5 ključnih točaka koje je potrebno definirati prije kreditiranja projekta

U poslovnom svijetu nerijetko se susrećemo s mnoštvom izbora i odluka o kojima promišljamo i koje definiramo gotovo svakodnevno. Na tom putu odlučivanja, kako bi što manje griješili potrebno je što bolje se informirati.

Prilikom pokretanja poslovanja, ali i u već uhodanim tvrtkama bez obzira na vrstu djelatnosti kojom se tvrtka bavi, uz financiranje operativnog poslovanja, potrebno je voditi računa o investicijama koje se planiraju realizirati u budućnosti. Jasno je da bez investicija nema daljnjeg napretka poslovanja, stoga je svakoj tvrtki neophodno planiranje i realizacija investicija.

Različiti oblici financiranja

Prilikom odabira izvora financiranja za buduću investiciju potrebno je detaljno istražiti i izabrati optimalan izvor financiranja koji je u skladu s poduzetnikovim financijskim mogućnostima i ciljevima.

Danas na financijskom tržištu djeluju organizacije koje nude mogućnost kreditiranja po standardnim tržišnim uvjetima – poslovne banke, ali također postoje institucije koje prema svojim programima za poticanje razvoja poduzetništva u ovisnosti od predmeta investicije nude zaduživanje po povoljnijim uvjetima. Programe provodi Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG – BICRO). Putem prethodne dvije navedene institucije moguće je financirati poduzetničke projekte po subvencioniranim kamatnim stopama.

Dosadašnje iskustvo nas je naučilo da je dobra priprema pola odrađenog posla. Tako je prilikom pripremanja same prijave i izrade poslovnog plana važno definirati trajanje investicije, početak otplate kredita i korištenje počeka. Poduzetnik treba uskladiti početak otplate kredita s početkom ostvarenja prihoda tvrtke. Ako poduzeće u određenom razdoblju neće ostvarivati prihode, a anuitet kredita bi svakako došao na naplatu, postoji mogućnost korištenja počeka u kojem poduzetnik ne treba plaćati puni iznos anuiteta, već samo pripadajuću kamatu.

Kod investicijskih kredita HBOR-a, kamata prema kreditnim linijama iznosi od 2% do 4%, a kod kreditnih linija HAMAG BICRO-a od 0,5% do 3,5%, što predstavlja znatno povoljnije kreditiranje u usporedbi s poslovnim bankama. Kredite HBOR-a moguće je realizirati izravno putem institucije HBOR-a ili neizravno preko poslovnih banaka, u oba slučaja iznos kamatne stope je isti.

Krediti HBOR-a uglavnom su namijenjeni većim investicijama, a podijeljeni su prema kreditnim linijama koje su navedene u tablici u nastavku.

Kreditne linije Iznosi
Razvoj malog i srednjeg poduzetništva Do 8 milijuna kuna
Turizam Najniži 80 tisuća kuna, najviši nije ograničen
Poljoprivreda Najniži iznos 80 tisuća kuna, a najviši  3,5 milijuna kuna
Zaštita okoliša Najniži iznos 100 tisuća kuna, a najviši nije ograničen
Gospodarstvo Najniži 700 tisuća kuna, najviši nije ograničen
Proizvodnja Nije ograničen
Infrastruktura Nije ograničen
Brodarstvo Nije ograničen
Energetska obnova Nije ograničen
Financiranje projekata vodoopskrbe i odvodnje Nije ograničen

 

U ovisnosti o prethodno nabrojenim kreditnim linijama  definiran je iznos kredita, rok otplate, kamatna stopa, rok  korištenja kredita i poček, a isto tako i prihvatljivost pojedinog subjekta za korištenje pojedine kreditne linije.

Za tvrtke koje imaju u planu provoditi investicije manje vrijednosti, na tržištu su dostupna sredstva koja plasira Hrvatska agencija za malo gospodarstvo inovacije i investicije (HAMAG BICRO) koja provodi programe koji se odnose na: mikro investicijske zajmove, male zajmove, te mikro zajmove za obrtna sredstva.

Vrsta kredita Iznos kredita
Mikro investicijski zajam Od 1.000 do 25.000 eura
Mali zajam Od 25.000 do 50.000 eura
Mikro zajam za obrtna sredstva Od 1.000 do 25.000 eura

Prihvatljivi prijavitelji za navedene kreditne linije su mikro i mali gospodarski subjekti. Krediti HAMAG BICRO-a mogu biti zanimljivi i fizičkim osobama koji također mogu zatražiti kreditiranje od strane navedene institucije, uz napomenu da je poslovni subjekt potrebno registrirati nakon odobrenja zajma, jer se Ugovor o zajmu ugovara s registriranim gospodarskim subjektima. Dodatna zanimljivost kod kredita HAMAG BICRO-a je i u tome što se ne traži vlastito učešće investitora, pa su zato vrlo zanimljivi početnicima kojima vlastito učešće predstavlja problem. Kod poslovnih banaka, te kod HBOR-a minimalno traženo vlastito učešće iznosi 25%, ali prema našim iskustvima prosječno je 30%.

