaćaju pri registraciji vozila, kamate na financijski leasing), dio troškova je 50% priznati trošak (naknada za tehnički pregled, servis, čišćenje, operativni leasing, gorivo, auto gume i sl.), dok je za preostalih 50% potrebno uvećati osnovicu unutar prijave poreza na dobit.

Kako dalje?

Kako smo na početku članka naveli, kod kupnje se vozila neizbježno pojavljuju brojna pitanja, ali se nadamo da smo člankom uspjeli sve sažeti na jednom mjestu te dati pregled utjecaja na bilancu, račun dobiti i gubitka, kao i porezne prijave. Ako se odlučite na financiranje putem leasinga, obratite nam se s povjerenjem na [email protected].

Women in Adria članice ostvaruju posebne pogodnosti kod UniCredit Leasinga.

Svi navodi predstavljaju tumačenja i postupanja unutar društva UniCredit Leasing Croatia d.o.o. Tumačenja mogu odstupati od tumačenja Porezne Uprave.

POVEZANI ČLANCI

PROČITAJTE JOŠ:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više

- Advertisment -