Fina – ovrhe i blokade – donosimo detaljan vodič za postupanje

Nažalost, velik broj građana je ovršen ili je na putu da postane ovršen, te mnogi ne znaju kako postupiti u takvoj situaciji. Štoviše, mnogi građani ni ne znaju da dug postoji.

Dostava obavijesti u ovršnom postupku već je godinama tema o kojoj se često raspravlja jer se ovršenici često žale da nisu primili rješenje o ovrsi i da nisu upoznati s činjenicom da se protiv njih vodi ovršni postupak.  

U cilju rješavanja problema dostave, ali i dodatne zaštite materijalne egzistencije i dostojanstva građana, 2020. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, koji je donio određene izmjene u provedbi i dostavi u ovršnom postupku. Detalje donose stručnjaci Fine.

Kada sud šalje obavijesti?

Sud obavijesti (npr. poziv za ročište, rješenje, presude itd.) treba dostaviti na adresu prebivališta ili boravišta fizičke osobe putem pošte neposrednom dostavom. Ako dostava ne uspije u dva navrata, takva neuručena obavijest od strane suda se objavljuje putem e-oglasne ploče suda, dostavom u poštanski pretinac i, ako je  to moguće, u osobni korisnički pretinac kroz servis e-Građani. 

Svaka osoba može u bilo kojem trenutku, prema svom OIB-u, provjeriti je li neka sudska odluka (odnosno rješenje o ovrsi) objavljena na e-oglasnoj ploči. Pri tome treba voditi računa da je objava vremenski ograničena i nakon nekog vremena se objavljeni tekst uklanja s e-oglasne ploče.

Važno je za napomenuti da izbjegavanje primitka rješenja o ovrsi ne znači da će se odgoditi ili usporiti ovršni postupak, s obzirom na to da su pravila o dostavi rješenja o ovrsi jasno propisana zakonom te se rješenje o ovrsi smatra dostavljenim ovršeniku na način i pod uvjetima propisanim Zakonom i u slučaju ako ga ovršenik nije osobno primio.


Pročitajte više: Kako izaći iz začaranog kruga dugova i kako ih se zauvijek riješiti?


Koja je uloga javnog bilježnika?

Uveden je i institut prethodne obavijesti koju javni bilježnici šalju ovršeniku nakon što javni bilježnik zaprimi prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave. Ako javni bilježnik ocijeni da je prijedlog za ovrhu dopušten i uredan, poslat će prijedlog za ovrhu ovršeniku te ga obavijestiti da može u roku od 15 dana ispuniti svoju obvezu prema ovrhovoditelju.  

U obavijesti će javni bilježnik upozoriti ovršenika da će protiv njega izdati rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ako u zakonskom roku ne plati dospjelo potraživanje iz prijedloga za ovrhu te uputiti ovršenika da ima pravo izjaviti prigovor protiv rješenja o ovrsi te da pokuša spor s ovrhovoditeljem riješiti izvansudskim putem. 

Ako ovršenik u roku od 15 dana plati dospjelo dugovanje, neće doći do pokretanja ovršnog postupka.

U protivnom, ako bezuspješno protekne rok za prigovor te paricijski rok za dobrovoljno plaćanje duga, ovrhovoditelj će moći kod nadležnog javnog bilježnika ishoditi potvrdu pravomoćnosti i ovršnosti na rješenje o ovrsi temeljem vjerodostojne isprave te pokrenuti izvansudsku ovrhu pred Finom. 

Gdje je u svemu Fina?

Po primitku osnove za plaćanje, Fina obavještava ovršenika o zaprimljenoj osnovi za plaćanje i ukupnom iznosu duga iz te osnove za plaćanje slanjem poruke u Osobni korisnički pretinac (u sustavu e-Građani). 

Ako Fina zaprimi osnovu za plaćanje koja se dostavlja na izravnu naplatu (npr. presuda, sudska nagodba, zadužnica, obračun poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine, itd.), ovršeniku putem pošte dostavlja primjerak zahtjeva za izravnu naplatu sa svim podacima o ispravi na temelju koje se provodi izravna naplata.  

Pravna sredstva ovršenika su da ovršenik može predložiti sudu da donese rješenje kojim će naložiti Fini da odgodi izdavanje naloga bankama za prijenos zaplijenjenih sredstava, odnosno rješenje kojim će pljenidba i prijenos proglasiti nedopuštenim.


Pročitajte više: Uz ova 4 savjeta zajamčena je uspješna štednja u doba poskupljenja


Rješava li Fina ovrhe samostalno?

Kao tijelo koje samo provodi ovrhu, odnosno posreduje, Fina ovrhe ne rješava samostalno. Ona nije ovlaštena samostalno utvrđivati je li nastupila zastara tražbine iz osnove za plaćanje koja je dostavljena na provedbu i koja je evidentirana u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje. Sud, odnosno nadležno tijelo je jedino koje je ovlašteno utvrđivati činjenice i donijeti odluku o tome je li tražbina u zastari te na istu ne pazi po službenoj dužnosti, već odlučuje o zastari isključivo po prigovoru zastare koji je stranka dužna istaknuti.  