Nakon primanja obavijesti o odobrenju zajma poduzetnik treba poduzeti korake koji prethode konačnoj isplati sredstava na račun, a prije svega potrebno je otvoriti račun posebne namjene za potrebe isplate sredstava zajma. Kao napomenu ističemo da korisnik kao pravna i fizička osoba mora osigurati zadužnicu kao sredstvo osiguranja povrata zajma, na ukupan iznos zajma.

kreditiranje

Pri planiranju investicije treba pripaziti na ovih 5 točaka

Cijeli proces, počevši od predaje zahtjeva, obrade, obavijesti o odobrenju zajma, te konačne isplate sredstava na račun, može potrajati i do 3 mjeseca. Pri planiranju investicije, odnosno financiranja iz gore navedenih izvora važno je pripaziti na 5 ključnih točaka, odnosno predradnji:

1 Što realnije isplanirati stavke investicije, što podrazumijeva prethodnu izradu troškovnika prikupljanjem ponuda od strane potencijalnih izvođača radova/ponuditelja roba i usluga. Ovo je bitno jer se investicija nakon isplate kredita od strane banke prati po stavkama koje ste prijavili u zahtjevu;

2. Što realnije isplanirati vrijeme potrebno za realizaciju investicije i planirani početak korištenja efekata investicije u operativnom poslovanju (ostvarenje prihoda). Naime, vremenski plan treba u obzir uzeti i moguća kašnjenja i što realnije sagledati jer se prema tome planira poček i početak otplate. Prekratak poček u kreditu znači početak otplate anuiteta i probleme u otplati ukoliko investicija još nije završena i ukoliko se još uvijek nisu ostvarili prihodi od projekta. Predugi poček, znači nepotrebne troškove kamata za investitora.

3. Ne započeti s projektom prije predaje zahtjeva za kredit, jer retroaktivno financiranje u načelu nije prihvatljivo. Banka nakon otpuštanja sredstava traži u investicijskom razdoblju izvještaje o trošenju sredstava sukladno poslovnom planu, te za to traži realizirane račune. Ono što se na računima gleda osim stavki i iznosa je i datum izdavanja, koji ne smije biti raniji od datuma predaje zahtjeva za kredit

4 Što realnije definirati vrijeme otplate kredita (broj godina otplate) sukladno projekciji planiranih prihoda i troškova poslovanja. Generalno gledajući budući EBITDA (zarada nakon pokrića troškova bez troškova amortizacije i kamata) uvećan za planirani porez na dobit, mora biti najmanje jednaka ukupnim anuitetima u pojedinoj godini, a poželjno je da iznosi barem 20% više. Planiranje tog viška bitno je kao rezerva u slučaju da se ne ostvari planirana visina prihoda, odnosno da se premaše troškovi poslovanja.

5 Ispitati tržište prodaje na način da se kontaktiraju potencijalni budući kupci proizvoda, te se od njih zatraže pisma namjere/predugovori o poslovnoj suradnji i sl. u kojima će biti navedene okvirne godišnje količine ili promet koji je taj kupac spreman kupiti od poduzetnika. U slučaju kredita za HAMAG BICRO pisma namjere predstavljaju sastavni dio zahtjeva za kredit, dok se kod drugih financijskih institucija smatraju dodatnim bonusom koji pridonosi pozitivnoj ocjeni kreditnog zahtjeva (uz ostale uvjete zadovoljene)

Pripremu poslovnog plana ne treba gledati samo kao formalnost koju zahtjeva financijska institucija kako bi dobili kredit za financiranje planirane investicije. Pripremu poslovnog treba raditi prvenstveno za sebe, kako bi se sagledali svi aspekte investicije i njenih efekata. Pri izradi poslovnog plana pomažu konzultanti, ali preporuka je da sam poduzetnik bude što više uključen u izradu jer u procesu stvaranja dolazi do novih saznanja, pitanja i odgovora o budućem poslovanju, te dobiva novu, financijsku sliku o planiranom projektu.

 

Tvrtka Zobnica d.o.o. osnovana je u travnju 2014. godine.  Nakon desetogodišnjeg iskustva u pripremi projekata, savjetovanju u financijama i vođenju odjela financija u dioničkom društvu sa 150 zaposlenih, direktorica Antonela Lozančić pokrenula je vlastitu konzultantsku tvrtku. Tvrtka je najviše specijalizirana za pripremu složenijih projekata za ishođenje financiranja iz različitih vrsta izvora; od EU fondova do kredita komercijalnih banaka, te financijsko savjetovanje u sferi ocjene investicijskih projekata, analize poslovanja, preporuka za financijsko restrukturiranje tvrtke. Iskustvo je pokazalo kako su najzastupljeniji sektori u kojima smo do sada radili – brodogradnja, infrastruktura luka, ribarstvo i turizam.

O pogodnostima za Women in Adria članice pogledajte naš partnerski program.

Foto: Pexels

POVEZANI ČLANCI:

PROČITAJTE JOŠ:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više

Nedostatak radne snage: Hrvatske tvrtke žele zaposliti 50 tisuća stranaca

Nedostatak radne snage sve je veći problem hrvatskog turizma, ugostiteljstva, metalske industrije i građevinskog sektora. Mnoge tvrtke zato radnike sve više...