Tehnologija

Digitalni jaz: Zaostaju li žene za digitalnim dobom?

Projekcije Europskog parlamenta predviđaju da će u bliskoj budućnosti 90% poslova zahtijevati neku razinu e-vještina i digitalne pismenosti. Njihovi podaci, kao...