Svaki vjerovnik može pokrenuti ovršni postupak radi naplate dospjele tražbine, a na ovršeniku je da istakne prigovor zastare ako smatra da je tražbina u zastari pisanim putem pred nadležnim tijelom.

Ako Fina u roku od 60 dana od dana kad je dostavljeno rješenje o ovrsi, odnosno zahtjev za izravnu naplatu ili izvansudsku ovrhu, ne primi rješenje o odgodi ovrhe ili rješenje o ukidanju rješenja o ovrsi ili o obustavi ovrhe, naložit će prijenos zaplijenjenog iznosa na račun naveden u rješenju o ovrsi.  

Fina će naložiti prijenos i prije proteka citiranog roka ako ovršenik u Fini potpiše suglasnost kojim dozvoljava prijenos zaplijenjenih sredstava prije proteka roka. 

Što su zapravo ovrhe i zašto se provode?

Ovrha je postupak tijekom kojega će vam netko kome ste dužni prisilno uzeti novac s računa ako ga ima, ili je ishodio ispravu temeljem koje se može provesti ovrha.  

Svaki građanin ima svoja prava i obaveze, i ako koristi neku uslugu, ugovori kredit kod banke, kupi neki predmet na rate te ih ne otplati u ugovorenom roku, znači da nije izvršio svoje obaveze i dužan je određenu svotu.  

Da bi ta tvrtka naplatila svoju uslugu ili proizvod, mora posegnuti za zakonskim rješenjima, tj. pokrenuti postupak ovrhe. No, kada se postupak ovrhe pokrene, on uz sebe veže i druge troškove pa je sam dug na kraju i puno veći zbog troška postupka i kamata koje teku sve do potpune naplate duga. 

Preko servisa e-Blokade možete saznati tko vas je ovršio, iznos naknade, troška, kamate i glavnice. Tu možete vidjeti i redoslijed osnova za plaćanje, ali i dati zahtjev za otvaranje zaštićenog računa te tako zaštititi određena primanja od ovrhe. 

Što je blokada, a što ovrha?

Blokada računa nastupa kada vas netko ovrši, a na računu nemate dovoljno sredstava da pokrijete dug. U tom slučaju ne možete raspolagati sredstvima na blokiranom računu, već se sredstva s računa po nalogu Fine usmjeravaju ovrhovoditelju za plaćanje ovrhe. Kada uplatite dovoljan iznos na svoj račun, on više neće biti blokiran.  

Ukoliko ste blokirani, a imali ste dovoljno sredstava na računu, potrebno je kontaktirati svoju banku radi provjere. Pri tome vodite računa da se naplata ovrhe u pravilu ne provodi iz sredstava dopuštenog prekoračenja.

Ovrha znači da je ovrhovoditelj prisilnim putem, temeljem isprave kojom se ovrha može provoditi, pred Finom, poslodavcem ili drugim tijelom koje provodi ovrhu, pokrenuo protiv vas ovršni postupak, kako bi, od vas, naplatio dug.


Pročitajte više: Što vaše financijske navike govore o vama i kako ih poboljšati?


Što je zaštićeni račun i koja su primanja izuzeta iz ovrha?

Zaštićeni račun je poseban račun na koji se uplaćuju sredstva izuzeta od ovrhe. Na ovaj račun možete preusmjeriti određena primanja, poput dijela plaće, mirovine, stipendije ili rodiljnih potpora.

Zaštićeni račun otvara banka u kojoj imate blokirani račun po nalogu Fine. Zahtjev za otvaranjem zaštićenog računa možete popuniti na šalteru Fine. To možete obaviti i bez da dolazite u poslovnicu, tako da zahtjev pošaljete kroz besplatni elektronski servis dostupan na mrežnim stranicama Fine ili putem servisa e-blokade dostupan putem sustava e-građani.

Nakon što Fini prijavite zaštićena primanja, vaša banka će otvoriti zaštićeni račun ili će vam po vašoj obavijesti na već otvoreni zaštićeni račun dodati novo zaštićeno primanje. 

Ovršni zakon propisuje da se iz ovrhe izuzme niz socijalnih davanja i naknada, a točan popis možete provjeriti na mrežnim stranicama Fine.  

Konačno, kako biste izbjegli ovakve situacije, najbolje rješenje je dogovor s ovrhovoditeljem, i to van sudskog procesa koji je dugotrajan, naporan i skup.

Ono što možemo učiniti je voditi evidenciju svojih računa, ne kupovati iznad svojih mogućnosti, financijski se više obrazovati i paziti da ne stvaramo dugove.

Članak je omogućila Fina.

Foto: Canva

POVEZANI ČLANCI

PROČITAJTE JOŠ:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Pročitajte više

Konferencija za poduzetnice Hvar

Poduzetnice, na Hvaru pričamo o važnim aspektima poslovanja i problemima turizma

Poduzetnice se svakodnevno susreću s morem briga. Žele li malo 'odmoriti' i uz društvo ambicioznih i uspješnih žena poput njih razgovarati...
- Advertisment -