Imate firmu? Možda nije samo vaša. Evo što je bračna stečevina

Bračna stečevina definirana je kao ona imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine, dobitak od igara na sreću te imovinska korist od autorskog prava i autorskom pravu srodnih prava.

Svrha ovog članka je osvijestiti kako poslovni udio (ili kolokvijalno firma, dio firme) koji imate nije samo vaš ako imate bračnog druga jer navedena imovina pod određenim pretpostavkama predstavlja bračnu stečevinu u jednakim dijelovima. Navedeno ne vrijedi ako ste valjanim bračnim ugovorom drugačije definirali status navedene imovine.

Što je bračna stečevina?

Pod pojam bračne stečevine ubrajamo sljedeće:

 • plaću supružnika koju mu isplaćuje njegov poslodavac
 • prihod od ugovora o djelu
 • svaki prihod koji se temelji na ugovoru o radu
 • zatim plodove, najamninu, kamate i svaku drugu korist koja potječe od pokretnina ili nekretnina koje su bračna stečevina
 • stvari i prava stečena na ime naknade štete za uništenu ili propalu stvar ili pravo koji su bili predmeti bračne stečevine
 • poslovni udio u trgovačkom društvu, ako je stečen od sredstava bračne stečevine.

Za razliku od bračne stečevine pojam vlastite imovine obuhvaća onu imovinu koju je jedan bračni drug imao u trenutku sklapanja braka, kao i onu imovinu koju je stekao tijekom bračne zajednice na pravnom temelju različitom od rada te autorsko djelo koje uvijek predstavlja vlastitu imovinu onog bračnog druga koji ga je stvorio.


Pročitajte više: Financije u braku – moje je moje, a tvoje je naše


Vlastita imovina vs. bračna stečevina

Tako pod vlastitu imovinu možemo svrstati sljedeće:

 • imovinu stečenu nasljeđivanjem i darovanjem (treba imati na umu kako vlastita imovina koju je jedan bračni drug darovao drugom postaje njegova vlastita imovina)
 • plodove, najamnine, kamate i druge koristi koje potječu od vlastite imovin
 • novčana sredstva od naknade štete pretrpljene u štetnom događaju
 • imovinu stečenu na temelju ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
 • osobno pravo supružnika na isplatu onoga što mu nezakonito nije isplaćeno od strane poslodavca i sl.

Bračni drugovi imaju mogućnost da bračnim ugovorom (koji mora biti u pisanom obliku i na kojem potpisi bračnih drugova moraju biti ovjereni), urede imovinskopravne odnose na postojećoj i budućoj imovini i tako odmah definiraju sva važna pitanja, pa tako i pitanje poslovnog udjela u trgovačkom društvu.


Pročitajte više: Financijska nevjera: Zašto ne bi trebale skrivati da ste kupile novi


Bračni drugovi kao suvlasnici

Naime, poslovni udio u društvu s ograničenom odgovornošću može biti predmet bračne stečevine ako je ulog koji se unosi u društvo stečen radom ili potječe od rada za vrijeme trajanja bračne zajednice, osim ako bračni drugovi nisu drugačije ugovorili. U sudskoj praksi predstavlja veliki izazov kako glede poslovnog udjela primijeniti normu Obiteljskog zakona koja propisuje da su bračni drugovi suvlasnici svega što ulazi u predmet bračne stečevine na jednake dijelove, pa tako i poslovnog udjela u trgovačkom društvu.

Gotovo uvijek je poslovni udio upisan samo na jednog bračnog druga, iako su njegov stvarni vlasnik oba bračna druga i to svaki u ½ istog, ako je taj poslovni udio stečen za vrijeme trajanja bračne zajednice i od sredstava koja predstavljaju bračnu stečevinu. Stoga će onaj bračni drug koji tvrdi da poslovni udio predstavlja bračnu stečevinu prvenstveno morati u posebnom sudskom postupku dokazati da se u odnosu na poslovni udio radi o bračnoj stečevini, te da mu/joj pripada polovica suvlasničkog dijela.

Nakon toga moći će u sudskom registru zatražiti i upis u knjigu poslovnih udjela trgovačkog društva tako da se osoba koja je zatražila utvrđenje bračne stečevine na poslovnom udjelu upiše kao ovlaštenik na tom poslovnom udjelu u ½ dijela.


Pročitajte više: Ima li vaš suprug u slučaju razvoda pravo na polovicu vašeg biznisa?


Kad poslovni udio nije bračna stečevina?

Nadalje, moguća je situacija i da je bračni drug poslovni udio u trgovačkom društvu stekao prije sklapanja braka, a da to trgovačko društvo posluje i dalje za vrijeme trajanja braka. Dakle, poslovni udio ovdje ne predstavlja bračnu stečevinu jer nije stečen za vrijeme trajanja braka.

Međutim, u takvom slučaju bi dobit trgovačkog društva koja je ostvarena prije sklapanja braka predstavljala vlastitu imovinu tog bračnog druga koji je ovlaštenik na poslovnom udjelu, dok bi sva ona dobit koja je stečena za vrijeme trajanja bračne zajednice predstavljala bračnu stečevinu.

Pitanje podjele bračne stečevine jednom kada su partnerski odnosi narušeni i kada je brak okončan u praksi rezultira dugotrajnim i skupim postupcima u kojima nitko na kraju ne bude u potpunosti zadovoljan. Stoga je pametno svoje imovinskopravne odnose s bračnim drugom urediti sporazumno i uz pomoć odvjetnika s iskustvom pretočiti u bračni ugovor kojim ćete otkloniti svaku neizvjesnost i izbjeći bilo kakve sudske postupke.

Autorica: mr. sc. Vlatka Klišanin, Odvjetnički ured Klišanin

Foto: Canva / Privatna arhiva

POVEZANI ČLANCI

PROČITAJTE JOŠ:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više

- Advertisment -